Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • H. Sacewicz - Bóg nas pyta (12.04.2015)

  2015-04-12 21:13

  Wielokrotnie i wieloma sposobami Bóg przemawiał do człowieka już od zarania dziejów.

  Stwórca nie zataił przed człowiekiem kary za grzech, jaką jest śmierć, ale objawił nam również łaskę i drogę do zbawienia, którą jest Jezus Chrystus.

  Pytania zadawane przez Boga nie straciły swojej aktualności i mają zasadnicze znaczenie w życiu chrześcijanina.

  Zastanówmy się, czy zawsze odpowiadamy na nie, czy udajemy, że nie słyszymy głosu Ducha Świętego?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Dziedziczenie przekleństw pokoleniowych (07.04.2015)

  2015-04-07 21:02

  Koszmary nocne, depresja czy lęki to skutki przekleństwa, które przynosimy do domu w postaci martwych, obłożonych klątwą przedmiotów.

  Innym źródłem dziedziczności jest przebywanie w miejscach zamieszkiwania demonów, niewidocznych gołym okiem, ale mający na nas negatywny wpływ.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Pokój wam! (05.04.2015)

  2015-04-05 17:43

  Każdy z nas tu na ziemi przeżywa różne doświadczenia.

  Nieraz oczekujemy od Boga rzeczy, które wydają nam się dobre dla nas, ale ich nie otrzymujemy.

  Zadajmy sobie pytanie, czy to czego oczekujemy na pewno jest Bożym zamysłem, czy tylko naszym chceniem?

  Pamiętajmy, że Bóg ma wspaniały plan dla naszego życia, dużo lepszy niż my zakładamy, bo chce, abyśmy byli szczęśliwi.

  Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Jego obecności.

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Zawiedzione nadzieje (03.04.2015)

  2015-04-03 17:38

  Każdy z nas tworzy sobie swoja wizję.

  Układamy plany na przyszłość, mamy marzenia, a jednak rzeczywistość to weryfikuje.

  Wówczas następuje konfrontacja pomiędzy naszą wyobraźnią, a tym co przygotował dla nas Bóg.

  Niejednokrotnie czujemy się zawiedzeni i nie jest nam łatwo pogodzić się z zawiedzionymi nadziejami.

  Zamiast narzekać i rozpaczać zachowajmy spokój, bo w ciszy i zaufaniu, oczekując Pana, jest nasza siła.

  Bóg ma dla nas wspaniały plan. Ufajmy Mu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Przekleństwo dziedziczności: rzucanie klątw (31.03.2015)

  2015-03-31 17:32

  Biblia uczy nas, że nasze słowa mają moc.

  Wypowiadanymi słowami możemy błogosławić ludzi lub przeklinać.

  Musimy jednak liczyć się z konsekwencjami, jakie one ze sobą niosą...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Bóg przełomów (29.03.2015)

  2015-03-29 17:23

  Bóg dokonuje przełomów w naszym życiu.

  Zabierając to, co jest w nas nieprzemienione, dając w zamian nowe, lepsze rzeczy.

  Czasem wypycha nas pobudzając do działania i pójścia do przodu, abyśmy wzrastali duchowo.

  Pamiętajmy, że nie wszystkie nasze życzenia spełnia Bóg, ale zawsze wypełnia swoje obietnice.

  Uczmy się polegać na Bogu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Mocha - Podróż misyjna do Indii 27.01 - 07.02.2015 - Relacja z podróży (24.03.2015)

  2015-03-24 18:55

  W 1976 roku władze Indii zarejestrowały New India Church Of God.

  Nazwa ta wzięła swój początek od wizji, jaką pastorzy otrzymali od Boga: Nowe Indie, nowe - dzięki Ewangelii o Jezusie Chrystusie.

  Służba dwóch pastorów, którzy pokornie zaczęli służyć Bogu na ulicach, rozrosła się na tyle, że ma teraz zasięg ogólnokrajowy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Badaj mnie Boże (22.03.2015)

  2015-03-22 21:36

  W szczerości wołajmy do Boga, aby badał nasze serca i poznał myśli nasze, czy aby nie kroczymy drogą zagłady, idąc połowicznie za Bogiem.

  Aby pokazał nam, czy do naszego życia nie wkradł się jakiś grzech, który nas niszczy i oddala od Pana.

  Prośmy, aby Bóg prostował ścieżki nasze prowadząc nas drogą odwieczną.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • R. Ulonska - Jedność (ciała i ducha) w Jezusie (17.03.2015)

  2015-03-17 15:08

  Jak wygląda nasze życie?

  Czy nasze wnętrze jest przemienione na wzór Jezusa?

  A może tylko na zewnątrz zachowujemy pozór pobożności, a nasze serce jest daleko od Boga?

  Pamiętajmy, że Bóg patrzy na serce człowieka i przed Nim nie jesteśmy w stanie niczego ukryć...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • A. Duchniak - A potem wyznaczył Pan innych (15.03.2015)

  2015-03-15 21:13

  Słowo Boże wzywa nas do podjęcia walki o uczniostwo Jezusa, służbę dla Niego i czczenie Boga w duchu i w prawdzie.

  Czy idziemy tą drogą?

  A może materializm, ulubione zajęcia albo znajomi są twierdzą pomiędzy nami a Chrystusem?

  Zastanówmy się do czego tak naprawdę powołał nas Bóg, abyśmy nie rozminęli się z jego powołaniem...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Przerywanie dziedziczności przekleństwa pokoleniowego (10.03.2015)

  2015-03-10 13:17

  Jedną z niegodziwości, jakie mogą otwierać drzwi następnym pokoleniom, jest duch antysemityzmu.

