Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • M. Hydzik - Przerywanie dziedziczności przekleństwa pokoleniowego (10.03.2015)

  2015-03-10 13:17

  Jedną z niegodziwości, jakie mogą otwierać drzwi następnym pokoleniom, jest duch antysemityzmu.

  Nieodcięcie się od grzechów przodków powoduje, że sami brniemy w nie dalej ponosząc konsekwencje, jakie one ze sobą niosą.

  W ten właśnie sposób ściągając na siebie błogosławieństwo lub przekleństwo za nasz stosunek do Izraela.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Mocha - Wszystko mogę (08.03.2015)

  2015-03-08 13:10

  Wszystko możemy w Tym, który nas umacnia - w Jezusie.

  To Chrystus daje nam siłę i moc do pokonywania trudności i przeszkód.

  Jemu oddajmy stery naszego życia.

  Kiedy poddajemy nasze życie Bogu, to On sprawia, że każde nasze zamierzenie i każda obietnica stają się rzeczywistością.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Dni Upamiętania 6-8 marca 2015

  2015-03-06 11:51
 • M. Hydzik - Dziedziczenie przekleństw pokoleniowych (03.03.2015)

  2015-03-03 14:41

  Istnieją trzy źródła potwierdzające dziedziczność.

  Biblia, w której jest ponad 600 miejsc ostrzegających przed skutkiem dziedziczenia, jak również informacje z życia wzięte oraz naukowe dowody.

  Jeżeli wierzymy, iż możemy dziedziczyć dobre cechy, musimy również pamiętać o dziedziczeniu tych złych.

  To od naszych przodków spływa na nas błogosławieństwo lub przekleństwo.

  Pamiętajmy, że teraz to my jesteśmy odpowiedzialni za następne pokolenia, dlatego módlmy się, aby nasze życie było błogosławionym kanałem dla naszych dzieci.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Dowody na zbawienie, cz.4 (01.03.2015)

  2015-03-01 12:18

  Słowo Boże uczy nas, abyśmy miłowali bliźnich czynem i prawdą.

  Kochając ludzi powinniśmy mówić im o grzechu i jego konsekwencjach.

  Widząc człowieka w potrzebie czy zamykamy przed nim swoje serce? Czy jesteśmy wrażliwi na jego potrzeby?

  Jezus mówi, że lepiej jest dawać aniżeli brać. Tego nie jesteśmy w stanie się nauczyć. Jest to dowodem zmienionego życia.

  Niech wzorem dla nas będzie Jezus - Syn Boży, który oddał swoje życie dla naszego zbawienia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Królestwo Światłości i królestwo ciemności (24.02.2015)

  2015-02-24 21:29

  Człowiek rodząc się staje się automatycznie obywatelem dwóch królestw. Państwa, w którym się urodził, jak również królestwa ciemności.

  Chcąc wejść do Królestwa Światłości, musimy oddalić wszelki grzech, wejść na wąską drogę i narodzić się na nowo.

  Wkładając wszelki wysiłek, szukając Pana, ponieważ tylko gwałtownicy Królestwo Boże odziedziczą.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Zakaz tynkowania (22.02.2015)

  2015-02-22 19:44

  Biblia jest żywą księgą, która zmienia życie człowieka.

  Bóg chce mówić do nas poprzez czytanie i studiowanie Słowa Bożego.

  Każdy więc, kto słucha Słowa i wykonuje je, będzie porównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. A każdy, kto słucha, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku.

  Do której grupy ludzi należysz?

  Czy usłyszane Słowo wprowadzasz w czyn?

  Pamiętajmy, że Słowo Boże sądzić będzie nas w dniu ostatecznym...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Boża sprawiedliwość (17.02.2015)

  2015-02-17 19:34

  Z pewnością niejednokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie: "Dlaczego niewierzący mają się lepiej niż ci, którzy chodzą za Panem?"

