Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Kenig - Na drodze do Nieba cz. 7- Okaż Bogu miłość (21.06.2020)

  2020-06-21 22:16

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.VII,Okaż Bogu miłość

  W nowym przymierzu Bóg okazał nam miłość posyłając na krzyż swojego jednorodzonego Syna - Pana Jezusa Chrystusa tym samym oczekuje od nas okazywania miłości Jemu i bliźnim.

  Jako chrześcijanie powinniśmy miłować nie tylko słowem lecz czynem.

  Żyjmy tak, aby wiara, miłość i czyn były widoczne w naszym życiu każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • S. Popławski - Źródło radości w Jezusie Chrystusie (16.06.2020)

  2020-06-16 21:50

  Radość chrześcijanina powinna wypływać z jednego prawdziwego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Czy mamy pełnię radości?

  Jeśli będziemy koncentrować się na rzeczach, czy okolicznościach, nie osiągniemy jej.

  Musimy odwrócić swój wzrok na Jezusa i czerpać z Jego pełnej miłości łaski.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Na drodze do Nieba cz. 6 - Znaczenie dobrych uczynków (14.06.2020)

  2020-06-14 21:37

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.VI,Znaczenie dobrych uczynków

  Jesteśmy na drodze do Nieba i żyjąc tu na ziemi przygotowujemy się do przeprowadzki, do życia wiecznego. Słowo Boże naucza nas, abyśmy mieli ze sobą ,, bilet do nieba '' w postaci pojednania z Bogiem przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i ,, czysty bisior " - uczynki sprawiedliwości, owoc naszego przemienionego życia, które będą decydować o tym, kim w niebie będziemy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Wszczepieni w Chrystusa (09.06.2020)

  2020-06-09 15:38

  Kiedy przyjęliśmy do swego życia Pana Jezusa Chrystusa, zostaliśmy wszczepieni w Niego.

  On jest krzewem winnym, a my jako latorośl, powinniśmy przylgnąć z całych sił do naszego Pana.

  Boże dzieci zostają powołane do tego, by przynosić owoc.

  Pozwólmy Bożej Obecności przepływać do naszego życia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Na drodze do Nieba cz.5 - Oddaj Bogu pokłon (07.06.2020)

  2020-06-07 19:34

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.V,Oddaj Bogu pokłon

  Jako chrześcijanie powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy znamy na tyle Boga, by oddać Mu należną chwałę?

  Czy nie zamieniliśmy chwały Bożej na ludzką?

  Czy kiedykolwiek oddaliśmy Panu pokłon?

  Dopóki nie zobaczymy Jego wielkości, nie będziemy w stanie zgiąć naszych kolan, schylić się, by oddać naszemu Stwórcy chwałę.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Na drodze do nieba cz. 4 - Kto cie prowadzi ? (31.05.2020)

  2020-05-31 21:16

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.IV, Kto cię prowadzi

  Zatrzymajmy się i pomyślmy przez chwilę kto tak naprawdę prowadzi nas na drodze do Nieba?

  Kto jest tą siłą napędową w nas?

  Czy jest to obecność Ducha Świętego czy może nasza cielesność, własne pragnienia i żądze?

  Odpowiadając musimy być szczerzy, ponieważ od tego, kto nas prowadzi zależy nasz cel, nasza wieczność.

  Jednocześnie pamiętajmy, że Tym, który jedynie może nas uwolnić od chodzenia w ciele i trwania w grzechu jest Pan Jezus Chrystus.

  Jeszcze dziś możemy przyjść do Niego wyznając Mu swoje grzechy i poprosić o przebaczenie i uwolnienie.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • R. Kołodziejski - Osobista relacja z Panem (26.05.2020)

  2020-05-26 21:10

  Boża chwała, której pragniemy, wymaga naszej desperacji, poświęcenia oraz wysiłku.

  Bóg cały czas czeka na pewne kroki wiary ze strony swoich dzieci.

  Chce byśmy byli gorący, cały czas mając w sercu tę pierwszą miłość do naszego Stwórcy.

  Nie ustawajmy w podążaniu za Panem, otwierajmy się na Bożą Obecność, wylewajmy serca przed Zbawicielem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Na drodze do Nieba cz. 4 - Złóż Bogu ofiarę (24.05.2020)

  2020-05-24 21:03

  z cyklu:Na drodze do nieba,cz.III,Złóż Bogu ofiarę

  Nasze ziemskie życie jest przygotowaniem do wieczności na spotkanie z naszym Ojcem w Niebie.

  Bożym pragnieniem jest, abyśmy składali Bogu ofiarę z naszych ciał.

  Abyśmy nie upodabniali się do tego świata, ale odnawiali swój umysł podporządkowując się autorytetowi Słowa Bożego, tak, aby nasze życie podobało się Bogu.

  Bóg pragnie oczyścić nasze serce i całe życie z tego, co jest grzeszne.

  Musimy odłączyć się od świata dla Boga i przygotować na spotkanie z Królem, którym jest Jezus Chrystus!

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Boża Łaska (19.05.2020)

  2020-05-19 18:43

  Bóg dał nam Słowo Boże i chce, abyśmy byli Jego wykonawcami.

  Czy na co dzień żyjemy w posłuszeństwie tego Słowa a może jak Jonasz uciekamy i wzbraniamy się przed wykonaniem tego, czego Bóg od nas oczekuje, ponosząc tego bolesne konsekwencje?

  Pamiętajmy, że Bóg ma dla nas najlepsze rzeczy.

  On zna naszą przyszłość, dlatego przestańmy polegać na własnym rozumie, własnej sile i we wszystkim całkowicie zaufajmy Bogu.

  Bądźmy posłuszni Bożemu Słowu i wykonujmy w posłuszeństwie to, do czego tu na ziemi nas powołał.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Na drodze do Nieba cz. II - Wyrzuć z siebie Egipt (17.05.2020)

  2020-05-17 18:33

  z cyklu:na drodze do nieba,cz.II,wyrzuć z siebie Egipt

  Każdego dnia Bóg zaprasza nas na Górę Przemienienia, czy wchodzimy tam, by rozprawić się z naszą cielesnością?

  Jaka jest nasza reakcja na Boże zaproszenie?

  A może żyjemy wygodnie blisko Boga czerpiąc tylko korzyści, ale nie na tyle blisko, by dokonać przemiany naszego życia, by poddać się przemianie serca?

  Jaka jest nasza postawa przed Bogiem?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Lutnia na wierzbie (12.05.2020)

  2020-05-12 18:16

  Czy jesteśmy świadomi tego, że moja i twoja postawa zapuszczania korzenia w Bogu ma wpływ na nas samych jak również na innych ludzi?

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy byli światłością dla świata i solą dla ziemi.

  Zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy obserwowani przez ludzi wokół, bądźmy świadectwem przemienionego życia i żyjmy w zgodzie z tym, co głosimy.

  Być może jesteśmy jedyną Ewangelią, którą ludzie czytają.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Na drodze do Nieba-cz.I-Szukać albo znaleźć oto jest pytanie (10.05.2020)

  2020-05-10 15:43

  z cyklu:na drodze do nieba,cz.I,szukać albo znaleźć oto jest pytanie

  Bożym pragnieniem jest zamieszkać pośród swojego ludu i mieć nieustanną relację z nami.

  A jakie jest nasze pragnienie?

  Czy szukamy Boga całym swoim sercem a znajdując Go czy poświęcamy się Jemu bez reszty?

  A może mówimy, że przecież staramy się Go znaleźć, ale wciąć żyjemy nieprzemienionym życiem.

  Może tłumaczymy się mówiąc, że zacznę zmiany... ale dopiero od jutra...

  A może szukamy Boga, ale nie zależy nam, aby Go znaleźć, bo to zmieniłoby całe nasze życie.

  Pamiętajmy, że dzisiaj jest dzień łaski, dzień zbawienia, jutro do nas nie należy.

  Może zabraknąć jutra i co wtedy?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Zachowany w godzinie próby (03.05.2020)

  2020-05-03 18:09

  Bóg przygotowuje swój lud na czas próby i doświadczenia.

  Zawsze wcześniej informując o tym, co ma wydarzyć się w przyszłości.

  Duch Święty objawia nam Bożą, doskonałą wolę dla naszego życia.

  Bóg chce prowadzić nas swoją drogą, która jest dla nas najlepsza.

  W Słowie Bożym mamy obietnice i pocieszenie w trudnym czasie, że Bóg zawsze będzie z nami i nigdy nas nie opuści.

  W Bożych ramionach jesteśmy bezpieczni.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Przyjdź Królestwo Twoje (26.04.2020)

  2020-04-26 23:36

  Bożym pragnieniem jest zamieszkać pośród swego ludu.

  On obiecał nam przygotować miejsce i kiedy powróci zabrać nas do Nieba.

  Teraz naszym zadaniem jest sprowadzić Boże Królestwo, atmosferę Nieba na ziemię.

  Bóg chce przyjść do naszego życia i wypełnić je Swoją obecnością, pragnie nam błogosławić.

  Dlatego, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś zaproś jeszcze dziś Jezusa do swojego życia, do swojego serca, a Boży pokój wypełni Twoje wnętrze.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Czy Jezus opowiadał bajki (19.04.2020)

  2020-04-19 23:17

  Jesteśmy wykonawcami Słowa Bożego czy tylko słuchaczami?

