Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

D. Heczko - Prawdziwa vs fałszywa ewangelia (10.03.2020)

Kazania » D. Heczko - Prawdziwa vs fałszywa ewangelia (10.03.2020)

2020-03-10 21:39

W czasach ostatecznych przyjdzie wielu zwodzicieli i fałszywych proroków, którzy będą chcieli zwieść wybranych.

Dlatego bardzo ważne w życiu każdego człowieka jest sprawdzanie i konfrontowanie głoszonych nauk z Biblią.

Poprzez studiowanie Słowa Bożego będziemy mogli rozpoznać czy ktoś działa w Duchu Bożym czy w innym duchu.

Kto jest w centrum tego nauczania : człowiek czy Chrystus ?

Czy postawa jaką prezentuje jest postawą taką, jaka była w Chrystusie ?

Pełna pokory i wyzbycia się chwały dla siebie ?

Uniżenia i chęci usługiwania innym ludziom ?

Poznając biblijnego Jezusa Chrystusa nie damy zwieść się innej Ewangelii.


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz