Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

B. Raszka - Próby i doświadczenia w naszym życiu (23.04.2017)

Kazania » B. Raszka - Próby i doświadczenia w naszym życiu (23.04.2017)

2017-04-23 11:46

W obliczu doświadczeń ważne jest przyjęcie odpowiedniej postawy.

Cierpienie w naszym życiu może mieć charakter pozytywny lub negatywny.

Zajmijmy właściwą postawę - módlmy się o dany problem, ale jednocześnie prośmy o wypełnienie się Bożej woli.

Patrzmy na doświadczenia jak na rydwany, które chcą nas przenieść bliżej Boga.


Obejrzyj Posłuchaj
  • Pobierz