Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Jak wielki jest Bóg dla mnie? (06.01.2019)

  2019-01-06 16:32

  Jezus mówi nam, abyśmy się nie bali, ale Jemu wierzyli. Choć w życiu nie zawsze będą nam sprzyjały dobre okoliczności, ale tylko wtedy nasza wiara będzie mogła być wypróbowana. Właśnie w czasie kryzysu słowa te nabierają głębszego znaczenia, kiedy będziemy stać w obliczu jakiegoś doświadczenia. Te piękne słowa mogą zadziałać w naszym życiu albo będą pustą, martwą literą. Wszystko zależy od tego, na ile znamy Jezusa. Gdy jesteśmy z Nim w bliskiej więzi, nie musimy się już bać i możemy całkowicie Jemu zaufać powierzając wszystkie nasze troski i zmartwienia, pamiętając, że Jemu na nas bardzo zależy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Wieża Babel - Historia prawdziwa (31.12.2018)

  2018-12-31 15:51

  Czy jako ludzie wierzący wyciągamy wnioski z przeszłości i uczymy się na błędach przodków? Czy dalej brniemy w grzech ponosząc jego konsekwencje?

  Musimy być świadomi tego, że najwięcej komplikacji w życiu człowiek doświadcza wtedy, gdy ignoruje Boga - Stwórcę świata i nie ma Jego właściwego poznania.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Relacja z Ojcem (30.12.2018)

  2018-12-30 15:46

  Jak wygląda nasza relacja z Bogiem Ojcem? Czy jesteśmy z Nim w ciągłym kontakcie i codziennie chodzimy Jego drogami? A może wołamy do Niego w modlitwie tylko wtedy, gdy czegoś nam potrzeba, albo mamy jakiś problem? Czy myślimy tylko o zaspakajaniu własnych pożądliwości i pragnień?

  Przyjmijmy postawę wdzięczności za wszystko, co mamy od Ojca za darmo, z łaski i chciejmy rozkoszować się Jego Słowem i obecnością każdego dnia, a Pan da nam to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Dzień Króla (25.12.2018)

  2018-12-25 15:35

  Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię Jezus - Boży Syn. Opuścił On niebiańską chwałę, by zamieszkać pośród nas, a potem umrzeć za grzechy całego świata, aby dać nam zbawienie.

  Czy przyjęliśmy do swojego życia Jego dzieło zbawienia? Czy mamy wolność, pokój i radość z tego faktu każdego dnia? Czy Jezus Chrystus narodził się i w naszym sercu?

  Zastanówmy się nad tymi, jakże ważnymi pytaniami, których odpowiedzi zadecydują o naszej wieczności.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Kenig - Atrybuty Boga - Jaki jest nasz Bóg? (23.12.2018)

  2018-12-23 15:20

  W przypowieściach Pana Jezusa możemy oglądać ogromną miłość Boga Ojca do nas ludzi. Jego otwarte ramiona dla tych, którzy w życiu pogubili się, stracili sens istnienia, a może zbuntowali się przeciwko Niemu i żyją w grzechu. Jezus dziś czeka na każdego człowieka, który jeszcze nie pojednał się z Bogiem. Pragnie, abyś przyszedł do Niego, otworzył swoje serce przed Nim, przeprosił za grzechy i przyjął Boże przebaczenie. Chce Cię przytulić i zapewnić o swojej bezwarunkowej miłości.

  Skorzystaj z czasu łaski, który jeszcze trwa. Przyjdź do Jezusa, nie zwlekaj, On dzisiaj na Ciebie czeka.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Czy jestem całkowicie oddany Jezusowi? (16.12.2018)

  2018-12-16 15:02

  Księga ,,Pieśni nad pieśniami " opisuje relację Oblubieńca z Oblubienicą, która przygotowuje się na wesele Baranka. Pokazany jest tu obraz małżeństwa Chrystusa z Kościołem - Bożym ludem i ich dobrowolne, wzajemne oddanie siebie sobie nawzajem. Poświęcenie siebie dla drugiej osoby z miłością. Tak, jak Jezus na krzyżu oddał to, co najcenniejsze, swoje życie za nas, abyśmy mogli być pojednanymi z Ojcem i odziedziczyć Jego dziedzictwo tu na ziemi, jak i w wieczności.

  Bóg chce, abyśmy odpowiedzieli na tę Bożą miłość z taką samą gorliwością i oddaniem, kochając Go z całej duszy, myśli, siły i całym swoim sercem. Czy jesteśmy głęboko zaangażowani w tę miłość?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Rodowód Jezusa Chrystusa (11.12.2018)

  2018-12-11 14:56

  Bóg jest zainteresowany ludźmi, nadaje nam imiona, kocha nas i prowadzi do celu. Boże plany i środki przewyższają jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Bóg jest suwerenny. Wytycza bieg historii, panuje nad nią i nikt nie może Mu w tym przeszkodzić.

