Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Słowo od Pastora - Najbardziej błogosławiony okres w historii ludzkości (M. Hydzik)

  2013-05-27 22:16
  Nie zawsze i nie wszyscy chrześcijanie zdają sobie sprawę w jak błogosławionym okresie żyją. W moim przekonaniu nie było w historii ludzkości tak niezwykłego okresu jak ten, w którym dane jest nam żyć. Nastał on po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego. Owszem, były różne okresy w dziejach ludzkości...
 • Felieton - Mleko czy mięso... (W. Wieja)

  2013-05-27 00:00
  Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego (Hebr 5:14).
  Od razu zacznę, że nie piszę tego artykułu z pozycji wywyższania się i porównywania z kimkolwiek. Słowa z powyższego wersetu stanowią kwintesencję mojego stanu duchowego i są punktem wyjścia w kierunku pozytywnych zmian. Jedyną osobą, z którą chcę się porównywać, jest Jezus...
 • Felieton - Randka w ciemno (W. Wieja)

  2013-03-02 00:00
  Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? (Am 3:3).
 • Słowo od Pastora - Stanowisko Chrystusa wobec choroby (M. Hydzik)

  2013-03-01 00:00
  Myślę, że czymś uczciwym będzie, jeśli na samym początku stwierdzę, iż Jezus traktował chorobę nie jako błogosławieństwo, ale jako nieprzyjaciela. Za każdym razem, gdy chorzy ludzie przychodzili z wiarą do Jezusa, On ich po prostu uzdrawiał. Gdy pewnego razu trędowaty człowiek zapytał: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić..., w odpowiedzi usłyszał: chcę, bądź oczyszczony! (Mk 1:40-41)
 • Felieton - Po ludzku, czy po Bożemu (W. Wieja)

  2013-02-01 00:00
  I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. (Efez 4:11-16)
 • Słowo od Pastora - Boże uzdrowienie (M. Hydzik)

  2013-02-01 00:00
  "Pastorze, wiadomo mi, że w naszym zborze od wczesnych lat 80-tych co jakiś czas odbywają się modlitwy o uzdrowienie. Wiadomo mi także, że temat ten nie jest jednoznacznie traktowany we wszystkich kościołach. Czy mógłby Pastor odnieść się do tego tematu?"
 • Słowo od Pastora - Za wszystko dziękujcie (M. Hydzik)

  2012-12-26 00:00
  Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
  1Tes 5:18
 • Słowo od Pastora - Odkrywanie obdarowania (M. Hydzik)

  2012-11-06 00:00
  Pastorze, jak odkryć swoje powołanie?
  (Pastor odpowiada).
  Rzeczywiście, jest to jedno z najczęściej stawianych pytań przez tych, którzy chcą zaangażować się w służbę dla Pana...
 • Słowo od Pastora - Zmartwychwstał Pan (Michał Hydzik)

  2012-04-01 22:29
  W tym miesiącu (kwietniu) obchodzić będziemy pamiątkę trzech fundamentalnych dla chrześcijan wydarzeń: śmierci Pana Jezusa, złożenia go do grobu oraz zmartwychwstania. Każde z nich jest niezmiernie ważne, bez któregokolwiek z nich zbawienie byłoby niemożliwe. Apostoł Paweł pisze, że głosząc Ewangelię Koryntianom, w pierwszej kolejności zwiastował im, że Chrystus umarł za grzechy, później, że został pogrzebany, a kończy swoje poselstwo wieścią, że trzeciego dnia (Chrystus) został z martwych wzbudzony. A wszystko to działo się według Pism, czyli uprzednich zapowiedzi proroków. Koryntianie, słuchając tych wieści, przyjęli je i trwali w nich i dzięki temu dostąpili zbawnienia...
 • Felieton - Miecz Ducha... (W. Wieja)

  2012-01-10 21:03
  Miałem zamiar poruszyć niezwykle gorący w ostatnim czasie temat chrislamu (chrislam to całkiem realne połączenie chrześcijaństwa z islamem na warunkach muzułmanów). Będzie jeszcze na to czas, ale teraz Pan daje wyraźnie do zrozumeinia, że powienienem zejść z poziomu globalnych zmian w kontekście czasów ostatecznych i zainteresować się sprawami lokalnymi, rodzinnymi, czy wręcz indywidualnymi...
 • Słowo od Pastora - Czasu ma niewiele (M. Hydzik)

  2012-01-09 22:38
  Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, to, co za nimi, pozostaje w naszej pamięci. Pozostają zwłaszcza te wspomnienia, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. Ale jakby na przeków naszej woli wracają one i usiłują zmącić wewnętrzny pokój i równowagę ducha. Jeśli jeszcze dołączą się do tego strachliwe wieści o niepewnym jutrze, trzeba mieć wiele wewnętrznej odporności, aby nie ulec obiążeniom i nie poddać się lękowi i obawom. Niemal codziennie stajemy więc przed naszymi wyzwaniami polegającymi na staczaniu boju z różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przeciwnościami.
 • Wiersz - Boże prowadzenie (C. Staszek)