  Stosujemy w życiu to, czego nauczał Pan Jezus Chrystus, czy traktujemy to jako bajki?

  Jaki jest fundament naszej wiary?

  Czy w Chrystusie mamy mocno ugruntowany korzeń?

  Jak na co dzień wygląda nasze chrześcijaństwo?

  Czy służymy Bogu całym sercem a może tylko połowicznie?

  W czasie doświadczenia i burzy Bóg odsłoni nasz fundament, dlatego nie czekajmy i powróćmy do swojej pierwszej miłości, już dziś wyznajmy swój grzech i pojednajmy się z Bogiem.

  Posłuchaj...

 • M. Wilkosz - W jakiego Jezusa wierzę? Żywego czy martwego? (12.04.2020)

  2020-04-12 23:05

  Czy Jezus Chrystus jest treścią i sensem mojego życia?

  Czy Boże Słowo codziennie wypełnia moje myśli, kontroluje moje emocje czy ono naprawdę przemienia moje życie?

  A może skupiam się na okolicznościach i ulegam panice zamiast odpoczywać w Bogu i społeczności z Nim?

  Pamiętajmy, że tylko po spotkaniu ze Zmartwychwstałym, z żywym Jezusem wszystko w naszym życiu może się zmienić.

  Dzisiaj Jezus woła Cię po imieniu.

  Otwórz swoje serce, swój dom dla Chrystusa.

  Zaproś Go do swojego życia, bo tylko wtedy doświadczysz prawdziwego, Bożego pokoju.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Krew Baranka Jezusa Chrystusa albo duchowe znaczenie Paschy (10.04.2020)

  2020-04-10 22:42

  Czy jesteśmy w naszych domach bezpieczni?

  Czy drzwi naszych serc są zapieczętowane krwią Baranka?

  Tylko wtedy, kiedy jesteśmy obmyci najświętszą krwią Pana Jezusa Chrystusa możemy czuć się bezpieczni i nie musimy się lękać.

  Czuwajmy, bo przyjście Pana jest bliskie.

  Jeżeli jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem to teraz jest najlepszy czas, aby zaufać Panu Jezusowi, wyznając Mu swoje grzechy i całkowicie powierzając swoje życie Bogu.

  Tylko w Jego rękach możemy czuć się naprawdę bezpieczni.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Poznanie zbawienia (05.04.2020)

  2020-04-05 22:34

  Słowo Boże wielokrotnie zachęca nas do ciągłego przygotowywania się na ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

  Naszym zadaniem jest zabieganie o coraz to głębsze poznawanie Pana i skupianie uwagi na nieustannej relacji z Nim.

  Przyjdzie czas, w którym Bóg zweryfikuje naszą postawę i okaże się czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Jezusem.

  Czy Oblubienica jest gotowa na wesele Baranka ?

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca cz.7 (29.03.2020)

  2020-03-29 15:35

  Studiując ostatni rozdział z księgi Malachiasza zauważamy dwie skrajne postawy ludzi żyjących w tym samym czasie.

  Pierwsi to ci, którzy swoją postawą ciągle zaprzeczają Bogu, mówiąc, że nie warto Mu służyć i oskarżają Boga o niesprawiedliwość.

  Druga grupa ludzi mówi dokładnie odwrotnie.

  Wyróżnia ich bojaźń wobec Boga, drżą przed tym, aby nie sprawić Bogu przykrości.

  Bóg poruszony jest postawą tej właśnie grupy ludzi dając im tym samym obietnicę, że słyszy ich, pamięta o nich, oszczędzi ich, wywyższy i będą Jego szczególną własnością.

  Cóż za wspaniałe Boże zapewnienie.

  A do której grupy ludzi ja należę...?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca cz. 6 (22.03.2020)

  2020-03-22 21:55

  Wszystko to, co posiadamy jest własnością Boga.

  Niczego ze sobą nie przynieśliśmy na ten świat i niczego nie zabierzemy.

  Zdrowie, siły, umiejętności i zdolności są obdarowaniem naszego Ojca, abyśmy mogli korzystać z tego, co On nam dał.

  Bóg jest właścicielem tego wszystkiego co posiadamy.

  On oczekuje od nas dziesięciu procent do budowania Królestwa Bożego na ziemi.

  Dziesięcina jest wyrazem naszej miłości, wdzięczności i posłuszeństwa wobec Boga.

  Jemu zależy na postawie naszego serca względem dawania.

  Pamiętajmy, że On pragnie nam błogosławić we wszystkim, tylko Mu zaufajmy.

  Obejrzyj,posłuchaj...