Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

J. Śliwka - Miłość i wiara u progu przyjścia Jezusa (26.03.2017)

Kazania » J. Śliwka - Miłość i wiara u progu przyjścia Jezusa (26.03.2017)

2017-03-26 15:08

Biblia mówi, że w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Jak zatem ustrzec się przed taką postawą?

Apostoł Paweł w liście do Efezjan zachęca wierzących do miłości. Poznanie miłości Bożej to największa siła, która trzyma nas przy Jezusie. Dla chrześcijanina miłość powinna być zasadą postępowania; powinna "rozlewać się" na ludzi wokół.

A co z wiarą? Nie można mieć wiary, nie mając miłości. Bez miłowania wiara prowadzi do fanatyzmu. Pan Bóg oczekuje od nas miłości nieobłudnej, a więc szczerej.

Pamiętajmy, aby nasza wiara współdziałała z miłością.


Obejrzyj Posłuchaj
  • Pobierz