Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Słowo od Pastora - Zważaj na język (M. Hydzik)

  2013-09-10 00:00

  W poprzednim rozważaniu na podstawie m.in. książki S. Doherty p.t. Budowanie więzi i przywództwo apelowałem o zważanie na to, czego słuchamy. Przez niewłaściwe słuchanie kalamy serca, nabywamy się ciężaru duszy. Wiara bywa podważana, a niektórzy odwracają się od Boga. Tym razem chcę raz jeszcze (już o tym kiedyś pisałem) wrócić do tematu ludzkiego języka.

 • Słowo od Pastora - Zdrowe serce (A. Duchniak)

  2013-09-01 00:00

  W minionym czasie wiele zastanawiałem się nad prawidłowym funkcjonowaniem Kościoła oraz nad zadaniami powierzonymi mu przez Pana Jezusa.

  Jednym z najczęściej używanych obrazów Kościoła jest ciało. Zgodnie z listem do Efezjan 4:15-16 dowiadujemy się, w jaki sposób Bóg widzi Kościół i jak chce, aby on funkcjonował. Ten fragment Bożego Słowa stawia przede mną wysokie wymagania, zmusza, abym zastanowił się nad faktycznym stanem mojego życia.

 • Felieton - Pobożność do naprawy (W. Wieja)

  2013-08-04 00:00

  Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością (Tyt 1:1).

  Rzadko zwracałem uwagę na wstępy w listach Pawła, a szczególnie ten do Tytusa omijałem z daleka lekceważąc "mniej istotne" fragmenty Biblii. Aż tu nagle, niespodziewanie zakotwiczyłem w pierwszym wersie tegoż listu zadając sobie pytanie, czy mogę postawić znak równości między moim poznaniem prawdy, a praktycznym życiem. Apostoł Paweł nigdy nie głosił Ewangelii bez przełożenia jej na codzienne życie z Bogiem. Oczywiście wzorem niedoścignionym jest sam Jezus.

  Integralność chrześcijańskiego życia ma się objawiać posłuszeństwem wobec Prawdy.

 • Felieton - W jakiej lidze grasz? (W. Wieja)

  2013-07-17 00:00
  Pochwyciłeś? Więc co o tym świadczy?
  Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa (Filipian 3:12).
  Nie mam ochoty na ładne wstępy i gładkie słówka. Strzelam z grubej berty: pomimo niezwykle owocnego życia wypełnionego znakami i cudami, Paweł pisze, że jeszcze nie osiągnął tego, do czego zmierza. A ja co robię? Pomimo mizernych owoców, lubię powtarzać, że pochwyciłem, uchwyciłem się Chrystusa, złapałem przebudzenie, czy wręcz Pana Boga za nogi. Jakże łatwo wpaść w sidła usypiającej mantry wpajającej nam, że Pan jest wśród nas!
 • Słowo od Pastora - Zważaj na swoje uszy (M. Hydzik)

  2013-07-07 20:05
  Zanim przystąpię do omówienia tego tematu, najpierw trzy uwagi. Po pierwsze, byłoby mi bardzo przykro, gdyby ktoś czytając tę moją wypowiedź pomyślał, że pisząc to mam na myśli jakąś osobę w naszym lub innym zborze. Pisząc to mam na myśli przede wszystkim swoje i tylko swoje uszy. Nie dał nam bowiem Pan przyzwolenia zaglądać w cudze uszy, ale nakazuje zważać na swoje. Ucząc swoich uczniów Pan Jezus powiedział: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jaki sądem sądzicie, takim i was osądzą... (Mat 7:1-2).
 • Felieton - Król chwały (W. Wieja)

  2013-06-27 00:00
  Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały! Któż jest tym Królem chwały? Pan Zastępów! On jest Królem chwały! (Ps 24:7-10)
 • Felieton - Efez vs Korynt (W. Wieja)

  2013-06-09 00:00
  Intryguje mnie historia powstania i funkcjonowania dwóch zborów: w Efezie i Koryncie. Zadaję sobie pytanie, w którym z nich chciałbym być? A może w żadnym z nich, tylko jakimś innym? Tytuł wskazuje na pewną rywalizację między tymi dwoma zborami. W rzeczywistości pewnie nie walczyły one ze sobą, ale celowo użyłem tej formy, aby prześledzić pewne, również moje, postawy występujące współcześnie w Kościele.
 • Słowo od Pastora - Najbardziej błogosławiony okres w historii ludzkości (M. Hydzik)

  2013-05-27 22:16
  Nie zawsze i nie wszyscy chrześcijanie zdają sobie sprawę w jak błogosławionym okresie żyją. W moim przekonaniu nie było w historii ludzkości tak niezwykłego okresu jak ten, w którym dane jest nam żyć. Nastał on po zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego. Owszem, były różne okresy w dziejach ludzkości...
 • Felieton - Mleko czy mięso... (W. Wieja)