  2011-12-30 16:10
  "Boże prowadzenie"
  Czesław Staszek
 • Wiersz - Wszystko ma swój czas (C. Staszek)

  2011-12-30 00:00
  "Wszystko ma swój czas"
  Czesław Staszek
 • Felieton - Klejnoty dla Pana (W. Wieja)

  2011-12-06 00:00
  Lubię mieć wszystkie sprawy poukładane według własnego porządku. Bóg daje nam wolność do ustanawiania pewnego porządku w różnych miejscach zgodnie z naszym sumieniem, wiedzą czy doświadczeniem.
  Czasami dochodzi jednak do sytuacji śmiesznych, bardziej poważnych czy wręcz tragicznych, gdy bierzemy sprawy w swoje ręce, nie pytając Pana o zdanie...
 • Słowo od Pastora - Obed Edomita, cz. 2 (M. Hydzik)

  2011-11-14 00:00
  Ostatnio przypomniałem tę niezwykłą postać, zagubioną pośród wielu wielkich postaci Biblii.
  Pojawia się on na stronicach Pisma Świętego w momencie, gdy słudzy Dawida poszukiwali miejsca na przechowanie Skrzyni Bożej. Zwrócili się więc do niego z prośbą, aby przyjął ją do siebie, do swojego dom. Oczywiście, mógł odmówić, tłumacząc się brakiem miejsca lub innymi powodami, ale Obed otworzył swój dom i przyjął Skrzynię Pańską...
 • Wiersz - O Dobrym Pasterzu (C. Staszek)

  2011-10-10 00:00
  "O Dobrym Pasterzu"
  Czesław Staszek
 • Słowo od Pastora - Obed Edomita (M. Hydzik)

  2011-09-27 00:00
  Dopiero co zakończyliśmy podczas wtorkowych godzin biblijnych rozważanie pierwszego cyklu wykładów na temat bohaterów wiary. Omówiliśmy zaledwie kilku, przedstawionych na stronicach 1 Księgi Mojżeszowej, bo nie sposób wymienić wszystkich wskazanych tak przez Stary jak i Nowy Testament. A trzeba przyznać, że jest ich jeszcze bardzo wielu, jak choćby: Mojżesz, Jozue, Kaleb, Dawid, Gedeon, Debora, Paweł, Piotr, Sylas i inni. Niektórym z nich, Biblia poświęca całe księgi, innym rozdziały, a jeszcze inni są jakby zagubieni w gąszczu licznych rodowodów. Do nich należą m.in. Jaabes, człowiek wołający do Boga, prośby którego Bóg spełnił (1 Kron 4:9-10) a także Obed Edomita (1 Kron. 13:13-14)...
 • Słowo od Pastora - Bóg a doświadczenia (M. Hydzik)

  2011-09-13 00:00
  Niektóre współczesne trendy chrześcijańskie oferują tak zwaną teologię bez doświadczeń, prób i niesienia krzyża. Dotyczy to zwłaszcza tych kaznodziejów, ewangelistów i pastorów, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć jak największą ilość słuchaczy i sympatyków. Nie chcąc więc zniechęcać ludzi do przychodzenia na ich zgromadzenia albo oglądania ich programów, oferują tak zwaną Ewangelię bez problematyczną. W ewangelii w ich wydaniu dominuje nauczanie o drogach osiągania przede wszystkim dobrego samopoczucia, zadowolenia z życia i dobrobytu materialnego...
 • Felieton - Spraw odnowę, Panie! (W. Wieja)

  2011-09-05 00:00
  Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas! (Ps 85:5)
  Powyższy werset stał się dla mnie mottem codziennych porannych modlitw w naszym zborze. Już nie pamiętam, w jakich okolicznościach Pan dał to Słowo, lecz nie mogę o nim zapomnieć. Potrzebuję odnowy, ożywienia, odświeżenia, przebudzenia...
 • Słowo od Pastora - Zawrzyj dobre małżeństwo, cz. 2 (M. Hydzik)

  2011-06-30 00:00
  Biblia w licznych ustępach mówi wyraźnie, że Bóg chce, aby małżeństwo było partnerstwem na całe życie.
  Stawka jest więc bardzo wysoka i dlatego Biblia używa tak mocnego i wyrazistego języka, by przypomnieć nam jak to jest w nieszczęśliwym małżeństwie.
  Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość niż karmny wół wraz z nienawiścią (Przyp. 15:17).