  Nieodcięcie się od grzechów przodków powoduje, że sami brniemy w nie dalej ponosząc konsekwencje, jakie one ze sobą niosą.

  W ten właśnie sposób ściągając na siebie błogosławieństwo lub przekleństwo za nasz stosunek do Izraela.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Mocha - Wszystko mogę (08.03.2015)

  2015-03-08 13:10

  Wszystko możemy w Tym, który nas umacnia - w Jezusie.

  To Chrystus daje nam siłę i moc do pokonywania trudności i przeszkód.

  Jemu oddajmy stery naszego życia.

  Kiedy poddajemy nasze życie Bogu, to On sprawia, że każde nasze zamierzenie i każda obietnica stają się rzeczywistością.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Dni Upamiętania 6-8 marca 2015

  2015-03-06 11:51
 • M. Hydzik - Dziedziczenie przekleństw pokoleniowych (03.03.2015)

  2015-03-03 14:41

  Istnieją trzy źródła potwierdzające dziedziczność.

  Biblia, w której jest ponad 600 miejsc ostrzegających przed skutkiem dziedziczenia, jak również informacje z życia wzięte oraz naukowe dowody.

  Jeżeli wierzymy, iż możemy dziedziczyć dobre cechy, musimy również pamiętać o dziedziczeniu tych złych.

  To od naszych przodków spływa na nas błogosławieństwo lub przekleństwo.

  Pamiętajmy, że teraz to my jesteśmy odpowiedzialni za następne pokolenia, dlatego módlmy się, aby nasze życie było błogosławionym kanałem dla naszych dzieci.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Dowody na zbawienie, cz.4 (01.03.2015)

  2015-03-01 12:18

  Słowo Boże uczy nas, abyśmy miłowali bliźnich czynem i prawdą.

  Kochając ludzi powinniśmy mówić im o grzechu i jego konsekwencjach.

  Widząc człowieka w potrzebie czy zamykamy przed nim swoje serce? Czy jesteśmy wrażliwi na jego potrzeby?

  Jezus mówi, że lepiej jest dawać aniżeli brać. Tego nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Jest to dowodem zmienionego życia.

  Niech wzorem dla nas będzie Jezus - Syn Boży, który oddał swoje życie dla naszego zbawienia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Królestwo Światłości i królestwo ciemności (24.02.2015)

  2015-02-24 21:29

  Człowiek rodząc się staje się automatycznie obywatelem dwóch królestw. Państwa, w którym się urodził, jak również królestwa ciemności.

  Chcąc wejść do Królestwa Światłości, musimy oddalić wszelki grzech, wejść na wąską drogę i narodzić się na nowo.

  Wkładając wszelki wysiłek, szukając Pana, ponieważ tylko gwałtownicy Królestwo Boże odziedziczą.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Zakaz tynkowania (22.02.2015)

  2015-02-22 19:44

  Biblia jest żywą księgą, która zmienia życie człowieka.

  Bóg chce mówić do nas poprzez czytanie i studiowanie Słowa Bożego.

  Każdy więc, kto słucha Słowa i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. A każdy, kto słucha, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku.

  Do której grupy ludzi należysz?

  Czy usłyszane Słowo wprowadzasz w czyn?

  Pamiętajmy, że Słowo Boże sądzić będzie nas w dniu ostatecznym...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Boża sprawiedliwość (17.02.2015)

  2015-02-17 19:34

  Z pewnością niejednokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie: "Dlaczego niewierzący mają się lepiej niż ci, którzy chodzą za Panem?"

  To prawda, że czasami wróg pozwala, aby ludzie wiedli dobre życie tu na ziemi tylko po to, aby nie czuli potrzeby szukania Boga. Pamiętajmy jednak, że mogą to być tylko pozory szczęśliwego życia, ponieważ nie widzimy prawdziwego oblicza człowieka.

  Szatan nie atakuje ludzi martwych duchowo, ale dzieci Boże.

  Ufajmy więc i trzymajmy się Bożych obietnic, bo Bóg będzie sądził sprawiedliwego jak i bezbożnego.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Dowody na zbawienie (15.02.2015)

  2015-02-15 22:08

  Droga do zbawienia jest wąska i usłana przykazaniami, a niewielu jest tych, którzy nią chodzą.

  Jezus nauczał, że nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym Słowem, które wychodzi z ust Bożych.

  Czy Słowo Boże jest naszym pokarmem każdego dnia? Czy jest esencją naszego życia?

  Czy mamy relację z Ojcem każdego dnia poprzez studiowanie Słowa Bożego? Czy Jezus - Syn Boży jest naszym autorytetem i wzorem do naśladowania?

  Bądźmy wobec siebie szczerzy odpowiadając na postawione pytania... Bóg zna nasze serca.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Boża Łaska (10.02.2015)

  2015-02-10 20:57

  Boża łaska to przywilej, na jaki sobie nie zasłużyliśmy, towarzyszy nam bezustannie, w każdym dniu i w każdej chwili naszego życia.

  Wskazuje nam drogę, na której znajdziemy prawdziwy pokój.

  Dzięki niej możemy przychodzić przed Boży tron, kiedy jesteśmy w potrzebie i czujemy się nieszczęśliwi.

  Boża łaska podnosi nas z naszych upadków, dzięki niej mamy odpuszczenie grzechów.

  Jezus jest łaskawy, cierpliwy, pełen miłości, okazuje łaskę tym, którzy wyznają i pokutują za swoje grzechy.

  Czy doświadczyłeś już tej łaski?

  Posłuchaj...