Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Słowo od Pastora - Reakcja przyjaciół na cierpienie Hioba (M. Hydzik)

  2016-11-14 22:02

  Okres cierpienia, przechodzenia przez ciemną dolinę cienia charakteryzuje się także zmianą relacji z tymi, których miłowaliśmy i z którymi utrzymywaliśmy bliskie stosunki.

 • Słowo od Pastora - Stosunek do cierpienia (M. Hydzik)

  2016-10-05 23:57

  Księga Hioba znajduje się prawie w połowie Biblii tuż przed Księgą Psalmów. Uważa się ją za najstarszą księgę Pisma Świętego. Bibliści dowodzą, że była ona już przed Abrahamem, Mojżeszem i narodem Izraelskim. A skoro tak, to Hiob wierzył w tego samego Boga, w którego i my wierzymy.

 • Słowo od Pastora - Czy wierzący może przyjmować leki i iść do lekarza (M. Hydzik)

  2016-08-31 17:29
  Nawróciłem się w zborze, który akurat w tym czasie był pod wpływem pewnych skrajnych poglądów. Powodem byli różni przyjezdni nauczyciele i kaznodzieje, którzy przywozili ze sobą dziwne nauczania. Mówiono na przykład, że nie powinno się używać lusterek, nie wolno nosić zegarków na ręce, zdobywać wykształcenia, a także nie powinno się korzystać z pomocy lekarzy ani zażywać lekarstw. Jako świeżo nawrócony nie znający jeszcze Biblii miałem pełne zaufanie do tego, co słyszałem i odkładałem to gdzieś w mojej pamięci i podświadomości...
 • Słowo od Pastora - Bądź wola Twoja (M. Hydzik)

  2016-07-01 01:21
  Do napisania tego artykułu sprowokował mnie jeden z SMS-ów jaki otrzymałem z okazji moich urodzin od jednego z pastorów (który uważa się za mojego syna duchowego). Napisał: "Pastorze, twoja postawa w tej uciążliwej chorobie jest dla mnie takim samym zbudowaniem, jakim była Twoja służba". Nigdy aż dotąd nie zdawałem sobie sprawy, że postawa wobec choroby może być dla kogoś zbudowaniem
 • Słowo od Pastora - Gdzie jest twój Bóg? (M. Hydzik)

  2016-06-03 13:52
  Rozważanie to rozpocznę od zadania pytania i próby odpowiedzi: Czy zdarzyło się Wam, że po gorącej społecznej modlitwie albo po uduchowionym nabożeństwie wychodziliśmy z przekonaniem, że mieliśmy dobry czas, a obecność Pana była wyraźnie odczuwalna? Innym razem mówiliśmy, że było ciężko, chłodno i nie odczuwaliśmy bliskości Pana i Jego Ducha.
 • Słowo od Pastora - O co się modlić? (M. Hydzik)

  2016-06-03 13:46
  W poprzednim rozważaniu zauważyliśmy, że modlitwa to nie medytacja ani uwielbianie lecz PROŚBA: Proście a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otwierają (Mt 7,7-8).
 • Słowo od Pastora - Modlitwa to proszenie (M. Hydzik)

  2016-04-04 09:09
  Poprzednie rozważanie zakończyłem stwierdzeniem, że Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwy (Ps 65,3), a to rozważanie rozpocznę od zacytowania znanego amerykańskiego pisarza i nauczyciela Dennisa Bennetta (napisał między innymi książkę Duch Święty i ty), który stwierdził, że przez wieki diabeł wypracował określoną metodę działania. Polega ona przede wszystkim na tym, że nie chce on dopuścić wierzących do poznania pewnych prawd zawartych w Biblii. Gdy jednak sztuka ta mu się nie powiedzie, nie rezygnuje, ale przystępuje do drugiego ataku polegającego na sprowadzeniu tych, którzy już poznali, do jakiejś skrajności.
 • Słowo od Pastora - Tak wielkie zbawienie (B. Wrzecionko)

  2016-03-01 13:03
  W tym miesiącu obchodzimy pamiątkę najważniejszego i najbardziej doniosłego wydarzenia w całej historii ludzkości, która na zawsze zmieniła rzeczywistość duchową, a w pewnych aspektach i realność doczesną wokół nas. Tak, będziemy świętować triumf Jezusa, Jego męczeńską śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie...
 • Słowo od Pastora - Wierzyli, ale nie otrzymali (M. Hydzik)

  2016-02-20 11:39

  Kolejne rozmyślanie na temat wiary piszę ku pokrzepieniu serc. Czyich serc? Tych wszystkich, którzy wierzyli, albo wierzą, a wciąż czegoś nie dostąpili albo jeszcze nie osiągnęli...

