Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

J. Kenig - Wezwanie do odbudowy Świątyni (19.01.2020)

Kazania » J. Kenig - Wezwanie do odbudowy Świątyni (19.01.2020)

2020-01-19 17:51

Słowo Boże uczy nas, że kiedy Jezus Chrystus mieszka w naszych sercach jesteśmy świątynią Boga żywego.

Nasze ciała są miejscem przebywania Bożej obecności.

Dzisiaj Bóg wzywa każdego z nas do zajrzenia w głąb siebie i sprawdzenia czy Boża świątynia czasem nie leży w gruzach...

A może Boga już dawno w nas nie ma...

Bóg zachęca nas do odbudowy naszej świątyni, relacji z Nim i odnowy życia duchowego.

Wzywa nas do oczyszczenia świątyni z bożków i poświęcenia czasu na szukanie Pana.

Przyjdźmy przed Boży tron prosząc o oczyszczenie z tego, co nie oddaje Bogu chwały, przeprośmy i podejmijmy działanie chcąc odbudować utraconą relację z Bogiem, aby On mógł nam błogosławić.


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz