Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

J. Śliwka - Czy jestem całkowicie oddany Jezusowi? (16.12.2018)

Kazania » J. Śliwka - Czy jestem całkowicie oddany Jezusowi? (16.12.2018)

2018-12-16 15:02

Księga ,,Pieśni nad pieśniami " opisuje relację Oblubieńca z Oblubienicą, która przygotowuje się na wesele Baranka. Pokazany jest tu obraz małżeństwa Chrystusa z Kościołem - Bożym ludem i ich dobrowolne, wzajemne oddanie siebie sobie nawzajem. Poświęcenie siebie dla drugiej osoby z miłością. Tak, jak Jezus na krzyżu oddał to, co najcenniejsze, swoje życie za nas, abyśmy mogli być pojednanymi z Ojcem i odziedziczyć Jego dziedzictwo tu na ziemi, jak i w wieczności.

Bóg chce, abyśmy odpowiedzieli na tę Bożą miłość z taką samą gorliwością i oddaniem, kochając Go z całej duszy, myśli, siły i całym swoim sercem. Czy jesteśmy głęboko zaangażowani w tę miłość?

Posłuchajmy...


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz