Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Chodzenie w pełni Ducha Świętego (26.10.2014)

  2014-10-26 18:50

  Czy nasze chrześcijańskie życie przypomina życie apostołów?

  Czy każdego dnia poddajemy się mocy Ducha Świętego, abyśmy byli użytecznymi do ratowania ludzi dla Chrystusa?

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy codziennie "zatapiali się" w obecności Ducha Świętego.

  Prośmy Pana, abyśmy stali się przygotowanymi, czystymi naczyniami i za zamkniętymi drzwiami naszej komory oczekiwali, aby Duch Święty mógł działać w naszym życiu, tak jak w czasach, kiedy Jezus przebywał na ziemi.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik - Modlitwa (21.10.2014)

  2014-10-21 18:41

  Modlitwa dla chrześcijan jest jak oddech, bez niej nie da się żyć.

  Całe niebo pragnie, abyśmy się modlili.

  Jezus i Duch Święty są zaangażowani w naszą modlitwę, w wysłuchiwanie i odpowiadanie na nie.

  Bóg zachęca swoje dzieci do modlitw w bezpośredni sposób, a także poprzez obłok świadków, przez przykład ludzi, których modlitw wysłuchał.

  Nasz Ojciec jest godny zaufania, odpowiada na nasze modlitwy, a to oznacza, że jest Bogiem żyjącym, wszechmogącym, dlatego módl się droga siostro, drogi bracie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik - Żywa Księga (19.10.2014)

  2014-10-19 18:28

  Jak każdy przedmiot na ziemi potrzebuje instrukcji obsługi do właściwego użytkowania, tak i my chrześcijanie, potrzebujemy Słowa Bożego, abyśmy wiedzieli, jak żyć, aby nasze życie mogło podobać się Bogu.

  Słowo Boże jest niezmienne, ciągle aktualne, żywe i skuteczne.

  Pismo Święte przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki i wykrywania błędów.

  Poprzez stronice Biblii Bóg pragnie mówić do nas każdego dnia. Dlatego nastawmy się na słuchanie i wykonywanie tego, czego oczekuje od nas nasz Ojciec.

  Bóg działa w naszym życiu przez wiarę.

  To przez nią przyjmujemy wszystkie błogosławieństwa niebios.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • R. Anderson, P. Weresch - Czym powinien być kościół Boży? (14.10.2014)

  2014-10-14 20:26

  Czym powinien być kościół Boży? Jaki jest dzisiejszy kościół?

  Czy wierzący trwają w modlitwie i nauce apostolskiej?

  A może przyjmowanie wieczerzy stało się niedzielnym rytuałem?

  Czy nasze życie tak naprawdę podoba się Bogu?

  Jako chrześcijanie powinniśmy wszyscy być zaangażowani w służbę dla Pana.

  Będąc uczniami Jezusa, powinniśmy zabiegać o to, aby wzrastać w poznaniu Pana, aby nasze życie było przepełnione obfitością.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Haręża - Zacheusz (12.10.2014)

  2014-10-12 18:39

  Ambicja, przebojowość, ciekawość świata to cechy naszej starej natury.

  Często stoją one na przeszkodzie, aby nasze życie mogło podobać się Bogu.

  Chcąc zostać uczniem Jezusa, nasze serce musi doznać przemiany, aby nasze życie mogło wydawać owoc godny opamiętania.

  Dlatego żyjmy tak, żeby to, co robimy, krzyczało tak głośno, aby inni nie mogli usłyszeć tego, co mówimy...

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Heczko - Rola i tożsamość płci (07.10.2014)

  2014-10-07 19:27

  W Bożych oczach kobieta i mężczyzna mają taką samą wartość.

  Co powinno charakteryzować Bożą kobietę i mężczyznę?

  Odwaga w postępowaniu zgodnie ze Słowem Bożym, wierność Chrystusowi, dyscyplina i poddanie Bogu.

  Kobieta i mężczyzna są równowartościowi, jednak Pan Bóg wyznaczył im różne funkcje.

  On prowadzi każdego z nas w inny sposób, najważniejsze, abyśmy się Jemu poddali i spełniali tę rolę, którą nam przeznaczył.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Śliwka - Duch Święty (05.10.2014)

  2014-10-05 21:07

  Bóg w Jezusie obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios.

  Syn Boży, odchodząc z tego świata, zostawił nam Ducha Pocieszyciela, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo Bożej chwały.

  Duch Święty przygotowuje nas, abyśmy umieli stawić opór i mogli ostać się w doświadczeniach i próbach. Kieruje nasze oczy na zapłatę.

  Poddajmy się prowadzeniu Ducha Bożego, abyśmy mogli prowadzić zwycięskie życie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • pastor Abraham - Budowniczowie Królestwa Bożego (30.09.2014)

  2014-09-30 20:55

  W Królestwie Bożym każdy z nas jest budowniczym.

  Jezus zbudował Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą.

  Jakim jesteś budowniczym? Masz zamiar, pragnienie, aby budować? Jesteś zdeterminowany, aby to czynić?

  Bóg jest dobry, wielki, wspaniały, więc buduj dobre, wielkie i wspaniałe.

  Miej wielkie marzenia. Jednak zanim zabierzesz się do działania, usiądź w Bożej obecności, niech Bóg oczyści cię z rzeczy, które nie przynoszą Mu chwały, niech cię namaści do wykonania zadania.

  Następnie policz koszty, to rozsądne. Największym aktem wiary jest obliczenie kosztów.

  Wreszcie zakończ rozpoczęte dzieło.

  Jezus jest początkiem i końcem, zakończył swoje dzieło słowem "wykonało się".

  My tez mamy kończyć rozpoczęte dzieła. Dokończenie jest czymś więcej niż rozpoczęcie, w chrześcijaństwie koniec jest ważniejszy niż początek.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Do jakiego kraju należysz? (28.09.2014)

  2014-09-28 19:10

  Sprawami królestwa światłości czy ciemności jesteśmy przejęci?

  Czy nasze serce jest gotowe i wiernie oczekuje przyjścia Zbawiciela?

  A może jesteśmy przejęci troską o sprawy tego świata?

  Pamiętajmy, że Bóg przeznaczył nas do osiągnięcia zbawienia! On nieustannie ostrzega świat przed ponownym przyjściem Jezusa.

  Boże sądy przychodzą nagle, ale nigdy bez uprzedzenia.

  Nie śpijmy więc, ale czuwajmy, bo kiedy Jezus przyjdzie, zabierze tylko swoją przygotowaną oblubienicę, wtedy już nie będzie miejsca ani czasu, aby zmienić swój światopogląd!

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • A. Duchniak - Jaka jest rola cierpienia w życiu człowieka (23.09.2014)

  2014-09-23 21:10

  Cierpienie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, dotyka naszego ciała, ducha i duszy.

  Może być skutkiem grzechu, nieposłuszeństwa, wynikiem odstępstwa. Jeśli konsekwencją grzechu jest cierpienie, to jaki dla nas ratunek?

  Ratunkiem jest Bóg. On posługuje się cierpieniem, aby wzywać do opamiętania, aby nas kształtować. To Jego sposób, element Bożej szkoły. Jednak nie skupiaj się tak bardzo na cierpieniu, skup się na Bogu, niech Jego wola się dzieje. Ukrzyżuj swoje pragnienia, weź krzyż tak jak Jezus, zaprzyj się sam siebie.

  Cierpienie jest trudne i bolesne, ale ostatecznie zwyciężymy!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Słuchaj Bożego głosu (21.09.2014)

  2014-09-21 21:27

  Walka o czas, aby stać przed obliczem Boga, to cena, którą musimy zapłacić, aby osiągnąć cel naszej ziemskiej pielgrzymki, którym jest życie wieczne.

  Bóg chce mówić do nas każdego dnia poprzez swoje Słowo, aby zamieszkało ono w naszych sercach i wydało obfity owoc w naszym życiu.

  Bóg chce mieć z nami relację i dać nam błogosławione życie.

  Społeczność z Bogiem jest naszą siłą, a siła Jezusa Chrystusa daje nam moc do zwycięstwa każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 10 (16.09.2014)

  2014-09-16 21:19

  Z czym wiąże się pożądliwość?

  Z pragnieniem czegoś, co jest niedozwolone, co nie należy do nas.

  Może to być pożądliwość oczu - materializm lub pożądliwość ciała - pożądliwość seksualna.

  Pożądliwość oczu i ciała charakteryzuje świat, natomiast Bóg pragnie, aby Jego dzieci wystrzegały się tego grzechu.

  Uda się nam to tylko z pomocą Jezusa - Nauczyciela, do którego doprowadził nas przewodnik, którym jest Dekalog.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Siczek - Jak żyć aby podobać się Bogu (14.09.2014)

  2014-09-14 21:02

  Czym jest dla Ciebie życie?

