Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • E. Lorek - List do Hebrajczyków, część VI (26.07.2016)

  2016-07-26 21:46
 • B. Wrzecionko - Zanim będzie za późno (24.07.2016)

  2016-07-24 21:41

  Pojęcie czasu jest względne. Wykonując jakąś przyjemną  czynność wydaje nam się, że czas nieubłaganie leci, z kolei będąc w niesprzyjających okolicznościach bądź w czasie doświadczenia wydaje nam się, że ono nigdy się nie skończy.

  Wszystkie znaki czasu bezwzględnie wskazują na to, że Jezus powraca.

  Ludzie w świecie będą tym zaskoczeni, ale nie jego oblubienica, która czeka i tęsknie go wypatruje.

  Dbajmy zatem o świętość naszego życia i pilnujmy, aby świeckie rzeczy nie miały prawa bytu ani w naszych społecznościach, ani w sercach.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część V (19.07.2016)

  2016-07-19 21:19
 • J. Cieślar - Nowe rzeczy (17.07.2016)

  2016-07-17 21:24

  W rękach Jezusa leży przeszłość,  teraźniejszość i przyszłość.

  Jego zamysłem jednak nie jest, aby jego dzieci żyły przeszłością i przeszłym przeżyciami, bo oto On czyni dla nas każdego dnia nowe rzeczy.

  Od nas samych zależy czy z nostalgią będziemy patrzeć wstecz, czy pełni nadziei i ufności damy mu się poprowadzić w przyszłość.

   Bóg w swoim działaniu nie jest ograniczony ani czasem, ani żadnym rozkładem, i kiedy nam się wydaje, że już wszystko stracone, dla Niego żadna rzecz nie jest niemożliwa.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część IV (12.07.2016)

  2016-07-12 21:05
 • D. Zajonc - Czasy ostateczne (10.07.2016)

  2016-07-10 21:00

  Bóg w swoim słowie zapowiada, co ma się wydarzyć i to się dzieje.

  Ludzie nie są pozostawieni sami sobie, lecz Boże Słowo ostrzega i oznajmia Jego zamiary.

  Dotyczy to także czasów ostatecznych.

  Wypełnianie się Bożych obietnic na naszych oczach przekonuje, że to naprawdę czasy końca.

  Sama Biblia kładzie nacisk na indywidualny, osobisty stan naszych serc.

  Czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Panem? Czy ten dzień nas nie zaskoczy? Jak wytrwać?

  Jezus jest jedyną drogą, aby ze spokojem stanąć przed Bogiem.

  Kto pierze swoje szaty w krwi Baranka, będzie zachowany.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część III (05.07.2016)

  2016-07-05 21:12
 • J. Śliwka - Odpocznienie (03.07.2016)

  2016-07-03 20:56

  Żyjąc w czasach wielkiej niepewności wszystko może się w jednej chwili zmienić.

  Jednak chrześcijanie mają to, czego nie ma świat - pokój Boży.

  Bóg powołał nas do życia w pokoju.

  To pokój wynikający z oczyszczenia, usprawiedliwienia, zbawienia.

  W przypadku jakichkolwiek problemów wiemy, do kogo możemy się uciekać, kto doda nam sił, zatroszczy się i zachowa od złego.

  Bóg udziela odpocznienia każdemu swojemu dziecku.

  Zachęca, aby wejść do odpocznienia, wejść na drogę wiary i poznawać Boga, mieć z Nim bliską relację, spędzać z Nim czas sam na sam.

  Bóg pragnie, abyśmy trwali w Jezusie i chodzili w odpocznieniu każdego dnia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak wygląda człowiek, który szuka Boga? (28.06.2016)

  2016-06-28 20:51

  Jak wygląda człowiek, który szuka Boga?

  Jakie cechy go charakteryzują?

  Czyste ręce i niewinne serce, mówienie prawdy, nieskłanianie się ku próżności.

  Ci, którzy tak postępują, dostępują błogosławieństwa.

  Kiedy szukamy Boga, doświadczamy przemiany, codziennego oczyszczenia.

  Rozkoszuj się Bogiem każdego dnia, rozmawiaj z Nim, w Jego obecności jesteś najbardziej bezpieczny.

  Posłuchaj...
 • W. Matwiejczuk - Powołanie kościoła (26.06.2016)

  2016-06-26 21:37

  Pan Jezus powiedział, „...zbuduję kościół swój, którego nie przemogą siły piekielne”.

  I tak uczynił, powołał swój kościół, aby nieśli ginącym światło ewangelii.

  By ci którzy Go nie znają mogli Go poznać, aby mogli uratować swoje życie duchowe i otrzymać łaskę zbawienia przez wiarę.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - Wprowadzenie do listu do Hebrajczyków (24.05.2016)

  2016-06-24 19:14

  List ten napisany jest do wierzących Żydów doskonale rozumiejących Stary Testament.

  Jest klamrą, która spina Stary Testament z Nowym.

  Zawiera wiele cytatów starotestamentowych pokazując je w zupełnie nowym świetle.

  List do Hebrajczyków ukazuje wyższość Jezusa Chrystusa jako osoby wobec postaci i autorytetów Starego Testamentu, przedstawia Jezusa jako autora, sprawcę, a zarazem wykonawcę dzieła.

  Posłuchaj...
 • B. Haręża - Milość (19.06.2016)

  2016-06-19 12:56

  Chrześcijańska postawa powinna mieć wiele wspólnego z miłością.

  Czy naprawdę tak jest?

  Nieraz łatwiej okazać miłość osobie znajdującej się daleko od nas niż takiej, z którą żyjemy na co dzień.

  Bóg jednak chce nas uczyć prawdziwej miłości objawiającej się w naszym życiu.

  Pragnie, abyśmy kochali tych, którzy są wokół nas, w miejscu, gdzie nas postawił.

  Bóg czeka, aż przejdziemy do działania, bo miłość to czyn.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część II (14.06.2016)

  2016-06-14 12:49
 • M. Zabłocki - Bóg jest zawsze blisko (12.06.2016)

  2016-06-12 12:44

  Wielu ludzi traktuje Jezusa jako S.O.S. lub 999.

  Przypominamy sobie o Nim, gdy nie mamy już żadnej nadziei.

  Tymczasem On pragnie, abyśmy Go poznali i mieli z Nim relację, intymną społeczność z żywym Bogiem.

  Bóg zawsze jest blisko, bliżej niż myślimy.

  Otwórz swoje serce i umysł, aby zrozumieć i wejść w wymiar duchowy, w głębszy wymiar relacji z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część I (07.06.2016)

  2016-06-07 12:41
 • J. Cieślar - Ogrodnik (05.06.2016)

  2016-06-05 12:09

  Tak jak ogród w upalne lato nie może zachwycać swoją okazałością bez wody, tak chrześcijanin nie może żyć pełnią bez trwania u wodopoju społeczności z Duchem Świętym.

  W Starym Testamencie potok, który wypływał spod tronu bożego, nawadniał wszystko wokoło, niosąc życie wszelkiemu stworzeniu czerpiącemu z niego.

  Sam Bóg wszczepił nas niczym latorośle w drzewo życia i tylko będąc zakorzenionymi w nim, mamy szansę żyć.

  Bóg jako Ogrodnik chodzi po swoim ogrodzie i przycina wybujałe, dzikie a także suche gałęzie.

  Wie, że nie ma sensu pielęgnować pędów, które nie dają owoców, bądź które zarażają inne latorośle.

  Nie bój się rosnąć na chwałę Bogu, rozwijać się i wydawać dobre owoce, gdyż są one pokarmem dla innych - mają służyć.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Dolina wyschłych kości (31.05.2016)

  2016-05-31 19:33

  Ogólnie panujące zrozumienie tego znanego fragm. Bożego Słowa z Księgi Ezechiela odnosi się do człowieka/społeczności, która zletniała, a która pod wpływem ożywczego tchnienia, czyli Ducha Świętego przemienia się w żywy, duchowy, owocny kościół.

  W oryginalnym zrozumieniu ten tekst odnosi się do narodu izraelskiego znajdującego się w ówczesnym czasie w niewoli.

  Jednak Bóg przez proroka zapowiada powrót do ziem izraelskich.

  I tak się stało, co pokazuje, że to, co Bóg zapowiedział, wypełnia się.

  Posłuchaj...
 • D. zajonc - Pan kieruje moim życiem (29.05.2016)

  2016-05-29 19:25

  Jest ktoś nad moim życiem, kto ma absolutną władzę, ktoś kto kieruje mną, kto mnie prowadzi.

  To znaczy, że ja sam nie muszę tego robić, bo to On jest moim przewodnikiem, któremu mogę bezkrytycznie ufać, w którego ręce mogę oddać swoje życie.

  Ale to nie znaczy że nie mam wpływu na swoje życie, mam - tylko jak to wykorzystam.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Czas (22.05.2016)

  2016-05-22 19:06

  CZAS - towar jakże deficytowy na dzisiejszym rynku.

  Bez względu na to jak nim zarządzamy, każdy z nas ma go po równo - 24 godziny na dobę.

  Wielu rodziców wychodzi z założenia, że lepiej wolny czas jest zainwestować w pogoń za dobrami materialnymi i finansowym zabezpieczeniem rodziny.

  Nic jednak bardziej mylnego.

  Pokolenie, które idzie za nami nie będzie korzystało z naszych 'dobrych rad', tylko będzie brało przykład z naszych czynów i zachowań.

  O ile lepiej jest zostawić własnemu potomstwu duchową spuściznę w postaci bogobojności i błogosławieństwa aniżeli dobra materialne...

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Przyjdź ożywcze tchnienie (15.05.2016)

  2016-05-15 21:21

  Moc i obecność Ducha Świętego Pięćdziesiątnica jest przede wszystkim przeżyciem.

  Ale nie zdarzyło się to ot tak po prostu.

  To przeżycie było odpowiedzią Boga na posłuszeństwo dzieci Bożych.

  Pan Bóg mówi idźcie na cały świat i służcie, angażujcie się w służbie, ale najpierw weźmiecie moc Ducha Świętego, a potem będziecie Mi służyć.

  Obejrzyj,posłuchaj...