 • Słowo od Pastora - Doświadczenie a zgorszenia, cz. 4 (M. Hydzik)

  2015-12-01 09:59
  Jest to już czwarte rozważanie na temat doświadczenia (testów) w życiu chrześcijanina. Tym razem zajmiemy się różnymi postawami wobec przechodzących przez doświadczenia.
 • Słowo od Pastora - Cele doświadczeń, cz. 3 (M. Hydzik)

  2015-10-31 11:05
  W poprzednich rozważaniach w ramach Słowa od Pastora zastanawiałem się nad doświadczeniami albo inaczej testami, którym poddawana jest wiara wierzącego. Dlaczego musimy przechodzić przez te różne testy?
 • Słowo od Pastora - Doświadczenia a wiara, cz. 2 (M. Hydzik)

  2015-10-01 11:10
  Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie (Jak 1,2)
  W poprzednim rozważaniu zauważyłem, że aby wiara mogła być doświadczona, trzeba najpierw ją mieć. I rzeczywiście, większość dzieci Bożych przeżywała doświadczenie nie dlatego, że nie mieli wiary, ale dlatego, że ją mieli...
 • Słowo od Pastora - Doświadczenia a wiara, cz. 1 (M. Hydzik)

  2015-08-27 19:48
  Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami (1P 1,6)
 • Słowo od Pastora - Rzeka wody żywej (B. Wrzecionko)

  2015-06-05 17:08
  W minionych dniach świętowaliśmy jedno z najważniejszych wydarzeń dla Kościoła - zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Było to i wciąż jest przełomowym przeżyciem dla Kościoła Jezusa Chrystusa...
 • Słowo od Pastora - "Wykorzystując czas" (B. Wrzecionko)

  2015-05-10 22:32
  Apostoł Paweł w liście do Efezjan 5,16 mówi wykorzystując czas, gdyż dni są złe. O tym, że dni są złe i coraz gorsze pisałem w poprzednim (marcowym) artykule pt: „mocne korzenie”. Później jednak natrafiłem na proroctwo, które Bóg dał pewnej siostrze już 47 lat temu...
 • Słowo od Pastora - Mocne korzenie (B. Wrzecionko)

  2015-02-28 13:05

  A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy…

  Parafrazując te słowa apostoła Pawła mogę powiedzieć, że dziś o wiele bardziej niż wtedy nie ma potrzeby nikogo przekonywać w jakich czasach żyjemy.

 • Słowo od Pastora - "Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów" (M. Hydzik)

  2015-01-01 22:23
  Na początku roku 2015 chciałbym podzielić się kilkoma wydarzeniami opisanymi przez Biblię, przez które Pan w ostatnim czasie zdecydowanie do mnie przemawia.
  A pierwszym z nich jest wydarzenie, jakie miało miejsce na górze Horeb, gdzie Bóg musiał strofować swój lud mówiąc: „Już DOSYĆ waszego postoju... WYRUSZCIE więc...”
 • Słowo od Pastora - Refleksje na przełomie roku (B. Wrzecionko i A. Duchniak)

  2014-11-29 17:15
  Jak ten czas prędko leci… Ani się nie obejrzeliśmy, a znów mamy grudzień, przed nami Święta Bożego Narodzenia i przełom roku. To zawsze chwila, która sprzyja refleksjom; spojrzeniu wstecz. Budzą się nowe oczekiwania, plany, marzenia na rok następny...
 • Słowo od Pastora - Kościół w mocy (B. Wrzecionko)

  2014-11-01 18:45
  Nie mogę czytać księgi Dziejów Apostolskich, żeby nie czuć się zawstydzony. Apostołowie żyli i usługiwali w sferze cudów. Nawet laicy tacy jak Szczepan i Filip, którzy usługiwali przy stołach, byli mocarzami w Duchu Świętym, czyniąc cuda i poruszając całe miasta. Ukazywali się im aniołowie, rozwiązywali ich łańcuchy i wyprowadzali ich ze strzeżonego więzienia. Mieli oni mocne widzenia, wyraźne i szczegółowe.
 • Słowo od Pastora - Przemijanie (M. Hydzik)

  2014-09-30 07:04
  Pokolenie odchodzi, pokolenie przychodzi... (Kazn 1:4)