Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Felieton - Miecz Ducha... (W. Wieja)

  2012-01-10 21:03
  Miałem zamiar poruszyć niezwykle gorący w ostatnim czasie temat chrislamu (chrislam to całkiem realne połączenie chrześcijaństwa z islamem na warunkach muzułmanów). Będzie jeszcze na to czas, ale teraz Pan daje wyraźnie do zrozumeinia, że powienienem zejść z poziomu globalnych zmian w kontekście czasów ostatecznych i zainteresować się sprawami lokalnymi, rodzinnymi, czy wręcz indywidualnymi...
 • Słowo od Pastora - Czasu ma niewiele (M. Hydzik)

  2012-01-09 22:38
  Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, to, co za nimi, pozostaje w naszej pamięci. Pozostają zwłaszcza te wspomnienia, o których chciałoby się jak najszybciej zapomnieć. Ale jakby na przeków naszej woli wracają one i usiłują zmącić wewnętrzny pokój i równowagę ducha. Jeśli jeszcze dołączą się do tego strachliwe wieści o niepewnym jutrze, trzeba mieć wiele wewnętrznej odporności, aby nie ulec obiążeniom i nie poddać się lękowi i obawom. Niemal codziennie stajemy więc przed naszymi wyzwaniami polegającymi na staczaniu boju z różnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi przeciwnościami.
 • Wiersz - Boże prowadzenie (C. Staszek)

  2011-12-30 16:10
  "Boże prowadzenie"
  Czesław Staszek
 • Wiersz - Wszystko ma swój czas (C. Staszek)

  2011-12-30 00:00
  "Wszystko ma swój czas"
  Czesław Staszek
 • Felieton - Klejnoty dla Pana (W. Wieja)

  2011-12-06 00:00
  Lubię mieć wszystkie sprawy poukładane według własnego porządku. Bóg daje nam wolność do ustanawiania pewnego porządku w różnych miejscach zgodnie z naszym sumieniem, wiedzą czy doświadczeniem.
  Czasami dochodzi jednak do sytuacji śmiesznych, bardziej poważnych czy wręcz tragicznych, gdy bierzemy sprawy w swoje ręce, nie pytając Pana o zdanie...
 • Słowo od Pastora - Obed Edomita, cz. 2 (M. Hydzik)

  2011-11-14 00:00
  Ostatnio przypomniałem tę niezwykłą postać, zagubioną pośród wielu wielkich postaci Biblii.
  Pojawia się on na stronicach Pisma Świętego w momencie, gdy słudzy Dawida poszukiwali miejsca na przechowanie Skrzyni Bożej. Zwrócili się więc do niego z prośbą, aby przyjął ją do siebie, do swojego dom. Oczywiście, mógł odmówić, tłumacząc się brakiem miejsca lub innymi powodami, ale Obed otworzył swój dom i przyjął Skrzynię Pańską...
 • Wiersz - O Dobrym Pasterzu (C. Staszek)

  2011-10-10 00:00
  "O Dobrym Pasterzu"
  Czesław Staszek
 • Słowo od Pastora - Obed Edomita (M. Hydzik)

  2011-09-27 00:00
  Dopiero co zakończyliśmy podczas wtorkowych godzin biblijnych rozważanie pierwszego cyklu wykładów na temat bohaterów wiary. Omówiliśmy zaledwie kilku, przedstawionych na stronicach 1 Księgi Mojżeszowej, bo nie sposób wymienić wszystkich wskazanych tak przez Stary jak i Nowy Testament. A trzeba przyznać, że jest ich jeszcze bardzo wielu, jak choćby: Mojżesz, Jozue, Kaleb, Dawid, Gedeon, Debora, Paweł, Piotr, Sylas i inni. Niektórym z nich, Biblia poświęca całe księgi, innym rozdziały, a jeszcze inni są jakby zagubieni w gąszczu licznych rodowodów. Do nich należą m.in. Jaabes, człowiek wołający do Boga, prośby którego Bóg spełnił (1 Kron 4:9-10) a także Obed Edomita (1 Kron. 13:13-14)...
 • Słowo od Pastora - Bóg a doświadczenia (M. Hydzik)

