Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Cieślar - Królestwo Boże (08.04.2018)

  2018-04-08 13:35

  Stańmy dziś przed lustrem Słowa Bożego i przyjrzyjmy się uważnie czy nasze życie jest takie, o jakim mówi Pan Jezus? Czy najważniejszą rzeczą dla nas jest głoszenie Królestwa Bożego? Czy priorytetem jest niesienie ludziom Ewangelii czyli dobrej nowiny o życiu wiecznym z Bogiem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Od Getsemane do zmartwychwstania (03.04.2018)

  2018-04-03 13:26

  Jezus poszedł na krzyż dobrowolnie w posłuszeństwie, aby wypełnić wolę Ojca i zbawić świat. Jego ofiara była absolutnie wyjątkowa. On poniósł grzechy całego świata, będąc przy tym opuszczonym przez Ojca.

  Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie , odnowił naszą relację z Bogiem Ojcem. Czy pamiętamy o tym każdego dnia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Realność zmartwychwstania (01.04.2018)

  2018-04-01 13:13

  Po śmierci Jezus objawił się swoim uczniom i tym, którzy Go szukali, kochali i za Nim tęsknili.

  Dziś wielu ludzi chce widzieć dowody, a potem mówią, że uwierzą, podczas gdy Bóg działa odwrotnie. On chce naszej wiary, zaufania, aby nasze serca były poruszone, a zobaczymy Zmartwychwstałego Jezusa. Jeżeli naprawdę wierzysz, będziesz oglądał Boga i realne dowody na to, że On żyje i jest prawdziwy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Dzieło zbawienia dokonane na krzyżu (30.03.2018)

  2018-03-30 20:46

  Nie ma większej miłości niż ta, jaką okazał Jezus umierając za każdego z nas na krzyżu.

  Czy miłość płynąca z krzyża dotyka Twoje serce? Czy poznałeś tę Miłość osobiście? Doświadczyłeś przebaczenia grzechów i pojednania z Bogiem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Znaczenie i funkcje krwi Pana Jezusa Chrystusa (27.03.2018)

  2018-03-27 20:31

  Najważniejszym w życiu chrześcijanina powinien być krzyż Golgoty i moc przelanej krwi Jezusa Chrystusa. To, aby one były w centrum kościoła i przyciągały ludzi do Boga. Krew Chrystusa daje nam autorytet nad mocami ciemności, nad wszelką słabością, chorobą i atakami przeciwnika. To ona oczyszcza nas z grzechów, uświęca i dzięki niej możemy śmiało stanąć usprawiedliwionymi przed Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uzdrowienie (25.03.2018)

  2018-03-25 20:23

  Bóg ma moc rozprawić się z kajdanami grzechu i z każdym przekleństwem, ale również z jego konsekwencjami w postaci choroby, zniewolenia, depresji, odrzucenia czy myśli samobójczych.

  Jezus czeka, abyśmy przyszli pod krzyż i wiary spojrzenie skierowali na Niego, bo chce oczyścić nasze serce i uzdrowić nasze ciało.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Uwielbianie (18.03.2018)

  2018-03-18 21:10

  Uwielbienie to czas, kiedy skupiamy całą naszą uwagę na Jezusie. Koncentrujemy się na oddawaniu Bogu chwały, czci i dziękczynienia. Jest to uświadomienie sobie prawd dotyczących Boga i z tą świadomością wypowiadanie tych słów. Zwiastowanie Słowa Bożego, modlitwa, śpiew, świadectwo również są częścią uwielbienia.

  Pamiętajmy jednak, abyśmy naszego uwielbienia nie opierali na różnego rodzaju bodźcach pobudzających emocje tj. światła, dym, które zagłuszają i zasłaniają prawdziwy sens uwielbienia.

  To czego Bóg pragnie, to widzieć nasze szczere serca otwarte przed Nim.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz.XV - Niebezpieczna faryzejska sprawiedliwość (13.03.2018)

  2018-03-13 21:19

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XV

  Faryzeusze byli uważani za największe autorytety. Stworzyli swój własny system myślenia i postępowania, uważając siebie za lepszych od innych. Patrzyli na to, co zewnętrzne, aby przypodobać się ludziom. Skupiali się na wypełnianiu obowiązków. Ich sprawiedliwości była na pokaz.

  Natomiast Jezus patrzył głębiej, widział ich serca, w których nie było miłości i relacji z Nim.

  Dlatego pozwólmy, aby światło Bożego Ducha wejrzało w głąb naszych serc, abyśmy byli wykonawcami, a nie tylko słuchaczami Bożego Słowa.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Tomczyński - Odwalony kamień (11.03.2018)

  2018-03-11 20:50

  Kamieniem w naszym życiu może być pustka w sercu z powodu braku w nim Jezusa. Również poprzez grzech, złe wybory, różne problemy, doświadczenia, załamanie ściągamy na siebie różne kamienie. Szukamy wówczas rzeczy, które mniemamy, że tę pustkę nam wypełnią i zaspokoją nasze potrzeby.

  Nic bardziej mylnego. To miejsce może wypełnić tylko Bóg. A kamień może zostać odrzucony tylko przez moc Zmartwychwstałego Chrystusa i tylko wtedy przychodzi prawdziwe uwolnienie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Boża droga (04.03.2018)

  2018-03-04 20:39

  Jak iść? Jaka ma być nasza droga? Jak ma wyglądać moja droga za Bogiem?

  Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, aby patrzeć na cel, na nagrodę. Zachęca, abyśmy nie patrzyli na okoliczności, sytuacje, ale na cel naszej drogi, każe patrzeć tam, gdzie jest zwycięstwo, gdzie jest nagroda.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze cz. XIV - Chrystus a Stary Testament (27.02.2018)

  2018-02-27 20:17

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XIV

  Nauczanie Jezusa i życie Jezusa jest absolutnie zgodne i harmonijne z całym przekazem Starego Testamentu. Sam Jezus potwierdził ważność zakonu słowami w ewangelii Mateusza 5, 17–18. Z tych słów Jezusa wynika, że cały Stary Testament jest aktualny. Jezus nie odcina się od Starego Testamentu dlatego, że Boże Prawo jest stałe i jest wieczne.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Właściwa postawa względem Boga (25.02.2018)

  2018-02-25 20:06

  Bojaźń Boża przed Panem jest taką postawą, jakiej Bóg od nas oczekuje. Chce, aby Chrystus był w centrum naszego życia i Bóg był wywyższony. Żeby nikt i nic nie przysłaniało nam naszego Pana i Zbawiciela.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Watson - Jezus jest wszystkim dla nas (20.02.2018)

  2018-02-20 19:57

  Jezus jest odpowiedzią na wszystko, On jest Panem życia i On jest światłością dla całego świata.

  Bóg powiedział, że nadchodzi taki dzień, kiedy światło z nieba, syn sprawiedliwości, przyjdzie na ziemię i będzie światłem dla wszystkich ludzi, którzy w Niego uwierzą.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Korzec w ręku diabła (18.02.2018)

  2018-02-18 19:33

  My chrześcijanie nie możemy zatracić funkcji, jaką nam przyszło spełniać na tym świecie. Nie możemy mieszać się z tym światem, bo zaczniemy słabnąć duchowo i nawet tego nie zauważymy. Miernikiem naszego chrześcijaństwa nie może być to, co robimy na pokaz, ale to, jacy naprawdę jesteśmy w szkole, w pracy, w domu, w każdym miejscu, w którym przebywamy.

  Nasze bycie światłem i solą powinno powodować, że ludzie będą chwalić Boga.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze cz. XIII - Wy jesteście solą i światłem (13.02.2018)

  2018-02-13 14:16

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XIII

  Chrześcijanin powinien być światłem Chrystusowym dla świata. Czy tak jest w moim przypadku? Czy nie chowam się za ścianą strachu, czy mam odwagę być chrześcijaninem, czy jestem gotów świecić tym, którzy żyją w ciemności?

  Bądźmy solą i światłem dla świata, bo do tego nas przeznaczył Bóg.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Jakiego znamy dzisiaj Boga (11.02.2018)

  2018-02-11 19:21

  Kim jest dla nas Jezus Chrystus?

  Przyjęliśmy zbawienie z jego ręki czyniąc Go naszym zbawicielem, a to oznacza stałe przebywanie w Jego obecności i chodzenie z Nim.

  Ogłaszamy, że należymy do Niego, ale czy naprawdę On jest naszym Panem i czy jesteśmy Mu bezwzględnie posłuszni?

  Nie możemy poprzestać na tym że Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem, On chce być naszym Panem, chce osobiście kierować naszym życiem, i na nic innego się nie zgodzi.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Kazanie na górze cz. XII - Błogosławieństwa podsumowanie (06.02.2018)

  2018-02-06 19:12

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XII

  Błogosławieństwa, o których mówi Jezus w kazaniu na górze, są fundamentem dla naszego życia duchowego, by świat patrząc na nas widział w tym Boże działanie. Abyśmy byli dla ginącego świata solą i światłem Bożej prawdy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Korecki - Oto Bóg jest z nami (30.01.2018)

  2018-01-30 18:28

  Czy jesteśmy świadomi tego, że Bóg nas nie odstępuje ani na krok, że jest Bogiem Potężnym, Sprawiedliwym i Dobrym?

  To my często zapominamy o Jego obecności w naszym życiu, w codziennym życiu. On jest tuż obok, zna nasze myśli, potrzeby, zmartwienia, nasze marzenia. Jest z nami nie tylko kiedy jest dobrze, ale i wtedy gdy jest źle.

  Tylko czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że On jest obok nas?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Jaka jest nasza sprawiedliwość (28.01.2018)

  2018-01-28 18:13

  Faryzeuszy postrzegano jako elitę społeczeństwa, największe autorytety religijne i wzór pobożności. Niestety byli oni skupieni na tym, co zewnętrzne. Zależało im na tym, jak postrzegani są przez innych ludzi.

  Jezus patrzył głębiej, widział ich serca i motywację. Brakowało im Ducha, nie było w nich szczerej miłości, pasji do Boga.

  A jakie jest nasze serce? Jakie są nasze motywacje? Czy nasza natura jest przemieniona?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Modlitwa sprawiedliwego (23.01.2018)

  2018-01-23 18:07

  Modlitwa zanoszona przed oblicze Boga - niech popłynie prosto z serca to, co chcesz Bogu powiedzieć.

  Modlitwa musi być pełna wiary w to, że Ten, który nas słucha, jest Bogiem Wszechmogącym i uczyni wszystko, o co Go prosimy.

  Modlitwa musi być pełna optymizmu - musimy wierzyć w to, że Bóg daje daleko więcej niż, to o co Go prosimy.

  Obejrzyj, posłuchaj...