Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • Dni Upamiętania 12-14 września 2014

  2014-09-10 05:36
 • M. Hydzik - Czuwaj (09.09.2014)

  2014-09-09 21:19

  Czuwaj - z takim apelem zwraca się Bóg do ludzi wierzących.

  Z jakiego powodu mamy czuwać?

  Jednym z powodów jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a drugim jest nasz przeciwnik - diabeł.

  Czy można go pokonać? Jaką obrać strategię, aby zwyciężyć?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik - Czym dla Ciebie jest krzyż Golgoty (07.09.2014)

  2014-09-07 21:36

  Świadomość śmierci Jezusa nie robi już na ludziach wrażenia.

  To szatan odwodzi myśli ludzi od krzyża. Wróg usilnie pracuje, aby odwieść nasze myśli od Golgoty.

  Jezus napomina nas, abyśmy się nawrócili do Boga i uniżyli, stając się jak dzieci, aby móc wejść do Królestwa niebios.

  Pycha i zarozumiałość muszą ustąpić miejsca postawie pokory i pełnego uniżenia, aby móc być użytym przez Boga do Jego celów.

  Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym łaskę daje!

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 9 (02.09.2014)

  2014-09-02 21:32

  Mówienie fałszywego świadectwa to fałszowanie prawdy w relacji z bliźnim.

  Może przyjąć formę podejrzenia/posądzenia, obmawiania, plotek.

  Kłamstwo, fałsz, nieprawda to zło w Bożych oczach.

  Skąd zatem wzięło się kłamstwo?

  Pochodzi od diabła, od samego początku przedstawia on fałszywy obraz Boga i zwodzi ludzi.

  Boże Słowo uczy, że jedyną prawdą jest Jezus Chrystus - Boży Syn, On prawdziwie wyswobadza.

  Posłuchaj...
 • W. Pilch - Szaty i ubrania dziecka Bożego (31.08.2014)

  2014-08-31 14:01

  Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

  Człowiek, kiedy się nawraca, ubrany jest przez Boga w szaty zbawienia.

  Serdeczność, współczucie, pokora i miłość to cechy, w które powinniśmy ubierać się każdego dnia licząc na Boże błogosławieństwo.

  Jako chrześcijanie walczymy duchowo mając potężnego wroga, którym jest szatan.

  Dlatego przywdziejmy całą zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się przed diabelskimi zasadzkami, bo tylko zwycięzcy odziedziczą ziemię.

  A ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 8 (26.08.2014)

  2014-08-26 18:52

  Kradzież to naruszenie cudzej własności.

  Boży nakaz, aby nie kraść, chroni własność człowieka.

  Jednak co jest własnością człowieka?

  Wg Biblii to Bóg jest "właścicielem" wszystkiego, co stworzył, a ziemię dał w darze ludziom.

  Czy szanujemy ten dar? Czy okradamy siebie? Innych?

  Kradzież pochodzi z wnętrza, z serca człowieka. Jeśli kochamy bliźnich, nie będziemy ich okradać.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Cieślar - Jezus Chlebem Żywota (24.08.2014)

  2014-08-24 22:15

  Życie tu na ziemi się nie kończy. Ono jest Przygotowaniem do życia wiecznego.

  Bóg zatroszczył się o naszą przyszłość posyłając Swojego Syna Jezusa Chrystusa na śmierć za nas grzeszników.

  Aby móc żyć musimy spożywać chleb, aby z głodu nie umrzeć, lecz aby mieć Życie Wieczne powinniśmy codziennie karmić się Słowem Bożym - Chlebem Żywota, którym jest Jezus.

  Czytaj Słowo, zabiegaj o pokarm duchowy i społeczność z Duchem Świętym.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 7 (19.08.2014)

  2014-08-19 22:07

  Co to jest cudzołóstwo? A czym jest wszeteczeństwo?

  Dlaczego Bóg przykazał, abyśmy nie cudzołożyli?

  W jaki sposób dzisiaj odnieść się do tego przykazania?

  Jak było w czasach starotestamentowych?

  Możemy brać przykład z postawy Józefa i uciekać przed cudzołóstwem.

  Zostaliśmy drogo wykupieni krwią Jezusa, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Nie brukajmy ich cudzołóstwem.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - Niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia (17.08.2014)

  2014-08-17 21:59

  Jezus odkrywa przed nami, że oprócz świata zewnętrznego istnieje również świat duchowy, który jest przed nami zakryty.

  Istnieje niebezpieczeństwo, że w człowieku może zamieszkać duch nieczysty.

  Zniewolenie to coś, co zmusza człowieka do robienia tego, czego on sam nie chce.

  Kiedy człowiek nawraca się, oddaje swoje życie Jezusowi, jego życie całkowicie się zmienia.

  Wszystko staje się nowe...

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Legierski - Ojczyzna w Niebie (12.08.2014)

  2014-08-12 21:52

  Czy zadajesz sobie pytanie kim jesteś, o co zabiegasz, jaki cel ci przyświeca?

  W świetle Bożego Słowa jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, a naszym zadaniem jest zmierzanie do ojczyzny w niebie.

  Czy myślisz o tym, co w górze? Czy tak jak apostoł Paweł zapominasz o tym, co za tobą, a podążasz do celu, do nagrody w górze - niebiańskiej ojczyzny?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Wilkosz - Służmy Bogu (10.08.2014)

  2014-08-10 21:43

  Z Bożej perspektywy jesteśmy jednym Kościołem Jezusa Chrystusa.

  Potrzeby na świecie są ogromne. Ten świat desperacko potrzebuje Ewangelii.

  Przyjmijmy wyzwanie Jezusa „idźcie na cały świat, głosząc ewangelię wszystkiemu stworzeniu.”

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 6 (05.08.2014)

  2014-08-05 23:11

  "Nie zabijaj" to treść  szóstego przykazania.

  W Biblii nie brakuje przykładów przekraczających ten Boży nakaz.

  A jak jest dzisiaj?

  Co jest morderstwem?

  Co Jezus mówi na ten temat?

  Jakie kontrowersje wiążą się z tym pojęciem?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Nasza postawa względem prób (03.08.2014)

  2014-08-03 23:02

  Żyjąc na tym świecie będziemy przechodzić różnego rodzaju próby i doświadczenia.

  Czasem naprawdę nie będzie łatwo, ale Jezus obiecał, że będzie wtedy z nami.

  Jak ważna jest postawa, którą wówczas zachowamy. Czy zaufamy Bogu pomimo trudności?

  Wierzmy, że Pan ma dla nas najlepszy plan mimo że teraz tego nie rozumiemy.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 5 (29.07.2014)

  2014-07-29 22:58

  Piąte przykazanie, aby czcić ojca i matkę jest przykazaniem z obietnicą.

  Jeśli pragniesz długiego i dobrego życia czcij swoich rodziców.

  W jaki sposób możesz to czynić?

  Troszcząc się o nich, wspierając ich w potrzebach.

  Pamiętaj, że to, co siejesz, będziesz zbierał.

  Jak dbasz o swoich rodziców, tak będą dbać o ciebie twoje dzieci.

  Obejrzyj,posłuchaj...