  Zabawa, karierą, zdobywaniem pieniędzy, a może pasmem udręk i problemów?

  Jeżeli Jezus będzie na pierwszym miejscu twojego życia wszystko inne będzie na właściwym.

  Życie, którego oczekuje od nas bóg, to życie z Chrystusem.

  Bóg przygotował dla nas życie pełne obfitości i Bożego Błogosławieństwa.

  Praca dla Chrystusa przynosi Bogu chwałę.

  Mamy dziś do wyboru życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo...

  Podejmij właściwą decyzję- wybierz życie z Jezusem!

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Dni Upamiętania 12-14 września 2014

  2014-09-10 05:36
 • M. Hydzik - Czuwaj (09.09.2014)

  2014-09-09 21:19

  Czuwaj - z takim apelem zwraca się Bóg do ludzi wierzących.

  Z jakiego powodu mamy czuwać?

  Jednym z powodów jest powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a drugim jest nasz przeciwnik - diabeł.

  Czy można go pokonać? Jaką obrać strategię, aby zwyciężyć?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik - Czym dla Ciebie jest krzyż Golgoty (07.09.2014)

  2014-09-07 21:36

  Świadomość śmierci Jezusa nie robi już na ludziach wrażenia.

  To szatan odwodzi myśli ludzi od krzyża. Wróg usilnie pracuje, aby odwieść nasze myśli od Golgoty.

  Jezus napomina nas, abyśmy się nawrócili do Boga i uniżyli, stając się jak dzieci, aby móc wejść do Królestwa niebios.

  Pycha i zarozumiałość muszą ustąpić miejsca postawie pokory i pełnego uniżenia, aby móc być użytym przez Boga do Jego celów.

  Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym łaskę daje!

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 9 (02.09.2014)

  2014-09-02 21:32

  Mówienie fałszywego świadectwa to fałszowanie prawdy w relacji z bliźnim.

  Może przyjąć formę podejrzenia/posądzenia, obmawiania, plotek.

  Kłamstwo, fałsz, nieprawda to zło w Bożych oczach.

  Skąd zatem wzięło się kłamstwo?

  Pochodzi od diabła, od samego początku przedstawia on fałszywy obraz Boga i zwodzi ludzi.

  Boże Słowo uczy, że jedyną prawdą jest Jezus Chrystus - Boży Syn, On prawdziwie wyswobadza.

  Posłuchaj...
 • W. Pilch - Szaty i ubrania dziecka Bożego (31.08.2014)

  2014-08-31 14:01

  Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

  Człowiek, kiedy się nawraca, ubrany jest przez Boga w szaty zbawienia.

  Serdeczność, współczucie, pokora i miłość to cechy, w które powinniśmy ubierać się każdego dnia licząc na Boże błogosławieństwo.

  Jako chrześcijanie walczymy duchowo mając potężnego wroga, którym jest szatan.

  Dlatego przywdziejmy całą zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się przed diabelskimi zasadzkami, bo tylko zwycięzcy odziedziczą ziemię.

  A ten, kto wytrwa do końca, zbawiony będzie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • D. Zajonc - 10 przykazań: przykazanie 8 (26.08.2014)

  2014-08-26 18:52

  Kradzież to naruszenie cudzej własności.

  Boży nakaz, aby nie kraść, chroni własność człowieka.

  Jednak co jest własnością człowieka?

  Wg Biblii to Bóg jest "właścicielem" wszystkiego, co stworzył, a ziemię dał w darze ludziom.

  Czy szanujemy ten dar? Czy okradamy siebie? Innych?

  Kradzież pochodzi z wnętrza, z serca człowieka. Jeśli kochamy bliźnich, nie będziemy ich okradać.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Cieślar - Jezus Chlebem Żywota (24.08.2014)

  2014-08-24 22:15

  Życie tu na ziemi się nie kończy. Ono jest Przygotowaniem do życia wiecznego.

  Bóg zatroszczył się o naszą przyszłość posyłając Swojego Syna Jezusa Chrystusa na śmierć za nas grzeszników.

  Aby móc żyć musimy spożywać chleb, aby z głodu nie umrzeć, lecz aby mieć Życie Wieczne powinniśmy codziennie karmić się Słowem Bożym - Chlebem Żywota, którym jest Jezus.

  Czytaj Słowo, zabiegaj o pokarm duchowy i społeczność z Duchem Świętym.

  Obejrzyj,posłuchaj...