Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Słowo od Pastora - Czy to już jest czas by budować Dom Pana? (B. Wrzecionko)

  2018-09-05 11:21

  Tytuł niniejszego artykułu jest cytatem z księgi Aggeusza, gdzie Bóg domaga się, by Jego lud poświęcił czas na budowę Jego Świątyni, kosztem zajmowania się swoimi sprawami. Bóg kierując te słowa do Judejczyków, którzy powrócili z niewoli, oczekuje posłuszeństwa, każąc im się zastanowić nad swoim życiem. Pisząc poprzedni artykuł „radość z posłuszeństwa” myślałem, że dzieląc się tymi myślami, właśnie zakańczam już ciągnący się od dłuższego czasu cykl artykułów, których głównym przesłaniem była nadrzędna myśl: bądźmy wykonawcami Słowa, nie tylko słuchaczami. Jednak przez te wakacyjne miesiące, Bóg do naszego zboru skierował tak wiele słów (i w kazaniach, i w słowach proroczych), wzywając nas do szukania go czystym sercem, że nie sposób nie zapytać po raz kolejny: Co z tym zrobimy? Czy nawet zgadzając się z ich treścią, zajmiemy się swoją codziennością, nie wprowadzając ich w życie, czy naprawdę przejmiemy się Bogiem i będziemy z całego serca go szukać, zabiegać o Jego obecność, usuwając z życia wszystko to, co go zasmuca?!

 • Słowo od Pastora - Praca czy modlitwa? (B. Wrzecionko)

  2018-09-05 10:55

  Od października głównym tematem poruszanym w tych artykułach jest próba odpowiedzi na pytanie, co robimy ze słyszanym Bożym Słowem, ostrzeżenie jak bardzo niebezpiecznym jest niewykonywanie Jego Słowa, a też i zachęta, że warto być posłusznym. W niektórych miesiącach przerywałem ten cykl, gdyż różne wydarzenia, czy okoliczności (choćby święta) wymagały zmiany tematu. W tym artykule, choć miałem zamiar kontynuować ten temat i być może go już zakończyć, znów jednak kalendarz zborowy wymusza po raz kolejny zmianę tematu...

 • Słowo od Pastora - Warto być posłusznym (B. Wrzecionko)

  2018-09-05 10:35

  Cztery wcześniejsze artykuły poświęciłem na próbę znalezienia odpowiedzi na jedno ogromnie ważne pytanie: Co robimy z usłyszanym Bożym Słowem?

  Wszyscy dobrze wiemy, jak wiele Słowa Bożego słuchamy, uczestnicząc w niedzielnych i wtorkowych nabożeństwach, na grupach domowych, obficie też karmimy się Słowem, czytając i studiując go codziennie, mamy go więc ogromną obfitość, nasze głowy i serca są nim nasycone. Wciąż jednak nie daje mi spokoju pytanie, w jakim stopniu to wszystko przekłada się na nasze codzienne życie?...

 • Słowo od Pastora - Realność zmartwychwstania (B. Wrzecionko)

  2018-08-02 21:21
  Wchodzimy w jakże piękny okres świąt wielkanocnych, kiedy w naturalny sposób nasza uwaga koncentruje się na śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Są to wydarzenia absolutnie przełomowe i najważniejsze w całej historii wszechświata. Nie było nigdy i nie wydarzy się już nic tak doniosłego, co tak radykalnie odmieniłoby bieg historii świata. Powyższe słowa są dla nas tak oczywiste, że czasami możemy się do nich przyzwyczaić i zagubić ich prawdziwą moc. W tym artykule chciałbym zastanowić się, czy rzeczywiście zmartwychwstanie jest aż tak ważne (bo zazwyczaj sensu śmierci na krzyżu nie ma konieczności udowadniać). Po pierwsze dzieło zbawienia jest jednolite i błędem jest rozgraniczanie go na śmierć i zmartwychwstanie (umownie mówiąc na piątek i niedzielę). Jak wielu chrześcijan w piątek smuci się, by w niedzielę się radować, co dowodzi niezrozumienia cudownego dzieła zbawienia i odkupienia ludzkości.
 • Słowo od Pastora - Katastrofa budowlana (B. Wrzecionko)

  2018-07-28 20:33
  W tym artykule wrócę do rozważań rozpoczętych kilka miesięcy temu, a przerwanych w ostatnim numerze ze względu na okres świąteczny i noworoczny, który w naturalny sposób narzucił inną tematykę felietonu. Jednak w poprzednich artykułach nie wyczerpałem tematu, stąd w tym i kolejnych będę wracał do najważniejszej myśli, oraz wątków ją uzupełniających. Obawiam się jednak, że nasza pamięć może być co najmniej niedoskonała i trudno sobie w tym momencie przypomnieć, co stanowiło ten najważniejszy temat ubiegłorocznych trzech felietonów, śpieszę więc z przypomnieniem. Otóż mam świadomość, że wiele Słowa Bożego słuchamy, czytamy je codziennie, karmimy się; uczestnicząc w niedzielnych i wtorkowych nabożeństwach, obficie karmimy się Słowem, mamy go więc ogromną obfitość, nasze głowy i serca są nim nasycone. Nie daje mi spokoju jednak pytanie, w jakim stopniu to wszystko przekłada się na nasze codzienne życie? Tak więc tym wersetem przewodnim dla całego tego cyklu są słowa z listu Jakuba: A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.
 • Słowo od Pastora - Immanuel (B. Wrzecionko)

  2018-07-21 20:35

  W tym szczególnym grudniowym czasie, kiedy w zdecydowanej większości w naszych domach panuje jeszcze świąteczna atmosfera, ale też i oczekiwanie na to, co Nowy Rok przyniesie, warto przez chwilę przypomnieć sobie tamte chwile, gdy narodził się Zbawiciel. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze – bo samo to wydarzenie było ogromnym cudem samo w sobie, wyrazem miłości Boga do człowieka. Po drugie – w czasie gdy na świecie dominuje trend, by fakt narodzenia Pana wyeliminować ze świadomości ludzkiej, my powinniśmy głośno przypominać światu, że …oto narodziło się dziecko, Syn jest nam dany (Izaj 9,5). Szatan nie mogąc do końca wykreślić tego wydarzenia z kalendarza, próbuje na inne sposoby osiągnąć zamierzony efekt, a to poprzez używanie innego nazewnictwa (w niektórych krajach mówi się np. „święta św. Mikołaja”, albo „zimowe święta”), a to poprzez skoncentrowanie uwagi ludzi na wszystkim innym niż faktyczny ich sens. Ludzie jakże często są skoncentrowani na ceremoniałach, tradycji, wirze przygotowań, do tego stopnia, że wielu zupełnie nie ma świadomości, co tak naprawdę się wydarzyło w Betlejem za czasów króla Heroda...

 • Słowo od Pastora - Połowiczne posłuszeństwo (B. Wrzecionko)

  2018-07-21 18:23

  Dzisiejszy artykuł jest kontynuacją poprzednich, w których rozważałem kwestię bycia wykonawcą Słowa, nie tylko słuchaczem, oszukującym samego siebie. Pisałem na postawie życia króla Saula do jakiej zatwardziałości można doprowadzić swoje serce, które w wyniku niereagowania na wyraźne Boże polecenia staje się zatwardziałe i odporne na Słowo. Jak tragicznie zakończyło się jego życie! Skończył jako szukający porad u wróżki i zmarł przedwczesną, straszną śmiercią, choć tak dobrze rozpoczął...

 • Felieton - Twoje uwielbienie zmienia rzeczywistość (L. Sikora)

  2017-10-28 15:05

  A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. (Dz Ap 16,25-26)

  Czytając po raz kolejny historię Pawła i Sylasa zawsze zwracałem uwagę na ich determinację w uwielbieniu dla Boga, na to jak bezkompromisowo koncentrują się właśnie na Nim, a nie na swojej beznadziejnej sytuacji. Ale ostatnio dostrzegłem coś jeszcze w tej relacji, coś co bardzo dotknęło mojego serca, bo jest wyzwaniem dla każdego z nas, ciebie i mnie. Ich modlitwa i pełne poświęcenia uwielbienie było odpowiedzią dla ludzi znajdujących się wokół nich. Przez swoją postawę Paweł i Sylas nie tylko zmieniali rzeczywistość swojej sytuacji, ale byli odpowiedzią na problemy, tragedie i więzy ludzi wokół nich.

 • Słowo od Pastora - Córka faraona (B. Wrzecionko)

  2017-10-28 14:43

  W poprzednim artykule zacząłem rozważanie na temat słuchania i WYKONYWANIA Bożego Słowa. Czytanie, słuchanie Słowa jest czymś podstawowym w życiu każdego chrześcijanina. Tak jak nie da się żyć bez jedzenia, tak samo w duchowym sensie niemożliwym jest, by żyć bez karmienia się Bożym Słowem. Ale Biblia wyraźnie ostrzega, że samo czytanie - bez wprowadzania tego w czyn - jest niebezpieczne, bo po pierwsze nie ma z tego żadnego trwałego duchowego efektu, a po drugie stwarza fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jezus kończąc Kazanie na Górze, jakże bogate w treść, daje obraz dwóch budowniczych. Jezus jakby czyni podsumowanie całego Kazania, mówiąc: tyle usłyszeliście, tyle słowa przyjęliście, ale na nic to się nie przyda jeśli tego nie wprowadzicie w codzienne życie...

 • Słowo od Pastora - Odporny na słowo (B. Wrzecionko)

  2017-10-20 14:41

  Być odpornym na Słowo, to słyszeć Słowo Boże, mówić, że je kocham, twierdzić, że jestem posłuszny, ale nie postępować według niego! W służbie dla Pana, ale też i w codziennym naszym chrześcijaństwie musimy zawsze stawiać sobie pytanie na ile Słowo Boże, które czytamy, słuchamy, a nawet innym zwiastujemy zmienia nas samych, na ile go po prostu wykonujemy!!! To jest moja zachęta, czy ostrzeżenie powtórzone za Jakubem, który przestrzega swoich czytelników pisząc: A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie...

 • Felieton - Nehemiasz - wzór determinacji (L. Sikora)

  2017-07-28 14:16

  „Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz, a płomień nie spali cię” (Izaj 43,2)

  Księga Nehemiasza, którego imię oznacza "Jahwe pociesza", opisuje nam żydowskiego przywódcę, którego cechy są dla nas tak bardzo dziś pożądane. Jest to wzór człowieka, który wykonywał zadanie nie do wykonania. Z ogromną wiarą, ale i determinacją sięga po to, co przed nim, po to, co zostało w nim wzbudzone tylko i wyłącznie poprzez bliską i głęboką osobistą relację z Bogiem. Jeżeli mamy do wykonania jakiekolwiek wielkie przedsięwzięcie, zarządzanie i motywowanie ludzi, stanie na czele większego czy mniejszego dzieła – nie możemy zignorować nauki płynącej z życia Nehemiasza, wręcz przeciwnie, znajdziemy tu wiele inspirujących zachowań i wzorców dla siebie. Gwarantuję Ci to...

 • Felieton - Manna - i co dalej? (L. Sikora)

  2017-06-28 14:12
  „Gdy byli głodni, dałeś im chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni” (Neh 9:15)
  Modlitwa pokutna Nehemiasza (Neh 9:6-25) przypomina Izraelitom ich czas pielgrzymowania. Mówi o czasie pobytu na pustyni oraz o czasie zdobywania ziemi obiecanej. Czas pobytu na pustyni tak naprawdę był dla nich czasem stagnacji, braku wiary, nieposłuszeństwa. Nehemiasz pisze, że „usztywniali swoje karki i nie słuchali Twoich przykazań”. Uchylali się od posłuszeństwa, „nie pomnąc na cuda Jakie czyniłeś z nimi” (Neh 9:16-17). Ich przeznaczeniem nie było wegetowanie na piaskach, ani nawet pobyty w oazach na pustyni. Boży plan nie ograniczał się tylko do karmienia ich i pojenia w nadnaturalny sposób, do zachowywania w niezniszczonym stanie ich odzieży, dbania o ich zdrowie (w. 21)...
 • Słowo od Pastora - Nowa zachęta na Dzień Matki (B. Wrzecionko)

  2017-06-14 15:34

  Kończący się powoli miesiąc maj jest przez wielu z nas jednym z ulubionych miesięcy w roku i to z wielu powodów. Choćby dlatego, że budzi się wiosna i wszystko pięknie rozkwita i jakby narasta w nas jakiś życiowy optymizm wraz z pięknem budzącej się przyrody. Dla wielu z nas początek miesiąca przynosi kilka wolnych dni „majówki”, co w dzisiejszych zabieganych czasach nie jest bez znaczenia. Jednak końcówka miesiąca kojarzy się nam wszystkim z datą 26.05 czyli z świętem „Dnia Matki”, które jak przypuszczam w wielu naszych domach było obchodzone, bądź przynajmniej wspomniane. Jako zbór również akcentujemy to święto w ostatnią niedzielę miesiąca, poszerzając je do święta całej rodziny. Przy okazji tego artykułu chciałbym złożyć wszystkim mamusiom serdeczne życzenia i podziękowania za ich poświęcenie wkładane w wychowanie dzieci, a też i kojące, błogosławione oddziaływanie na cały dom i rodzinę. Życzę wam wiele radości z bycia mamą, mnóstwa mądrości w wychowaniu dzieci, codziennych sił do podejmowania przeróżnych wyzwań i dalszej w tym wytrwałości.

