Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • M. Hydzik / D. Zajonc - Praca Ducha Świętego (13.12.2016)

  2016-12-13 21:39

  Grzech spowodował zniszczenie doskonałego ludzkiego ducha.

  By człowiek podobał się Bogu, potrzebuje odnowienia ducha, duszy i ciała.

  Każdy człowiek musi się narodzić na nowo, narodzić z wody i Ducha. Wtedy następuje przemiana.

  Przemiany potrzebują też nasze myśli, wola i emocje.

  Odnowienie to jest procesem trwającym nieraz całe życie, zależy od aktywnej współpracy człowieka z Duchem Świętym.

  Posłuchaj...
 • Z. Urbaniak - Bóg pierwszy nas umiłował (11.12.2016)

  2016-12-11 21:20

  Jezus jest pierwszy we wszystkim, pierwszy przyszedł do nas w miłości .

  Na tym polega miłość, że On nas pierwszy umiłował.

  Dawcą miłości jest Bóg. Jeśli mam Go kochać, On najpierw musi mi tę miłość dać.

  Może próbujesz zasłużyć na Bożą miłość, ale nie musisz tego robić, On cię kocha. Odpocznij w tej miłości.

  Wierz w Bożą miłość, miej zaufanie, aby pełnia tego, co Ojciec ma dla ciebie, mogła się w twoim życiu dokonać.

  Posłuchaj...
 • E. Zabłocki (Białoruś) - Krew Jezusa (06.12.2016)

  2016-12-06 21:08

  Jezus dał nam władzę, abyśmy atakowali i szli naprzeciw problemom.

  Jednak chrześcijanie dziś próbują je tylko powstrzymać, nie atakują.

  Jezus daje broń duchową - to, co uczyniła dla nas Jego krew.

  Kiedy wiemy, czego dokonała krew Jezusa, jest to siłą, mocą dla nas. Szatan nie może nas zwyciężyć.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Trzy grupy chrześcijan (04.12.2016)

  2016-12-04 21:04
 • J. S. Watson - Uwielbiajmy Boga w Duchu (29.11.2016)

  2016-11-29 19:46

  Jeżeli my będziemy uwielbiać Boga w Duchu, to będziemy Go słyszeć.

  Pięć kroków do uwielbiania Boga:

  • zaczynajmy od wdzięczności za Jego dzieła
  • śpiewajmy Panu
  • wywyższajmy Pana
  • szukajmy Pana i jego mocy
  • wspominajmy Jego wielkie dzieła
  Posłuchaj...
 • P. Borek - Postawa Jezusa wobec swojego ludu (27.11.2016)

  2016-11-27 19:37

  Biblia opisuje dwie sytuacje kiedy Jezus zapłakał.

  Pierwszy raz gdy umarł Jego przyjaciel Łazarz, drugi gdy patrzył na Jerozolimę.

  Jezus, Mesjasz, Odwieczny Król użalił się nad Jerozolimą wiedząc jaki los czeka Jerozolimę i jej mieszkańców.

  Chociaż Go odrzucili nie odwrócił się od nich, ale rzewnie zapłakał nad tym miastem i jej mieszkańcami, dlatego że nie przyjęli Go jako Zbawiciela.

  Posłuchaj...
 • P. Borek - Biblijny Izrael dzisiaj - wykład 2 - Historia Ruchu Mesjańskiego (26.11.2016)

  2016-11-26 19:33
 • P. Borek - Biblijny Izrael dzisiaj - wykład 1 - Współczesny Izrael (26.11.2016)

  2016-11-26 19:27
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Chrzest Duchem Świętym (22.11.2016)

  2016-11-22 10:14

  Biblia jest pełna obietnic, jednak poprzedzają je warunki. Podobnie jest z otrzymaniem Ducha Świętego. Bóg obiecał swojego Ducha, jednak najpierw muszą być spełnione pewne warunki.

  Ważna jest pokuta, nawrócenie, bez nich nie zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. Duże znaczenie ma też pragnienie i proszenie; jeśli nie prosimy, to nie mamy.

  Stań więc śmiało przed Bożym tronem i proś o Ducha Świętego.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy żyjesz w obecności Ducha Świętego? (20.11.2016)

  2016-11-20 09:56

  Wiele kazań poświęca się osobom, które nie przeżyły jeszcze chrztu w Duchu Świętym. A co z osobami, które już tego doświadczyły?

  Czy pielęgnujemy naszą relację z Panem?

  "Chodzenie" każdego dnia z Duchem Świętym nie jest alternatywą dla chrześcijanina. Jezus wyraźnie nakazuje nam, abyśmy żyli w bliskiej więzi z naszym Pocieszycielem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Odwar Linkas/Erik Szel - Napełnieni Duchem świętym (15.11.2016)

  2016-11-15 09:51

  Bóg w swoim Słowie dał obietnicę Ducha Świętego. Ta obietnica dotarła także do Polski, do każdego, kto otwiera swoje serce na Boże obietnice.

  Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, a Bóg ma jej wystarczająco, aby dać.

  Pocieszyciel pomaga w codziennym życiu i służbie dla Jezusa.

  Czy przeżyłeś już napełnienie Duchem Świętym?

