Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Dla młodzieży

Nasz zbór „Betel” w Ustroniu, jest zborem wielopokoleniowym i młodzież stanowi bardzo ważną cząstkę. Dlatego spotykamy się co sobotę o godzinie 18, aby wspólnie razem cieszyć się i radować naszym Zbawicielem oraz jednoczyć się w modlitwie i uwielbieniu.

Staramy się, aby te spotkania były ciekawe, rozbudzające naszą wiarę i integrujące nas jako grupę. Zaczęliśmy organizować spotkania osobne dla chłopaków i dziewczyn, a także planujemy robić cykliczne, ponad wyznaniowe Mega młodzieżowe 😊 Zapraszamy wszystkich młodych ludzi na nasze sobotnie spotkania młodzieżowe.

    Naszą wizją i marzeniem jest to aby:
  • Pozyskać młodych ludzi dla Królestwa Bożego.
  • Mieć dobry wpływ na nasze otoczenie.
  • Mieć postawę pełną pasji i poświęcenia dla Chrystusa i "zarażać" tym innych.
  • Mieć właściwe poznanie tego kim prawdziwie jesteśmy w Jezusie Chrystusie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszą Młodzież. Wierzymy, że Bóg ma wobec niej plan i dostrzegamy ogromny potencjał w tych osobach, który chcemy użyć ku Jego Chwale. Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi do uczęszczania w naszych spotkaniach.