Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Schwytajmy lisy, które pustoszą nasze życie (19.03.2017)

  2017-03-19 14:40

  "Liski" w naszym życiu mogą występować pod różnymi postaciami. Mogą to być np. troski, zabieganie, konsumpcyjny tryb życia.

  Jak poznać, czy w Twoim życiu są "liski"? Odpowiedź jest prosta - spójrz na owoce Twojego życia. Zobacz, czy jest w nim miejsce na fascynację Chrystusem.

  Wstań, zacznij szukać Pana, uchwyć się Go i nie puszczaj. Po prostu rozkochaj się w Panu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak błyskawica (14.03.2017)

  2017-03-14 14:21

  Nie ma przed nami większego wydarzenia, niż powtórne przyjście Pana Jezusa. Jak to się stanie?

  Biblia zaznacza, że będzie tak jak z błyskawicą, nie da się jej do końca przewidzieć, ale pewne symptomy wskazują na jej nadejście.

  Jednym ze znaków będzie to, że miłość i poświęcenie się dla Jezusa oziębnie.

  Dlatego uważaj, jak żyjesz, niech miłość rozpala się w tobie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Tomczyński - Jezus niszczy dzieła diabelskie (12.03.2017)

  2017-03-12 14:10

  Celem przyjścia Jezusa Chrystusa na świat było to, aby zniszczyć dzieła diabła. Diabeł ma jeden cel - odwieść cię od Jezusa.

  Może odszedłeś daleko od Jezusa, może jesteś martwy duchowo? Jezus objawił się po to, by cię ożywić. Ma moc, aby cię oczyścić, przywrócić do życia, wzbudzić płomień.

  Poddaj się Jemu!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Czasy ostateczne (07.03.2017)

  2017-03-07 11:58

  Czy jesteś świadomy czasów, w których żyjesz i tego, co masz w tych czasach czynić?

  Czy podejmiesz wyzwanie i przejmiesz pałeczkę ojców, aby przekazywać odwieczne prawdy o ponownym przyjściu Jezusa?

  Bądź czujny i gotowy, bo czas jest bliski.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Jak lilie między cierniami (05.03.2017)

  2017-03-05 11:26

  Czy możesz przyrównać swoje życie do lilii, która roznosi swoją wonność - wonność Chrystusową na ludzi żyjących obok?

  Pan przychodzi; przychodzi jednak po Oblubienicę czystą, świętą. Czy prowadzisz swoje życie z dala od świeckich praktyk? A może cały czas zabiegasz czynami o świętość?

  Odpocznij w Bogu, przyjdź do Niego, pozostań i żyj w odpocznieniu. Przestań się zmagać i przyjmij Jego szatę sprawiedliwości. Pamiętaj, że przebywanie w obecności Boga to rozkosz a nie obowiązek.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Owoce Ducha Świętego (28.02.2017)

  2017-02-28 22:20

  Cel, do którego przeznaczył nas Bóg, to wydawanie owoców. Każdy wierzący jest odpowiedzialny za owoce i ich wzrost w swoim życiu. To my - nie Bóg - mamy ukrzyżować starą naturę, jeśli chcemy, aby owoce były widoczne w naszym życiu.

  Miłość wyrażająca się w cierpliwości, życzliwości, łagodności, uprzejmości jest tym owocem, poprzez który ludzie wokół poznają, że jesteśmy naśladowcami Jezusa.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Miej Pana zawsze przed swymi oczyma; świadectwo Marty (26.02.2017)

  2017-02-26 22:11

  W dzisiejszych czasach pełnych trosk, problemów, zabiegania chrześcijanie mają jednak powód do radości.

  Jest nim bliska obecność Pana. Nasze serce może się radować, ale tylko wtedy, gdy Pan jest przed naszymi oczyma.

  Zatrzymaj się, popatrz na piękno otaczającego świata, skoncentruj się na wszechmocy Boga, a problemy zmaleją w obliczu tak wielkiego Stwórcy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary Ducha Świętego (21.02.2017)

  2017-02-21 21:29

  Duch Święty przebywa w nas ze wszystkimi swoimi darami. Zna ludzkie predyspozycje, może objawiać przez wierzącego różne dary, rozdzielać je według możliwości człowieka i w zależności od potrzeby.

  Posłuchaj
 • B. Wrzecionko - Przyjście Pana jest blisko - czy zdajesz sobie z tego sprawę? (19.02.2017)

  2017-02-19 21:09

  Gdybyś miał pewność, że Pan przyszedłby jutro, czy zmieniłbyś coś w swojej relacji z Bogiem? Jeśli tak - nie jesteś gotowy...

  Odpowiedz na miłość Jezusa, przytul się do Jego obecności, zareaguj na Jego miłość.

  Bóg nawołuje nas, abyśmy nie cudzołożyli duchowo.

  Nie pozostaw miłości Bożej miłością jednostronną - zareaguj!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary i owoce Ducha Świętego (14.02.2017)

  2017-02-14 20:53

  Mówiąc o darach nie można zapominać o owocach, pochodzą one z tego samego źródła co dary, czyli od Ducha Świętego. Dary i owoce występują wspólnie.