  2013-05-27 00:00
  Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego (Hebr 5:14).
  Od razu zacznę, że nie piszę tego artykułu z pozycji wywyższania się i porównywania z kimkolwiek. Słowa z powyższego wersetu stanowią kwintesencję mojego stanu duchowego i są punktem wyjścia w kierunku pozytywnych zmian. Jedyną osobą, z którą chcę się porównywać, jest Jezus...
 • Felieton - Randka w ciemno (W. Wieja)

  2013-03-02 00:00
  Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? (Am 3:3).
 • Słowo od Pastora - Stanowisko Chrystusa wobec choroby (M. Hydzik)

  2013-03-01 00:00
  Myślę, że czymś uczciwym będzie, jeśli na samym początku stwierdzę, iż Jezus traktował chorobę nie jako błogosławieństwo, ale jako nieprzyjaciela. Za każdym razem, gdy chorzy ludzie przychodzili z wiarą do Jezusa, On ich po prostu uzdrawiał. Gdy pewnego razu trędowaty człowiek zapytał: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić..., w odpowiedzi usłyszał: chcę, bądź oczyszczony! (Mk 1:40-41)
 • Felieton - Po ludzku, czy po Bożemu (W. Wieja)

  2013-02-01 00:00
  I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. (Efez 4:11-16)
 • Słowo od Pastora - Boże uzdrowienie (M. Hydzik)

  2013-02-01 00:00
  "Pastorze, wiadomo mi, że w naszym zborze od wczesnych lat 80-tych co jakiś czas odbywają się modlitwy o uzdrowienie. Wiadomo mi także, że temat ten nie jest jednoznacznie traktowany we wszystkich kościołach. Czy mógłby Pastor odnieść się do tego tematu?"
 • Słowo od Pastora - Za wszystko dziękujcie (M. Hydzik)

  2012-12-26 00:00
  Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
  1Tes 5:18
 • Słowo od Pastora - Odkrywanie obdarowania (M. Hydzik)

  2012-11-06 00:00
  Pastorze, jak odkryć swoje powołanie?
  (Pastor odpowiada).
  Rzeczywiście, jest to jedno z najczęściej stawianych pytań przez tych, którzy chcą zaangażować się w służbę dla Pana...
 • Słowo od Pastora - Zmartwychwstał Pan (Michał Hydzik)

  2012-04-01 22:29
  W tym miesiącu (kwietniu) obchodzić będziemy pamiątkę trzech fundamentalnych dla chrześcijan wydarzeń: śmierci Pana Jezusa, złożenia go do grobu oraz zmartwychwstania. Każde z nich jest niezmiernie ważne, bez któregokolwiek z nich zbawienie byłoby niemożliwe. Apostoł Paweł pisze, że głosząc Ewangelię Koryntianom, w pierwszej kolejności zwiastował im, że Chrystus umarł za grzechy, później, że został pogrzebany, a kończy swoje poselstwo wieścią, że trzeciego dnia (Chrystus) został z martwych wzbudzony. A wszystko to działo się według Pism, czyli uprzednich zapowiedzi proroków. Koryntianie, słuchając tych wieści, przyjęli je i trwali w nich i dzięki temu dostąpili zbawnienia...
 • Felieton - Miecz Ducha... (W. Wieja)

  2012-01-10 21:03
  Miałem zamiar poruszyć niezwykle gorący w ostatnim czasie temat chrislamu (chrislam to całkiem realne połączenie chrześcijaństwa z islamem na warunkach muzułmanów). Będzie jeszcze na to czas, ale teraz Pan daje wyraźnie do zrozumeinia, że powienienem zejść z poziomu globalnych zmian w kontekście czasów ostatecznych i zainteresować się sprawami lokalnymi, rodzinnymi, czy wręcz indywidualnymi...
 • Słowo od Pastora - Czasu ma niewiele (M. Hydzik)

  2012-01-09 22:38
  Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, to, co za nimi, pozostaje w naszej pamięci. Pozostają zwłaszcza te wspomnienia, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. Ale jakby na przeków naszej woli wracają one i usiłują zmącić wewnętrzny pokój i równowagę ducha. Jeśli jeszcze dołączą się do tego strachliwe wieści o niepewnym jutrze, trzeba mieć wiele wewnętrznej odporności, aby nie ulec obiążeniom i nie poddać się lękowi i obawom. Niemal codziennie stajemy więc przed naszymi wyzwaniami polegającymi na staczaniu boju z różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przeciwnościami.
 • Wiersz - Boże prowadzenie (C. Staszek)

  2011-12-30 16:10
  "Boże prowadzenie"
  Czesław Staszek
 • Wiersz - Wszystko ma swój czas (C. Staszek)

  2011-12-30 00:00
  "Wszystko ma swój czas"
  Czesław Staszek