  Posłuchaj...
 • B. Raszka - Pocieszyciel i pragnienie (13.11.2016)

  2016-11-13 09:34

  O własnych siłach i mocy nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, iść zwycięsko przez życie. Bezwzględnie potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.

  Duch Święty przekonuje nas o grzechu, daje usprawiedliwienie z łaski przez Bożą sprawiedliwość oraz o sądzie.

  Jesteśmy wolni ponieważ Jezus Chrystus osądził i zniszczył moc szatana na krzyżu.

  Dlatego pragnijmy Pocieszyciela, Ducha Świętego.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - W mocy Ducha (08.11.2016)

  2016-11-08 21:13

  Działanie Ducha Świętego nie ustało wraz z założeniem pierwszego Kościoła.

  Duch Święty dany jest na wieki.

  Nie obejdzie się bez Niego także Kościół w czasach ostatecznych.

  Potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy do przemiany naszego charakteru i starej natury.

  Posłuchaj...
 • J. Cieślar - Wróć do miejsca, w którym ostatnio słyszałeś Jezusa (06.11.2016)

  2016-11-06 21:07

  Jezus jest kimś szczególnym, chce być razem z tobą.

  W Nim jesteś najbardziej bezpieczny.

  Nie zostawiaj Go zatem w kościele, zadbaj o żywą relację, rozmawiaj z Nim.

  Kiedy ostatnio słyszałeś Jego głos? Kiedy Jezus odpowiedział na twoje pytanie?

  Jeśli zaniedbałeś swoje życie modlitewne, zgubiłeś społeczność, wróć do miejsca, gdzie byłeś z Jezusem, przeproś Go, że oddaliłeś się od Niego, pokutuj.

  Gdy już się pomodlisz, zostaw sobie czas, aby słuchać Boga, aby On mógł do ciebie mówić.

  Miej zawsze Jezusa u swojego boku, żeby Go nie zgubić, trzymaj Go zawsze za rękę.

  Obejrzyj, posłuchaj
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Duch Święty (01.11.2016)

  2016-11-01 21:02

  Najważniejszym tematem dla grzeszników jest mowa o krzyżu, a dla już nawróconych o Duchu Świętym.

  Jezus zapowiedział, że na Jego miejsce przyjdzie Duch Święty i że dla nas jest to bardziej pożyteczne.

  Z jakiego powodu?

  Ponieważ Duch Święty przebywa pośród nas, prowadzi, zachęca, pomaga.

  Duch Święty jest pocieszycielem Bożych dzieci.

  Wystarczy się wyciszyć, aby usłyszeć Jego głos.

  Nie możemy sobie pozwolić na nieobecność Ducha Świętego w naszym życiu.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Jak żyć zwycięsko wobec grzechu i starej natury (30.10.2016)

  2016-10-30 20:45

  Jezus umierając na krzyżu pokonał grzech raz na zawsze.

  Również nasza stara natura została pokonana .

  Od nas zależy, jak skorzystamy z dzieła Jezusa.

  Możemy poprzez wiarę utożsamić się z Chrystusem, tym, co On zrobił i żyć w zwycięstwie.

  Umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla Boga.

  Nie zostawiajmy miejsca na starą naturę, zaangażujmy się w służbę i modlitwę.

  Patrzmy na krzyż i dziękujmy Bogu za to, co dla nas uczynił.

  Nie poradzimy sobie sami, potrzebujemy Jezusa.

  Jego dzieło na krzyżu jest doskonałe, kompletne, wystarczy się go tylko uchwycić.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Życie w przededniu przyjścia Pańskiego (23.10.2016)

  2016-10-23 20:35

  Żyjemy w bardzo poważnym czasie, na Bożym zegarze już dawno jest za 5 dwunasta.

  O powtórnym przyjściu Jezusa Biblia mówi bardzo często.

  Jak żyć, aby z podniesionym czołem Go przywitać?

  Czy Jezus Chrystus jest fundamentem mojego życia?

  Nasze postępowanie świadczy o tym, jaki jest nasz stosunek do krzyża.

  Czy krzyż jest dla mnie najważniejszy?

  Pan jest blisko, On nadchodzi.

  Tylko czy Jezus znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część XIII (18.10.2016)

  2016-10-18 20:31
 • J. Cieślar - Nie zasmucajcie Tego, którego tak bardzo kocham (16.10.2016)

  2016-10-16 20:09

  Duch Święty nie pojawił się w dniu Pięćdziesiątnicy, jest od początku. Jest naszym najlepszym przyjacielem, przyjacielem, którego możemy pytać, a On odpowiada.

  Duch Święty jest w nas.

  Naszym życiem chce usługiwać innym, potrzebuje nas, aby mówić innym o Jezusie Chrystusie, jesteśmy Jego narzędziem.

  Duch Święty objawia prawdę.

  Pragnie, abyśmy szli razem ręka w rękę, bez Niego nic nie zrobimy.

  Potrzebujemy obecności Przyjaciela - Ducha Świętego.

  Jak jest w twoim życiu? Czy masz z Nim relację?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część XII (11.10.2016)

  2016-10-11 20:06