  Każdy wierzący jest kapłanem Boga i powinien manifestować dary i owoce. Powinniśmy zabiegać szczególnie o te dary, które służą całej społeczności i niosą praktyczną pomoc potrzebującym.

  Posłuchaj...
 • W. Kulawiec - Wróć do Ojca (12.02.2017)

  2017-02-12 20:46

  Człowiek ma wolny wybór i może podejmować własne decyzje. Wszystko jest w jego rękach.

  Czy podejmujesz właściwe decyzje? Czy dokonujesz właściwego wyboru?

  Bóg czeka na ciebie, wypatruje cię. Czy oddałeś Mu już swoje życie? Czy wierzysz w Jezusa, masz z Nim relację?

  Jeśli nie, to nie czekaj dłużej, teraz jest ten moment, skorzystaj z Bożej łaski, nie zatwardzaj swojego serca. Jezus da ci ukojenie.

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary Ducha: pastor i prorok (07.02.2017)

  2017-02-07 15:20

  Pastor to osoba dojrzała duchowo, pasterz, doglądający. Jest odpowiedzialny za lokalną wspólnotę wierzących i powoływanie starszych zboru.

  Prorok z urzędu to powołany przez Pana natchniony kaznodzieja.

  Posłuchaj...
 • M. Kamiński - Bóg powołuje cię imiennie (05.02.2017)

  2017-02-05 15:04

  Masz imię i Bóg je zna. Czekają na ciebie Boże plany, dzieła, które Bóg włożył w twoje życie najprawdopodobniej zanim się jeszcze urodziłeś.

  Czy pójdziesz w 100% za Bogiem?

  Jezus cię wzywa i czyni wszystko, aby wykonała się Jego wola w twoim życiu. Jeśli pójdziesz za Panem, wykonasz Bożą wolę, będzie ci towarzyszyła Boża obecność. Pan będzie twoją nagrodą. Jeśli będziesz posłuszny Bożemu powołaniu, wykonasz zadanie, które masz do zrobienia tu na ziemi, Pan powoła cię pewnego dnia do swojej chwały i powie "dobrze, sługo dobry i wierny".

  Nie lekceważ więc Bożego powołania.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Dary (31.01.2017)

  2017-01-31 23:23

  Nowy Testament mówi o różnych dawcach i darach.

  Darami danymi przez Pana Kościołowi są: apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele. Są oni filarami Kościoła, ich rola jest bardzo ważna. Są Bożymi kanałami, tworzą wzorce, pomagają osiągnąć dojrzałość, często ożywienie duchowe zaczyna się od nich.

  Posłuchaj...
 • B. Raszka - Moc zachęty (29.01.2017)

  2017-01-29 23:12
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Powołanie, cz. 2 (24.01.2017)

  2017-01-24 23:08

  Bóg może się nami posłużyć niezależnie od naszych przodków.

  Jeśli widzimy jakiś problem, stańmy w wyłomie, bo to Bóg powierza nam odpowiedzialność za jego rozwiązanie. Świadomość problemu jest głosem Bożym.

  Zapragnij w sercu, by wejść w wyłom, postaw się Bogu do dyspozycji. Bez poruszenia serca trudno byłoby podjąć jakieś działania.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Historia świata słowami przypowieści (22.01.2017)

  2017-01-22 22:57

  W przypowieściach Bóg zawarł historię świata.

  Począwszy od okresu pierwszych ludzi przez okres Izraela aż do dnia dzisiejszego Bóg zachęca do relacji z Nim.

  Z Bożego Słowa wiemy, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus. On jest kamieniem węgielnym, ma moc stawić nas nieskalanymi przed Bożym tronem. Krew Jezusa, która lała się na krzyżu, wybiela każdą skazę. Nie ma innego ratunku dla ludzi, jak tylko w krwi Baranka Bożego.

  Czy wyprałeś już swoje szaty w Jego krwi?

  Posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Powołanie, cz. 1 (17.01.2017)

  2017-01-17 22:41

  Powołanie jest bardzo ważne, od niego zależy namaszczenie.

  Gdy Bóg powołuje do jakiegoś zadania, jednocześnie uzdalnia i namaszcza.

  W Biblii nie ma dwóch identycznych powołań, Bóg powołuje w różny sposób.

  Posłuchaj...
 • L. Wrzecionko - Pokój Bożą wolą dla naszego życia (15.01.2017)

  2017-01-15 22:28

  Strach, lęk, niepokój - to słowa, które wydają się być synonimami. Jednak lęk jest szczególną odmianą tych negatywnych emocji, bowiem wiąże się z przewidywaniem tego, co może się stać.

  Pan Bóg nie chce, abyśmy żyli w lęku. Jego przeznaczeniem dla naszego życia jest pokój.

  Co zatem zrobić, aby go osiągnąć?

  Kaznodzieja podaje 3 praktyczne sposoby na życie z dala od lęku.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Wzrastanie w namaszczeniu (10.01.2017)

  2017-01-10 22:09

  Jeśli chcemy wzrastać w namaszczeniu i być pełni Ducha, prowadźmy święte życie, unikajmy grzechu, oczyszczajmy się, żyjmy w bojaźni Pańskiej. Wtedy będziemy używani do celów zaszczytnych przez Jezusa.

  Posłuchaj...