  Rodowód Jezusa Chrystusa ukazuje Jego tożsamość w trzech wymiarach: biologicznym - Syn Marii, prawnym - Syn Józefa i duchowym - Syn Dawida, czyli zapowiadany Mesjasz - Boży Syn.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Gościej - Jezus drogą, prawdą i życiem (09.12.2018)

  2018-12-09 19:45

  Jezus Chrystus - Boży Syn żyjąc na tej ziemi, pokazał nam wspaniałe, kochające serce Ojca. Odchodząc z tego świata, dał nam obietnicę, że idzie przygotować nam miejsce w niebie, abyśmy mogli z Nim spędzić wieczność.

  Czy jesteś gotowy na to spotkanie? Czy pojednałeś się z Bogiem? Czy Chrystus jest dla Ciebie największym Skarbem? Czy Jego drogi są Twoimi drogami?

  Odpowiedz sobie szczerze na te jakże ważne pytania, bo odpowiedzi na nie zadecydują gdzie spędzisz wieczność - z Bogiem czy bez Niego...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Błogosławieństwo czy przekleństwo? (02.12.2018)

  2018-12-02 12:58

  W Słowie Bożym odnajdujemy wiele przykładów błogosławieństw za posłuszeństwo Bogu, ale również mowa jest o przekleństwie i karze za nieposłuszeństwo, przed którymi Bóg nas niejednokrotnie ostrzega.

  To od nas samych zależy, którą drogę wybierzemy i jakie będą tego konsekwencje.

  Wybierzmy drogę za Panem Jezusem, abyśmy mieli życie wieczne i mogli cieszyć się Jego prowadzeniem i błogosławieństwem tu na ziemi.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Okrzyk zwycięstwa czy pieśń zwątpienia (25.11.2018)

  2018-11-25 21:35

  Jaka jest nasza postawa względem prób, przez które przechodzimy?

  Jakich słów używamy w trudnych sytuacjach? Czy są to słowa wiary, nadziei i zaufania, że Pan jest z nami w tych doświadczeniach? Czy może są to słowa zniechęcenia, narzekania i niewiary?

  Pokładamy wówczas ufność w sobie, czy w Bogu, który ma moc wszystko obrócić ku dobremu i dać najlepsze rozwiązanie?

  Pilnujmy swojego serca i ust, pamiętając, że słowa, które wypowiadamy, mają moc i mogą prowadzić nas do zwycięstwa lub śmierci.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Czy Bóg się gniewa? (20.11.2018)

  2018-11-20 21:44

  Bóg nienawidzi grzechu, a jego gniew objawia się przeciwko wszelkiemu grzechowi. Słowo Boże mówi nam, że sąd Boży zaczyna się od ludu Bożego, dlatego powinniśmy nieustannie badać nasze życie i nasze postępowanie. Patrząc w głąb naszych serc, szukając Bożego oblicza, pytajmy Pana, czy nie ma w nas czegoś, co jest grzechem i nie podoba się Bogu?

  Kiedy widzimy Boży gniew nad ludźmi bezbożnymi naszym powołaniem jest, aby nie oceniać ich postępowania, ale wstawiać się za nimi, prosząc Boga, aby okazał im łaskę i dał czas na opamiętanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Bóg dobry jest (18.11.2018)

  2018-11-18 18:20

  Cała Biblia przepełniona jest Bożą dobrocią i wiernością. To z miłości Bóg posłał swojego jedynego Syna na śmierć, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Jezus żyjąc na ziemi pokazał nam wspaniałe, kochające serce Ojca.

  Bożą wolą jest, abyśmy żyli w obfitości i mogli czerpać radość ze zbawienia, ale to od nas zależy czy pokładamy całą naszą ufność w Stwórcy i czy chodzimy Jego drogami. Czy nasze pragnienia pokrywają się z Bożymi pragnieniami.

  Szczęśliwi będziemy tylko wtedy, kiedy będziemy blisko Boga, aby Jego dobroć i błogosławieństwo mogło wylewać się na nasze życie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze cz. XXIII - Przysięga (13.11.2018)

  2018-11-13 20:16

  z cyklu: Kazanie na górze, cz.XXIII

  Przysięgi są niezwykle ważne i traktowane przez Boga bardzo poważnie, dlatego że angażują one autorytet samego Stwórcy.

  Czy zastanawiamy się nad wypowiadanymi słowami i ich konsekwencjami?

  Co mówi na ten temat prawo Mojżesza? Jak tłumaczyli składanie przysięgi faryzeusze? A jak nauczał na ten temat sam Pan Jezus Chrystus?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • R. Gaweł - Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie (11.11.2018)

  2018-11-11 20:06

  Słowo Boże uczy nas, że zbawienie pochodzi od Żydów. To właśnie z tego narodu wywiódł Bóg Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa, którego Żydzi odrzucili, abyśmy jako poganie mogli być wszczepieni do Drzewa Oliwnego, aby mieć udział w zbawieniu, które przygotował Bóg od początku świata dla każdego człowieka. Na krzyżu Chrystus zniweczył mur nieprzyjaźni pomiędzy Żydami i poganami, aby połączyć nas w jeden Kościół, którego Sam jest fundamentem.

  Naszym zadaniem jest błogosławić naród Izraelski i modlić się, aby poznali oni drogę zbawienia i pojednali się z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XXII - Małżeństwa i rozwody, cz. 2 (06.11.2018)

  2018-11-06 11:55

  z cyklu: Kazanie na górze, cz.XXII

  Rozwód jest tragedią, osobistym dramatem całej rodziny. Dlatego też Bóg ostrzega nas przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji i chce uchronić nas przed ich konsekwencjami.

  Posłuchajmy co dokładnie mówi na ten temat Słowo Boże...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XXI - Małżeństwa i rozwody, cz. 1 (04.11.2018)

  2018-11-04 11:48

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XXI

  Kiedy dwoje kochających się ludzi przyrzeka sobie miłość bez względu na okoliczności, jest to przysięga złożona przed Bogiem. Pomimo różnych życiowych doświadczeń i trudności powinni rozwiązywać swoje problemy w miłości i przebaczeniu. Czasem ta droga nie jest łatwa, ale z pewnością skuteczna. Powinni podjąć walkę o ratowanie małżeństwa i nie iść na łatwiznę, która prowadzi do rozwodu.

  Pamiętajmy, że mamy pomoc w Bogu, u którego zawsze znajdziemy siłę do walki i najlepsze rozwiązanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - Kościół (28.10.2018)

  2018-10-28 13:46

  Bardzo ważną rzeczą w życiu każdego chrześcijanina jest żywa, codzienna relacja z Bogiem. Czas poświęcony modlitwie, czytaniu i studiowaniu Bożego Słowa, aby móc wzrastać w poznawaniu Zbawiciela i pozwalać przemieniać się na Jego obraz.

  Biblia podkreśla również jak ważna jest przynależność do społeczności, wspólnoty ludzi wierzących tworzących ciało Chrystusa. Możemy wówczas zachęcać się, pocieszać i podnosić siebie na rękach modlitwy. Jezus mówi, że takiego kościoła bramy piekielne nie przemogą.

  Powinniśmy pamiętać o tym, że aby taki kościół mógł właściwie funkcjonować, musi być oparty na czterech podstawowych filarach. Jakich? Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Jurku - Jestem, Który Jestem - Bóg bez ograniczeń (23.10.2018)

  2018-10-23 13:53

  Może dzisiaj przeżywasz jakieś trudności. Może przyszło do twojego serca zniechęcenie i przybijają cię okoliczności. Czujesz się zmęczony i wypalony?

  Musisz być świadom, że to sprawka wroga, który przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać.

  Jeśli prawdziwie wierzysz w istniejącego Boga, to pomimo panujących okoliczności nigdy się nie wypalisz. Zwróć swój wzrok na Jezusa, bo tylko On jest w stanie rozpalić w tobie na nowo żar Bożego ognia i przywrócić w tobie utraconą radość życia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • T. Guńka - Przemieniające działanie zmartwychwstałego Jezusa w życiu Piotra (21.10.2018)

  2018-10-21 13:23

  Każdy z nas na swojej drodze za Panem Jezusem przechodzi różne trudne momenty. Jedną z rzeczy, która przyczynia się do kryzysu na tej drodze wiary jest rozczarowanie. Kiedy nasze oczekiwania nie spełniają się i dzieje się inaczej, niż byśmy tego chcieli. Jest to czas oczekiwania, przemiany, kiedy Bóg chce nas czegoś nauczyć. Jesteśmy wówczas poddawani wypalaniu, przycinaniu i kształtowaniu naszego charakteru na wzór i podobieństwo Chrystusa.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Kulawiec - Czasy końca (14.10.2018)

  2018-10-14 13:16

  Bożym pragnieniem jest, byśmy byli stali, niewzruszeni, pełni zapału i gotowi do pracy dla Niego, wypływając na głębię, nie żyjąc na mieliźnie. Będąc zakotwiczeni w Panu, aby spokojnie unosić się na falach życia i różnych doświadczeń, mając pewność, że Jezus trzyma nas za rękę.

  Powróćmy do naszej pierwszej miłości i rozpalmy na nowo nasze serce dla Jezusa, pamiętając, że tylko ten, kto dobiegnie do mety, otrzyma wieniec sprawiedliwości.

  Obejrzyj, posłuchaj...