Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

D. Heczko - Czy Bóg się gniewa? (20.11.2018)

Kazania » D. Heczko - Czy Bóg się gniewa? (20.11.2018)

2018-11-20 21:44

Bóg nienawidzi grzechu, a jego gniew objawia się przeciwko wszelkiemu grzechowi. Słowo Boże mówi nam, że sąd Boży zaczyna się od ludu Bożego, dlatego powinniśmy nieustannie badać nasze życie i nasze postępowanie. Patrząc w głąb naszych serc, szukając Bożego oblicza, pytajmy Pana, czy nie ma w nas czegoś, co jest grzechem i nie podoba się Bogu?

Kiedy widzimy Boży gniew nad ludźmi bezbożnymi naszym powołaniem jest, aby nie oceniać ich postępowania, ale wstawiać się za nimi, prosząc Boga, aby okazał im łaskę i dał czas na opamiętanie.


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz