Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • M. Hydzik - Bóg naszym Ojcem (18.11.2014)

  2014-11-18 18:53

  W modlitwie "Ojcze nasz" zwracamy się do Boga jak do swojego Ojca.

  Jezus, ucząc tej modlitwy uczniów, oczekiwał, że pierwsze słowo, jakie wypowiedzą, to "Ojcze".

  Dzisiaj chrześcijanie też mają się tak modlić.

  Czy Bóg jest już twoim Ojcem, czy poznałeś Tego, który jest miłością? Czy możesz powiedzieć: byłem sierotą, teraz Ojca mam?

  Przylgnij do Boga, przytul się do Niego. On, jako najlepszy Ojciec, ma wiele współczucia i serdeczności dla ciebie.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Modlitwa (16.11.2014)

  2014-11-16 17:57

  Oczekując ponownego przyjścia Zbawiciela powinniśmy nieustannie trwać w postach i modlitwach.

  Aby odbierać wolę Pana dla naszego życia, musimy trwać nieprzerwanie w relacji z naszym Ojcem.

  Nasz czas i poświęcenie to cena, którą musimy płacić, aby osiągnąć zbawienie i życie wieczne.

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Modlitwa (c.d.) (11.11.2014)

  2014-11-11 17:50

  Modlitwa to rozmowa z Bogiem, do Niego mamy się zwracać.

  Modlimy się do naszego Ojca za pośrednictwem Jezusa, nie ma innego pośrednika - tylko Jezus.

  Ci, którzy przyjęli Jezusa, są dziećmi Bożymi, oni mogą wołać do Boga Abba - Tatusiu.

  Wołać wytrwale, ponieważ Boże Słowo zachęca do wytrwałej i bezustannej modlitwy.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Śliwka - W jaki sposób Bóg nas zbawia? (09.11.2014)

  2014-11-09 13:13

  Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga.

  Grzech spowodował, że została zakłócona i przerwana nasza relacja z Nim.

  Kiedy dusza człowieka woła do Boga i odwraca się od grzechu pokutując, wtedy poddajemy się Bogu, to On sam zmienia nasz sposób myślenia i postępowania.

  Czas uświęcenia to czas oddzielenia dla samego Boga.

  Aby prowadzić zwycięskie życie, musimy zaprzeć się samego siebie, niosąc swój krzyż codziennie, naśladując Jezusa.

  Posłuchaj...
 • R. Maasbach - Jezus Chrystus - Błogosławiona Nadzieja (4.11.2014)

  2014-11-04 19:51

  Jezus Chrystus jest błogosławioną nadzieją, którą dał Bóg; nadzieją chwały, która jest kotwicą dla naszej duszy.

  Jezus przyszedł dać nam życie i to życie w obfitości.

  Kto Go spożywa, żyć będzie dzięki Niemu - to jest największa nadzieja, która powoduje, że nasze serca porywane są wzwyż, to wielki Boży dar.

  Jako ludzie grzeszymy, Bóg nie odrzuca nas tylko z powodu Jezusa, Jego krew bowiem oczyszcza nas i obmywa tak, że stajemy się bielsi niż śnieg.

  Obejrzyj,Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Duchowy testament apostoła Piotra (02.11.2014)

  2014-11-02 20:22

  Nasze życie to ciągłe wspinanie na wysokości i schodzenie w dół.

  Nieustannie przechodzimy różne zachwiania.

  Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przejść przez życiowe burze.

  Prośmy Pana o napełnienie mocą Ducha Świętego, który dokona zmian w naszym życiu.

  Miłość Boża niech zalewa nasze życie i wypływa na innych ludzi.

  Kościół powinien być pełen mocy Ducha Świętego, zawsze gotowy na przyjście Pana.

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik - Modlitwa Ojcze nasz (28.10.2014)

  2014-10-28 17:23

  Modlitwa Ojcze nasz to modlitwa wszystkich modlitw.

  Jezus uczył jej swoich uczniów.

  Modlitwa ta jest wzorcem, jak mamy się modlić. Skoro Jezus uczył jej swoich uczniów, my również możemy się uczyć.

  Nasze modlitwy powinny być konkretne i krótkie, ponieważ nie od długości modlitwy zależy jej wysłuchanie.

  Bóg wie, czego potrzebujemy, jeszcze zanim Go o to poprosimy. Zatem modlitwy prośby powinny być krótkie i szczere.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Chodzenie w pełni Ducha Świętego (26.10.2014)

  2014-10-26 18:50

  Czy nasze chrześcijańskie życie przypomina życie apostołów?

  Czy każdego dnia poddajemy się mocy Ducha Świętego, abyśmy byli użytecznymi do ratowania ludzi dla Chrystusa?

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy codziennie "zatapiali się" w obecności Ducha Świętego.

  Prośmy Pana, abyśmy stali się przygotowanymi, czystymi naczyniami i za zamkniętymi drzwiami naszej komory oczekiwali, aby Duch Święty mógł działać w naszym życiu, tak jak w czasach, kiedy Jezus przebywał na ziemi.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik - Modlitwa (21.10.2014)

  2014-10-21 18:41

  Modlitwa dla chrześcijan jest jak oddech, bez niej nie da się żyć.

  Całe niebo pragnie, abyśmy się modlili.

  Jezus i Duch Święty są zaangażowani w naszą modlitwę, w wysłuchiwanie i odpowiadanie na nie.

  Bóg zachęca swoje dzieci do modlitw w bezpośredni sposób, a także poprzez obłok świadków, przez przykład ludzi, których modlitw wysłuchał.

  Nasz Ojciec jest godny zaufania, odpowiada na nasze modlitwy, a to oznacza, że jest Bogiem żyjącym, wszechmogącym, dlatego módl się droga siostro, drogi bracie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik - Żywa Księga (19.10.2014)

  2014-10-19 18:28

  Jak każdy przedmiot na ziemi potrzebuje instrukcji obsługi do właściwego użytkowania, tak i my chrześcijanie, potrzebujemy Słowa Bożego, abyśmy wiedzieli, jak żyć, aby nasze życie mogło podobać się Bogu.

  Słowo Boże jest niezmienne, ciągle aktualne, żywe i skuteczne.

  Pismo Święte przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki i wykrywania błędów.

  Poprzez stronice Biblii Bóg pragnie mówić do nas każdego dnia. Dlatego nastawmy się na słuchanie i wykonywanie tego, czego oczekuje od nas nasz Ojciec.

  Bóg działa w naszym życiu przez wiarę.

  To przez nią przyjmujemy wszystkie błogosławieństwa niebios.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • R. Anderson, P. Weresch - Czym powinien być kościół Boży? (14.10.2014)

  2014-10-14 20:26

  Czym powinien być kościół Boży? Jaki jest dzisiejszy kościół?

  Czy wierzący trwają w modlitwie i nauce apostolskiej?

  A może przyjmowanie wieczerzy stało się niedzielnym rytuałem?

  Czy nasze życie tak naprawdę podoba się Bogu?

  Jako chrześcijanie powinniśmy wszyscy być zaangażowani w służbę dla Pana.

  Będąc uczniami Jezusa, powinniśmy zabiegać o to, aby wzrastać w poznaniu Pana, aby nasze życie było przepełnione obfitością.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Haręża - Zacheusz (12.10.2014)

  2014-10-12 18:39

  Ambicja, przebojowość, ciekawość świata to cechy naszej starej natury.

  Często stoją one na przeszkodzie, aby nasze życie mogło podobać się Bogu.

  Chcąc zostać uczniem Jezusa, nasze serce musi doznać przemiany, aby nasze życie mogło wydawać owoc godny opamiętania.

  Dlatego żyjmy tak, żeby to, co robimy, krzyczało tak głośno, aby inni nie mogli usłyszeć tego, co mówimy...

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Heczko - Rola i tożsamość płci (07.10.2014)

  2014-10-07 19:27

  W Bożych oczach kobieta i mężczyzna mają taką samą wartość.

  Co powinno charakteryzować Bożą kobietę i mężczyznę?

  Odwaga w postępowaniu zgodnie ze Słowem Bożym, wierność Chrystusowi, dyscyplina i poddanie Bogu.

  Kobieta i mężczyzna są równowartościowi, jednak Pan Bóg wyznaczył im różne funkcje.

  On prowadzi każdego z nas w inny sposób, najważniejsze, abyśmy się Jemu poddali i spełniali tę rolę, którą nam przeznaczył.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Śliwka - Duch Święty (05.10.2014)

  2014-10-05 21:07

  Bóg w Jezusie obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.

  Syn Boży, odchodząc z tego świata, zostawił nam Ducha Pocieszyciela, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo Bożej chwały.

  Duch Święty przygotowuje nas, abyśmy umieli stawić opór i mogli ostać się w doświadczeniach i próbach. Kieruje nasze oczy na zapłatę.

  Poddajmy się prowadzeniu Ducha Bożego, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • pastor Abraham - Budowniczowie Królestwa Bożego (30.09.2014)

  2014-09-30 20:55

  W Królestwie Bożym każdy z nas jest budowniczym.

  Jezus zbudował Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą.

  Jakim jesteś budowniczym? Masz zamiar, pragnienie, aby budować? Jesteś zdeterminowany, aby to czynić?

  Bóg jest dobry, wielki, wspaniały, więc buduj dobre, wielkie i wspaniałe.

  Miej wielkie marzenia. Jednak zanim zabierzesz się do działania, usiądź w Bożej obecności, niech Bóg oczyści cię z rzeczy, które nie przynoszą Mu chwały, niech cię namaści do wykonania zadania.

  Następnie policz koszty, to rozsądne. Największym aktem wiary jest obliczenie kosztów.

  Wreszcie zakończ rozpoczęte dzieło.

  Jezus jest początkiem i końcem, zakończył swoje dzieło słowem "wykonało się".

  My tez mamy kończyć rozpoczęte dzieła. Dokończenie jest czymś więcej niż rozpoczęcie, w chrześcijaństwie koniec jest ważniejszy niż początek.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Do jakiego kraju należysz? (28.09.2014)

  2014-09-28 19:10

  Sprawami królestwa światłości czy ciemności jesteśmy przejęci?

  Czy nasze serce jest gotowe i wiernie oczekuje przyjścia Zbawiciela?

  A może jesteśmy przejęci troską o sprawy tego świata?

  Pamiętajmy, że Bóg przeznaczył nas do osiągnięcia zbawienia! On nieustannie ostrzega świat przed ponownym przyjściem Jezusa.

  Boże sądy przychodzą nagle, ale nigdy bez uprzedzenia.

  Nie śpijmy więc, ale czuwajmy, bo kiedy Jezus przyjdzie, zabierze tylko swoją przygotowaną oblubienicę, wtedy już nie będzie miejsca ani czasu, aby zmienić swój światopogląd!

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • A. Duchniak - Jaka jest rola cierpienia w życiu człowieka (23.09.2014)

  2014-09-23 21:10

  Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, dotyka naszego ciała, ducha i duszy.

  Może być skutkiem grzechu, nieposłuszeństwa, wynikiem odstępstwa. Jeśli konsekwencją grzechu jest cierpienie, to jaki dla nas ratunek?

  Ratunkiem jest Bóg. On posługuje się cierpieniem, aby wzywać do opamiętania, aby nas kształtować. To Jego sposób, element Bożej szkoły. Jednak nie skupiaj się tak bardzo na cierpieniu, skup się na Bogu, niech Jego wola się dzieje. Ukrzyżuj swoje pragnienia, weź krzyż tak jak Jezus, zaprzyj się sam siebie.

  Cierpienie jest trudne i bolesne, ale ostatecznie zwyciężymy!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Słuchaj Bożego głosu (21.09.2014)

  2014-09-21 21:27

  Walka o czas, aby stać przed obliczem Boga, to cena, którą musimy zapłacić, aby osiągnąć cel naszej ziemskiej pielgrzymki, którym jest życie wieczne.

  Bóg chce mówić do nas każdego dnia poprzez swoje Słowo, aby zamieszkało ono w naszych sercach i wydało obfity owoc w naszym życiu.

  Bóg chce mieć z nami relację i dać nam błogosławione życie.

  Społeczność z Bogiem jest naszą siłą, a siła Jezusa Chrystusa daje nam moc do zwycięstwa każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 10 (16.09.2014)

  2014-09-16 21:19

  Z czym wiąże się pożądliwość?

  Z pragnieniem czegoś, co jest niedozwolone, co nie należy do nas.

  Może to być pożądliwość oczu - materializm lub pożądliwość ciała - pożądliwość seksualna.

  Pożądliwość oczu i ciała charakteryzuje świat, natomiast Bóg pragnie, aby Jego dzieci wystrzegały się tego grzechu.

  Uda się nam to tylko z pomocą Jezusa - Nauczyciela, do którego doprowadził nas przewodnik, którym jest Dekalog.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Siczek - Jak żyć aby podobać się Bogu (14.09.2014)

  2014-09-14 21:02

  Czym jest dla Ciebie życie?

  Zabawa, karierą, zdobywaniem pieniędzy, a może pasmem udręk i problemów?

  Jeżeli Jezus będzie na pierwszym miejscu twojego życia wszystko inne będzie na właściwym.

  Życie, którego oczekuje od nas bóg, to życie z Chrystusem.

  Bóg przygotował dla nas życie pełne obfitości i Bożego Błogosławieństwa.

  Praca dla Chrystusa przynosi Bogu chwałę.

  Mamy dziś do wyboru życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo...

  Podejmij właściwą decyzję- wybierz życie z Jezusem!

  Obejrzyj,posłuchaj...