 • Słowo od Pastora - Idziemy dalej… (B. Wrzecionko)

  2017-06-14 10:57

  Drogi zborze, drogi czytelniku, jakże przykra i smutna jest świadomość, że już nigdy więcej pod felietonami z cyklu „Słowo od Pastora” (ani żadnym innym) nie zobaczymy podpisu: pastor senior Michał Hydzik. Pisał on swoje rozważania, gdyż były one na pewnym etapie jedyną formą przekazu dla nas. Później przez pewien czas ta forma usługi dla zboru, ale też i daleko szerzej poza zbór przyjęła kształt wykładów odczytywanych przez lektora (br. Damiana Zajonca). Obie te formy przekazu były dla nas wielkim błogosławieństwem, żal że przeszły już bezpowrotnie do historii...

 • Słowo od Pastora - Wstąp na basztę, cz. 3 (M. Hydzik)

  2017-06-14 10:33

  Jak się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni

  W poprzednich artykułach pisałem, że Habakuk był prorokiem i Bóg objawił mu niektóre prawdy dotyczące ludzi tamtejszego okresu. Ale uwagi owe dotyczyły nie tylko ludzi tamtego czasu, dotyczą one i nas. W pierwszym rzędzie, prorok z woli Boga wzywa ludzi aby wstąpili na „basztę”. Powtarzam: „baszta” to symbol wyciszenia się przed Panem, baczenie i nasłuchiwanie, co odpowie na naszą skargę, prośbę (w.1).

  Tym razem chcę zwrócić uwagę na wezwanie proroka do wyczekiwania na Boga.

 • Słowo od Pastora - Wstąp na basztę, cz. 2 (M. Hydzik)

  2017-06-14 09:05

  W poprzednim artykule przedstawiony był prorok Habakuk, któremu Bóg objawił, co ma się wydarzyć – czyli nadciągającą katastrofę. Na jego naród ze wschodu miały nadciągnąć wojska brutalnych Chaldejczyków. Godną naśladowania jest postawa proroka, który nie rozpaczał, nie panikował, ale udał się na basztę - miejsce odosobnienia, wyciszenia z dala od ludzi, miejsce nasłuchiwania, co powie Bóg. Najczęściej właśnie Bóg przemawia do człowieka, gdy ten się wycisza - „wchodzi na basztę” i nasłuchuje „co powie Bóg”. Bóg najczęściej przemawia w ciszy. Wspomniany był już ogród Eden, gdzie w ciszy właśnie Bóg przemawiał do człowieka, Mojżesz, który z dala od zgiełkliwego tłumu mógł słyszeć przemawiającego Boga, itd. Podobnie też było w życiu proroka Eliasza, kiedy przechodził przez bardzo trudny czas swojego życia.

 • Słowo od Pastora - Wstąp na basztę (M. Hydzik)

  2017-02-13 10:01

  Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na BASZTĘ; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją prośbę. (Habakuk 2,1)

 • Słowo od Pastora - Jak prędko mija czas… (B. Wrzecionko)

  2016-12-29 11:52

  Znów na naszych kalendarzach pojawił się grudzień – ostatni miesiąc roku.

  To wręcz nieprawdopodobne, ale faktem jest, że rok 2016 powoli się kończy, choć wydaje się, jakby niedawno się rozpoczął. Pamiętamy świeżo jeszcze minionego sylwestra, a następny już niebawem.

  Powszechnie słyszy się powtarzany wszędzie wyświechtany slogan „jak ten czas prędko leci…”

 • Słowo od Pastora - Reakcja przyjaciół na cierpienie Hioba (M. Hydzik)

  2016-11-14 22:02

  Okres cierpienia, przechodzenia przez ciemną dolinę cienia charakteryzuje się także zmianą relacji z tymi, których miłowaliśmy i z którymi utrzymywaliśmy bliskie stosunki.

 • Słowo od Pastora - Stosunek do cierpienia (M. Hydzik)

  2016-10-05 23:57

  Księga Hioba znajduje się prawie w połowie Biblii tuż przed Księgą Psalmów. Uważa się ją za najstarszą księgę Pisma Świętego. Bibliści dowodzą, że była ona już przed Abrahamem, Mojżeszem i narodem Izraelskim. A skoro tak, to Hiob wierzył w tego samego Boga, w którego i my wierzymy.