Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca cz.7 (29.03.2020)

Kazania » B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca cz.7 (29.03.2020)

2020-03-29 15:35

Studiując ostatni rozdział z księgi Malachiasza zauważamy dwie skrajne postawy ludzi żyjących w tym samym czasie.

Pierwsi to ci, którzy swoją postawą ciągle zaprzeczają Bogu, mówiąc, że nie warto Mu służyć i oskarżają Boga o niesprawiedliwość.

Druga grupa ludzi mówi dokładnie odwrotnie.

Wyróżnia ich bojaźń wobec Boga, drżą przed tym, aby nie sprawić Bogu przykrości.

Bóg poruszony jest postawą tej właśnie grupy ludzi dając im tym samym obietnicę, że słyszy ich, pamięta o nich, oszczędzi ich, wywyższy i będą Jego szczególną własnością.

Cóż za wspaniałe Boże zapewnienie.

A do której grupy ludzi ja należę...?


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz