Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • M. Błahut - Kondycja Duchowego Życia (10.05.2016)

  2016-05-10 18:55

  Musimy mieć dobrą kondycję, aby przetrwać burze w naszym życiu.

  Nie możemy się poddać, musimy podnosić się w górę na skrzydłach wiary jak orły.

  Nie możemy ustawać.

  Bóg nas pobudza, nie zostawia nas samym sobie, jest wyczulony, patrzy na nas i strzeże.

  Jesteśmy źrenicą Jego oka.

  Nasz Ojciec pobudza nas do życia, do społeczności z Nim, mobilizuje.

  Poddaj się w zaufaniu Jemu.

  Posłuchaj...
 • J. Cieślar - Społeczność z Duchem Świętym (08.05.2016)

  2016-05-08 18:43

  Czytanie Słowa Bożego oraz modlitwa powinny być nieodzowną częścią naszego każdego dnia.

  Dzięki temu budujemy także relację z Duchem Świętym, który został nam posłany jako pocieszyciel i towarzysz.

  Co to znaczy znać serce Boga?

  Oznacza to codzienną relację z Nim, w celu poznawania go poprzez społeczność.

  Pamiętaj, że nie jesteś w stanie więcej dać aniżeli to, co sam odbierzesz od Ojca.

  Jako dzieci Boże powinniśmy nieustannie zabiegać o obecność Ducha Świętego w naszym życiu.

  Jeżeli poprosimy go, aby napełnił nasze naczynie, z pewnością zrobi to do przelewu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Bóg nigdy o nas nie zapomni (01.05.2016)

  2016-05-01 19:25

  Bóg w swoim Słowie powtarza, że nigdy o nas nie zapomni...

  Te słowa pokrzepiają, gdy przeżywamy trudne chwile, namnażają się problemy lub gdy wydaje się, że Bóg o nas nie pamięta.

  Nie zasmucajmy Ojca myśląc w ten sposób.

  Bóg jest wierny i jeśli wybrał nas już w łonie matki, On też dokończy dzieła.

  Pamiętaj, że Bóg nigdy o tobie nie zapomni.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Troszczmy się o siebie (26.04.2016)

  2016-04-26 16:28

  Bogu podoba się, gdy Jego dzieci troszczą się o siebie nawzajem.

  Wzorem pierwszych chrześcijan pomagajmy sobie, dzielmy się z innymi tym, co posiadamy, co Bóg nam dał.

  Boże Słowo zachęca do gościnności, wspierania tych, którzy są w potrzebie, pamiętania o ubogich.

  Gdy jesteśmy posłuszni Bożym nakazom i wypełniamy je, On zsyła swoje błogosławieństwo.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Przebywanie w chwale (24.04.2016)

  2016-04-24 16:14

  Dzięki temu, że zasłona świątyni rozdarła się od góry aż do dołu, mamy przywilej osobiście stawać przed obliczem Boga.

  Dzięki temu chwała boża obecna jest w naszym życiu za pośrednictwem Ducha Świętego...

  Jeżeli pielęgnujemy relacje z Bogiem codziennie, to nasz duch na nowo się w nas odradza.

  Im więcej się modlimy i spędzamy czasu przed Bogiem, tym więcej jesteśmy w stanie od Boga otrzymać i tym lepiej poznajemy jego serce i charakter...

  To w jakim stanie jest nasz duch dziś, jest efektem tego co robiliśmy wczoraj, a od tego co robimy dziś, zależeć będzie nasza kondycja duchowa jutro.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Modlitwa (19.04.2016)

  2016-04-19 16:04

  Bóg kocha swoje dzieci i chce, abyśmy do Niego przychodzili w modlitwie.

  Modlitwa jest bardzo ważna, to kontakt z Ojcem, przychodź więc do Niego jako Jego dziecko.

  W modlitwie bądź wytrwały, nigdy nie odpuszczaj, bo kto prosi, ten otrzymuje, kto szuka, znajduje.

  Szukaj Bożej obecności w swoim codziennym życiu, nie traktuj modlitwy jak ostatniej deski ratunku, lecz raczej jak pierwszą pomoc.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uczynkowość czy łaska (17.04.2016)

  2016-04-17 15:56

  Człowiek zdający sobie sprawę z własnych grzechów pragnie wyratowania siebie samego ze stanu, w jakim się znalazł.

  Wielu ludzi uważa, że mogą uwolnić się własnymi siłami z pęt win, w które sami się uwikłali oraz z ich niszczących ludzkie życie konsekwencji.

  Bóg wiedząc o tym nie pozostawia nas samym sobie w naszej bezradności wobec problemu grzechu lecz daje nam swoją ofertę łaski w Jezusie Chrystusie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Słuchaj idż i głoś (12.04.2016)

  2016-04-12 16:40

  Nie zapominajmy o tych którzy nie znają Boga.

  Nie pozostawiajmy naszej wiedzy o Bogu tylko dla siebie, idźmy z nią do innych, głośmy im zbawienie.

  Uważajmy, abyśmy nie byli zawstydzeni gdy staniemy przed Jezusem, aby nam nie powiedział „nie znam was”.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • G. Kloc - W której grupie jesteś? (10.04.2016)

  2016-04-10 20:52

  Historie biblijne pokazują nam dwie grupy chrześcijan, tych którzy mają świadomą relację z żywym i prawdziwym Bogiem oraz tych, którzy tylko uważają się za wierzących.

  Jedni wyczekują powrotu Jezusa będąc gotowymi na spotkanie z Nim, pozostali zaś myślą,  że mają czas i zdążą się jeszcze przygotować.

  Aby nie było dla nich za późno...

  W której grupie Ty jesteś ?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Nie daj się odwieść od celu (05.04.2016)

  2016-04-05 20:27

  Nie daj się odwieść od celu swojego życia, od celu swojego powołania, którym jest społeczność z Panem i aby z tej społeczności wynikała konkretna służba.

  Dlatego też musimy być w stałej społeczności z naszym Bogiem poprzez modlitwę i służbę.

  Boże dzieła są w idealnej harmonii, dlatego że wszystko jest na swoim miejscu.

  Każda chwila rozproszenia odsuwa nas od zwycięstwa, a prowadzi do klęski.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Usprawiedliwieni z wiary (03.04.2016)

  2016-04-03 20:10

  My za nasze grzechy nie potrafimy sami zapłacić, nie możemy nic zrobić aby się od nich uwolnić.

  Nie możemy nic dołożyć do naszego zbawienia, to Jezus Chrystus przyszedł aby zapłacić własnym życiem za nasze grzechy.

  To On wykupił nasz list dłużny, tego nie jesteśmy w stanie pojąć naszym umysłem, ani zrozumieć.

  Dlatego musimy to przyjąć wiarą, musimy przyjąć z wiarą że Jezus Chrystus oczyścił nas ze wszystkich grzechów, On je nam wszystkie przebaczył i jesteśmy wolni od nich.

  Jezus Chrystus usprawiedliwił nas, uczynił nas sprawiedliwymi i podpisał się swoją świętą krwią.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Machnicki - Pascha (29.03.2016)

  2016-03-29 20:34

  Święto Paschy, jest czasem w którym Izrael został wyrwany z niewoli Egipskiej.

  Święto Paschy i te wydarzenia które pascha upamiętnia, stanowią klucz interpretacyjny do tego co uczynił Chrystus.

  Jezus nie umarł w trakcie takiego święta z którym nie mógłby się identyfikować, zauważmy: świątynia, baranek, odrzwia pomazane krwią to wszystko idealnie pasowało do tego kim On był i co chciał dla swojego narodu, a także dla wszystkich ludzi na świecie dokonać.

  To co uczynił Jezus na krzyżu wyrasta z paschy i daje nam wolność od grzechu, tak jak Izraelowi dał wolność od Egiptu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Zmartwychwstanie (27.03.2016)

  2016-03-27 20:30

  Jezus na krzyżu pokonał grzech, odniósł nad nim zwycięstwo.

  Kiedy zmartwychwstał, pokonał śmierć.

  Jego zmartwychwstanie jest nadzieją dla nas, którzy żyjemy.

  Śmierć nie ma już swego żądła, Jezus zwyciężył.

  Niech Chrystus rządzi w naszych sercach i wzbudza w nas wiarę, że skoro On został wzbudzony z martwych, my też zmartwychwstaniemy.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Nabożeństwo Wielkopiątkowe (25.03.2016)

  2016-03-25 20:42
 • E. Machnicki - Pascha (22.03.2016)

  2016-03-22 20:26

  Święto Paschy, jest czasem w którym Izrael został wyrwany z niewoli Egipskiej.

  Święto Paschy i te wydarzenia które pascha upamiętnia, stanowią klucz interpretacyjny do tego co uczynił Chrystus.

  Jezus nie umarł w trakcie takiego święta z którym nie mógłby się identyfikować, zauważmy: świątynia, baranek, odrzwia pomazane krwią to wszystko idealnie pasowało do tego, kim On był i co chciał dla swojego narodu, a także dla wszystkich ludzi na świecie dokonać.

  To co uczynił Jezus na krzyżu wyrasta z paschy i daje nam wolność od grzechu, tak jak Izraelowi dał wolność od Egiptu.

  Posłuchaj...
 • B. Raszka - Dobre świadectwo (20.03.2016)

  2016-03-20 20:19

  Ludzie mają skłonność do zamykania się w sobie, a wręcz do zgorzknienia, kiedy przechodzą przez trudne życiowe sytuacje takie jak strata kogoś bliskiego czy trudne sytuacje.

  W takich chwilach Bóg zachęca nas, abyśmy skoncentrowali się na tych małych codziennych rzeczach i pozwolili działać Jemu, aby to On uzdrawiał naszego ducha i naszą duszę.

  Chrześcijanie powinni być świadectwem dla innych, tak aby swoim życiem, czynami i słowami cały czas wskazywać na Jezusa mówiąc innym o Jego miłosierdziu, przebaczeniu i łasce.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Zwycięskie życie (13.03.2016)

  2016-03-13 14:09

  Śmierć Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie jest początkiem do nowego życia, zwycięskiego życia dla każdego z nas.

  Nie wystarczy raz uwierzyć, wierzyć trzeba cały czas, wiara ma być każdego dnia w naszym życiu.

  To nie wystarczy że na początku nowej drogi życia pokutowaliśmy, pokutować musimy cały czas, każdego dnia.

  Zwycięskie życie polega na tym że jest ta cudowna równowaga, że mamy świadomość kim jest Bóg, a kim jestem ja.

  Jeżeli tego nie zaniedbamy w naszym życiu, jeżeli to będzie w odpowiednich proporcjach, wtedy jesteśmy w Zwycięskim Miejscu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Dni Upamiętania 11-13 marca

  2016-03-11 08:44
 • M. Wilkosz - Bóg cię docenia (06.03.2016)

  2016-03-06 13:44

  Bóg jest twoim Ojcem, który wszystko wie o tobie.

  To On cię ukształtował, powołał do życia, wie, co robisz nawet w ukryciu.

  Bóg zna cię lepiej niż niejeden twój bliski.

  Może czujesz się niedoceniony w swojej służbie, pracy, może brakuje ci okazywanej wdzięczności za codziennie wykonywane obowiązki.

  Bóg Ojciec jednak tworzy album twojego życia, zapisuje wszystko, co ciebie dotyczy, jest bardzo zaangażowany.

  Patrzy na serce, przeżywa razem z tobą i jest dumny z ciebie.

  Bóg docenia to, co robisz przez wiarę w ukryciu.

  Kiedyś wszystkim to objawi, a póki co - żyj wiarą, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Nasz duchowy rozwój (28.02.2016)

  2016-02-28 19:25

  Bóg przeznaczył nas abyśmy się stali podobni do obrazu syna Jego, Jezusa Chrystusa.

  Takie jest nasze przeznaczenie.

  Bóg nie wymaga od nas czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić.

  Bóg cały czas pilnuje tego, aby nasze życie doznawało rozwoju Duchowego.

  Boża zasada jest jednakowa dla wszystkich, jeżeli chcemy doświadczać Bożego rozwoju w naszym życiu, bądźmy wierni w małych rzeczach, małych sprawach, a wtedy nadejdą te większe.

  Obejrzyj, posłuchaj...