Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Dla kobiet

Raz w miesiącu, w każdy drugi poniedziałek o godz. 17:30, w Zborze "Betel" odbywają się spotkania dla kobiet o charakterze nauczająco-ewangelizacyjnym.

Tematy poruszane podczas tych spotkań mają specyfikę kobiecą, dotykają spraw związanych z powołaniem i zadaniami kobiety w życiu osobistym, rodzinnym i duchowym.