  To prawda, że czasami wróg pozwala, aby ludzie wiedli dobre życie tu na ziemi tylko po to, aby nie czuli potrzeby szukania Boga. Pamiętajmy jednak, że mogą to być tylko pozory szczęśliwego życia, ponieważ nie widzimy prawdziwego oblicza człowieka.

  Szatan nie atakuje ludzi martwych duchowo, ale dzieci Boże.

  Ufajmy więc i trzymajmy się Bożych obietnic, bo Bóg będzie sądził sprawiedliwego jak i bezbożnego.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Dowody na zbawienie (15.02.2015)

  2015-02-15 22:08

  Droga do zbawienia jest wąska i usłana przykazaniami, a niewielu jest tych, którzy nią chodzą.

  Jezus nauczał, że nie samym chlebem człowiek żyje, lecz każdym Słowem, które wychodzi z ust Bożych.

  Czy Słowo Boże jest naszym pokarmem każdego dnia? Czy jest esencją naszego życia?

  Czy mamy relację z Ojcem każdego dnia poprzez studiowanie Słowa Bożego? Czy Jezus - Syn Boży jest naszym autorytetem i wzorem do naśladowania?

  Bądźmy wobec siebie szczerzy odpowiadając na postawione pytania... Bóg zna nasze serca.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Boża Łaska (10.02.2015)

  2015-02-10 20:57

  Boża łaska to przywilej, na jaki sobie nie zasłużyliśmy, towarzyszy nam bezustannie, w każdym dniu i w każdej chwili naszego życia.

  Wskazuje nam drogę, na której znajdziemy prawdziwy pokój.

  Dzięki niej możemy przychodzić przed Boży tron, kiedy jesteśmy w potrzebie i czujemy się nieszczęśliwi.

  Boża łaska podnosi nas z naszych upadków, dzięki niej mamy odpuszczenie grzechów.

  Jezus jest łaskawy, cierpliwy, pełen miłości, okazuje łaskę tym, którzy wyznają i pokutują za swoje grzechy.

  Czy doświadczyłeś już tej łaski?

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Cienie rzeczy przyszłych (08.02.2015)

  2015-02-08 18:25

  Obraz każdego człowieka- niewolnik grzechu, a Pan Jezus przyszedł aby nas wyzwolić.

  Bóg czasami dopuszcza trudne sytuacje w naszym życiu, aby wołać do Boga, aby w naszym życiu dokonywały się zmiany.

  Trudne sytuacje – pustynia; całkowite poleganie na Bogu, czas poznawania Bożych dróg, czas walki duchowej i odnowienia umysłu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Przyjdź Królestwo Twoje cd. (03.02.2015)

  2015-02-03 15:52

  Oprócz Królestwa geograficznego istnieją także królestwa duchowe.

  Są to dwa królestwa - królestwo ciemności założone przez diabła i królestwo światłości założone przez śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie.

  Pomiędzy tymi dwoma królestwami istnieje walka – są one w konfrontacji ze sobą.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Michalski - Nie chowaj nienawiści, przebacz (01.02.2015)

  2015-02-01 13:26

  Złość, nienawiść i chowanie urazy to uczucia, które niszczą rodziny i kościoły.

  Nieprzebaczenie jest grzechem.

  Słowo Boże uczy nas, abyśmy przebaczali, aby i Bóg wybaczył nasze przewinienia.

  W imię Jezusa pojednajmy się z Bogiem i ludźmi.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Przyjdź Królestwo Twoje (27.01.2015)

  2015-01-27 12:24

  Miliony ludzi modląc się tymi słowami, nawet nie zastanawia się nad nimi i nie uświadamia sobie o co proszą.

  Czy tak naprawdę jesteśmy przygotowani na ponowne przyjście Pana Jezusa?

  Każdy, kto rodzi się na tym świecie, automatycznie staje się obywatelem królestwa tego świata, czyli królestwa ciemności.

  Chcąc przejść do Królestwa Bożego - Królestwa Światłości, każdy człowiek potrzebuje nawrócenia i narodzenia się na nowo.

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Poznawanie i postępowanie według woli Bożej (25.01.2015)

  2015-01-25 20:58

  Wolą Bożą dla wszystkich ludzi jest, abyśmy byli rozsądnymi i starali się pojąć, jaka jest wola Boża dla naszego życia, będąc zawsze pełnymi Ducha Świętego.

  Unikając wypełnienia woli Bożej, musimy liczyć się z konsekwencjami, jak również z tym, że Pan nie wysłucha naszych modlitw.

  Bóg objawiając nam swoją wolę, poprzez Słowo Boże daje nam wskazówki jak postępować i którą drogę wybrać, aby dokonać właściwych wyborów.

  Zostawił nam również Ducha Świętego jako Pocieszyciela i Doradcę oraz aranżuje okoliczności do wypełnienie tego, co dla nas przygotował.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Święć się Imię Twoje... Modlitwa Pańska (20.01.2015)

  2015-01-20 18:45

  Składanie ofiary Bogu, to ofiarowanie siebie całego.

  Jeżeli chcemy iść za Panem to w pełni świętości i szczerości.

  Bóg szuka czcicieli, którzy będą Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie.

  Żyjąc życiem świętym podkreślmy najważniejszy Boży atrybut. Naszym życiem przyczyniamy się do tego, jak inni ludzie widzą Boga, dlatego bądźmy dobrym świadectwem dla innych.

  Jezus mówi: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty... a bez świętości nikt nie ujrzy Pana.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Zważ jak ci się powodzi (18.01.2015)

  2015-01-18 17:30

  Bóg Ojciec zna potrzeby każdego z nas, nasze pragnienia i marzenia.

  Nasza codzienna egzystencja nie jest Bogu obojętna.

  On troszczy się o nas i pragnie obdarować wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności.

  Słowo Boże napomina nas, abyśmy przede wszystkim Królestwa Bożego szukali i Jego sprawiedliwości.

  Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu naszego życia, to wszystko inne będzie na właściwym.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Który jesteś w niebie (13.01.2015)

  2015-01-13 20:18

  Niektórym ludziom trudno uwierzyć, że Bóg nadal istnieje.

  Słowo Boże mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu.

  Bóg oczekuje, abyśmy wierzyli, że On jest i nagradza tych, którzy Go szukają.

  Pamiętajmy, że Bóg jest tam, gdzie są Jego dzieci. Jeżeli należymy do owiec Jego pastwiska, On jest zawsze z nami.

  Powinniśmy Mu zaufać i oddać stery naszego życia w Boże ręce.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Po czym poznamy, że jesteśmy zbawieni? (11.01.2015)

  2015-01-11 18:38

  Bez poznania Osoby Boga nie jesteśmy w stanie słuchać Jego głosu i poznać Jego woli.

  Nie znając zaś Bożej woli grzeszymy. Jesteśmy duchowo martwi nie mając relacji z Bogiem.

  Kiedy Bóg dotyka życia człowieka i on się nawraca, jego styl życia się zmienia. Zaczyna żyć upodabniając się do Pana.

  To prawda, że popełniamy błędy i nie jesteśmy doskonali, ale nie bezgrzeszność jest dowodem nawrócenia tylko to, co z grzechem zrobimy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik - Społeczność (06.01.2015)

  2015-01-06 18:11

  Jeżeli wspólnota jest bardzo ważna w oczach Boga, zapytamy: to dlaczego niektórzy ludzie jej unikają?

  Powodów jest wiele...

  Jednym z nich mogą być złe doświadczenia i zranienia z przeszłości. Zawiedzione nadzieje ludzi, których wielkie oczekiwania od zboru nie zostały spełnione. Często też nie chcąc podporządkować się dyscyplinie zborowej, następuje konfrontacja autorytetu z podwładnymi.

  A przecież Słowo Boże mówi, że przez liderów spływa na nas Boże błogosławieństwo.

  Są jednak wyjątkowe sytuacje, w których nie możemy być wobec ustanowionych autorytetów lojalni.

  Obejrzyj, posłuchaj...