  2011-09-13 00:00
  Niektóre współczesne trendy chrześcijańskie oferują tak zwaną teologię bez doświadczeń, prób i niesienia krzyża. Dotyczy to zwłaszcza tych kaznodziejów, ewangelistów i pastorów, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć jak największą ilość słuchaczy i sympatyków. Nie chcąc więc zniechęcać ludzi do przychodzenia na ich zgromadzenia albo oglądania ich programów, oferują tak zwaną Ewangelię bez problematyczną. W ewangelii w ich wydaniu dominuje nauczanie o drogach osiągania przede wszystkim dobrego samopoczucia, zadowolenia z życia i dobrobytu materialnego...
 • Felieton - Spraw odnowę, Panie! (W. Wieja)

  2011-09-05 00:00
  Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas! (Ps 85:5)
  Powyższy werset stał się dla mnie mottem codziennych porannych modlitw w naszym zborze. Już nie pamiętam, w jakich okolicznościach Pan dał to Słowo, lecz nie mogę o nim zapomnieć. Potrzebuję odnowy, ożywienia, odświeżenia, przebudzenia...
 • Słowo od Pastora - Zawrzyj dobre małżeństwo, cz. 2 (M. Hydzik)

  2011-06-30 00:00
  Biblia w licznych ustępach mówi wyraźnie, że Bóg chce, aby małżeństwo było partnerstwem na całe życie.
  Stawka jest więc bardzo wysoka i dlatego Biblia używa tak mocnego i wyrazistego języka, by przypomnieć nam jak to jest w nieszczęśliwym małżeństwie.
  Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość niż karmny wół wraz z nienawiścią (Przyp. 15:17).
 • Słowo od Pastora - Zawrzyj dobre małżeństwo (M. Hydzik)

  2011-06-03 00:00
  Podczas każdego urlopu spędzanego zwykle w rodzinnej miejscowości w Brzeżawie, nadrabiam zaległości w czytaniu różnej literatury chrześcijańskiej. Tak było i tym razem. Drugą pozycją, którą wziąłem do ręki (podsunęła mi ją żona) była książka pt. „Życie które działa” autorstwa Billa Hybels'a.
 • Felieton - Modlitwa z głębi serca (W. Wieja)

  2011-05-05 00:00
  Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. [...] Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was (List Jakuba 4:7-8a oraz 10).
  Tak naprawdę powinniśmy przeczytać w kontekście od 1. do 12. wersetu, aby mieć pełny obraz przekazu Jakuba i wiedzieć, jak praktycznie wygląda poddanie Panu, uniżenie przed nim...
 • Felieton - Pan powraca (W. Wieja)

  2011-04-23 00:00
  Mijające miesiące i tygodnie obfitują w wydarzenia, które jednych niepokoją, a innych utwierdzają w przekonaniu, iż na naszych oczach wypełniają się biblijne proroctwa. Nie można nie zauważyć zakrojonych na szeroką skalę przygotowań do wejścia na globalną scenę politycznego przywódcy mającego w zanadrzu "lekarstwo na całe zło". Wymienię kilka, moim zdaniem, znaczących sytuacji...
 • Felieton - Głód (W. Wieja)

  2011-04-18 00:00
  Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
  Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.
  Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?
  Psalm 42:2-3
  Dziś Bóg zadaje mi pytanie: Jak bardzo pragniesz być w mojej obecności, jak mocno za mną tęsknisz?
 • Felieton - Zbawienie narodów (W. Wieja)

  2011-04-17 19:47
  Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach?
  Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
  Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta!
  Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
  Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich:
  Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej.
  Ogłoszę zarządzenie Pana: rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem.
  Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie.
  Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane.
  Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!
  Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd,
  aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem.
  Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
  (Psalm 2).
 • Felieton - Ciągle dawać? (W. Wieja)

  2011-04-16 00:00
  Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli!
  Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego.
  Pan pokrzepi go na łożu boleści, w chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia
  (Psalm 41:2-4).
  Zastanawia mnie nacisk Ducha Świętego na dawanie, poświęcenie, hojność...
 • Felieton - Im więcej daję, tym więcej otrzymuję (W. Wieja)

  2011-04-15 00:00
  Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać (Gal 2:10)
  Tradycja rabiniczna aż do dnia dzisiejszego mocno akcentuje wspieranie ubogich do tego stopnia, iż pojawiają się anegdoty o Żydach "hodujących" biedaków wokół siebie...
 • Wiersz - Miłość Pana (C. Staszek)

  2011-04-15 00:00
  "Miłość Pana"
  Czesław Staszek
 • Wiersz - Dni Upamiętania (C. Staszek)

  2011-04-15 00:00
  "Dni Upamiętania"
  Czesław Staszek