Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

J. Cieślar - Jak przezwyciężać pokusy (25.07.2017)

Kazania » J. Cieślar - Jak przezwyciężać pokusy (25.07.2017)

2017-07-25 21:27

Jezus dał przykład, jak mamy przezwyciężać pokusy. Kiedy diabeł kusił Go na pustyni, Jezus wyznawał Boże Słowo i diabeł odchodził.

Gdy diabeł nas kusi, mamy wyznawać na głos Boże Słowo i zwyciężać. Kiedy diabeł słyszy, że wypowiadamy Boże Słowo, odwraca się i odchodzi.

Nie dajmy się podejść przeciwnikowi, poddawajmy swoje myśli Chrystusowi.


Obejrzyj Posłuchaj
  • Pobierz