Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • M. Hydzik / D. Zajonc - Powołanie, cz. 1 (17.01.2017)

  2017-01-17 22:41

  Powołanie jest bardzo ważne, od niego zależy namaszczenie.

  Gdy Bóg powołuje do jakiegoś zadania, jednocześnie uzdalnia i namaszcza.

  W Biblii nie ma dwóch identycznych powołań, Bóg powołuje w różny sposób.

  Posłuchaj...
 • L. Wrzecionko - Pokój Bożą wolą dla naszego życia (15.01.2017)

  2017-01-15 22:28

  Strach, lęk, niepokój - to słowa, które wydają się być synonimami. Jednak lęk jest szczególną odmianą tych negatywnych emocji, bowiem wiąże się z przewidywaniem tego, co może się stać.

  Pan Bóg nie chce, abyśmy żyli w lęku. Jego przeznaczeniem dla naszego życia jest pokój.

  Co zatem zrobić, aby go osiągnąć?

  Kaznodzieja podaje 3 praktyczne sposoby na życie z dala od lęku.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Wzrastanie w namaszczeniu (10.01.2017)

  2017-01-10 22:09

  Jeśli chcemy wzrastać w namaszczeniu i być pełni Ducha, prowadźmy święte życie, unikajmy grzechu, oczyszczajmy się, żyjmy w bojaźni Pańskiej. Wtedy będziemy używani do celów zaszczytnych przez Jezusa.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Kościół musi być jak Issacharyci - znawcy czasów (08.01.2017)

  2017-01-08 21:56

  Przełom roku kojarzy się z pokonaniem kolejnego okrążenia.

  Kościół także "biegnie", pokonuje wiele okrążeń, w oddali widzi metę.

  Jak jednak rozłożyć siły, aby dobiec do wyznaczonego celu?

  Świadomy chrześcijanin powinien rozróżniać czas, w jakim żyje, a bez wątpienia są to czasy ostateczne. 2 list do Tymoteusza ostrzega nas przed przyjmowaniem pozoru pobożności w zamian za prawdziwą pobożność, która rodzi się z wiary. Stwarzanie pozorów jest zaprzeczeniem mocy Bożej.

  Musimy zadać sobie jedno z podstawowych pytań: Czy nie mylimy się, mówiąc o sobie "chrześcijanin"?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Namaszczenie i powołanie, cz.1 (03.01.2017)

  2017-01-03 21:39

  Namaszczenie jest dla ogółu dzieci Bożych. Już uczniowie nazywani byli namaszczonymi - pomazańcami. Dziś każde dziecko Boże może przyjąć namaszczenie, Biblia zachęca, abyśmy zabiegali o nie.

  Kiedy spływa na nas namaszczenie, przemienia się nasze życie i charakter. Nic nie może zastąpić prawdziwego namaszczenia Ducha.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Bóg jest z nami (31.12.2016)

  2016-12-31 21:12

  Bóg w swej obietnicy zapewnia, że jest z nami. Odnosi się to zarówno do Jego obecności w naszym życiu codziennym, ale także wtedy, gdy przeżywamy trudności i problemy.

  Boże Słowo zachęca, abyśmy ufali Ojcu i pamiętali, w jaki sposób przeprowadzał nas w przeszłości.

  Nie zapominajmy o Nim w naszej codzienności, okazujmy wdzięczność za Jego łaskę i to, co daje najlepszego każdego dnia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Czy wierzący może być opętany? (27.12.2016)

  2016-12-27 22:11

  Wiara chroni chrześcijan przed atakami diabła. To od nas zależy, czy damy diabłu dostęp do nas, czy nie.

  Musimy zająć zdecydowane stanowisko w tej kwestii. Jeśli damy odpór diabłu, on ucieknie od nas.

  Demon nie może mieszkać w nas razem z Duchem Świętym.

  Posłuchaj...
 • D. Zajonc - Syn jest nam dany (25.12.2016)

  2016-12-25 22:03

  Na temat narodzin Jezusa powstało wiele teorii. Chrześcijanie jednak kierują się prawdą zawartą w Biblii, która stwierdza, że Jezus istniał wcześniej, niż urodziła Go Maria.

  Bóg posłał swego Syna na ziemię, aby wypełnił Jego wolę i oddał swoje życie na krzyżu za grzesznych ludzi.

  Krzyż jest zwycięstwem.

  Bóg dał swojego Syna jako ratunek dla ludzi.

  Co zrobisz z tym darem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Boża wola (20.12.2016)

  2016-12-20 21:58

  W dniach ostatecznych charakter ludzi będzie coraz bardziej zdeprawowany.

  Ludzkość odrzuca wolę Boga i kieruje się swoją.

  Chrześcijanie jednak świadomie rezygnują ze swej woli i poddają się woli Bożej.

  Powinniśmy z całą powagą i rozsądkiem podchodzić do jej rozeznania.

  Czasem może to przysporzyć trudności, warto więc wiedzieć, jak rozpoznać Bożą wolę.

  O tym jednak w następnym wykładzie.

  Posłuchaj...
 • J. Kenig - Powtórne przyjście Pana Jezusa (18.12.2016)

  2016-12-18 21:44

  Czy czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa?

  Czy myślimy o Jego powtórnym przyjściu?

  Jako chrześcijanie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, powinniśmy oczekiwać na Jego przyjście.

  Czy tak jest naprawdę?

  Wejrzyjmy w swoje serca i zobaczmy, czy tam jest miejsce dla Niego jako oczekiwanego Pana i Zbawcy?

  Czy też jest tam pełno niepotrzebnych spraw, które nie pomogą nam oczekiwać na Jego przyjście, a wręcz będą nas odciągać od tej myśli?

  Zastanówmy się, czy naprawdę na Niego czekamy!

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Praca Ducha Świętego (13.12.2016)

  2016-12-13 21:39

  Grzech spowodował zniszczenie doskonałego ludzkiego ducha.

  By człowiek podobał się Bogu, potrzebuje odnowienia ducha, duszy i ciała.

  Każdy człowiek musi się narodzić na nowo, narodzić z wody i Ducha. Wtedy następuje przemiana.

  Przemiany potrzebują też nasze myśli, wola i emocje.

  Odnowienie to jest procesem trwającym nieraz całe życie, zależy od aktywnej współpracy człowieka z Duchem Świętym.

  Posłuchaj...
 • Z. Urbaniak - Bóg pierwszy nas umiłował (11.12.2016)

  2016-12-11 21:20

  Jezus jest pierwszy we wszystkim, pierwszy przyszedł do nas w miłości .

  Na tym polega miłość, że On nas pierwszy umiłował.

  Dawcą miłości jest Bóg. Jeśli mam Go kochać, On najpierw musi mi tę miłość dać.

  Może próbujesz zasłużyć na Bożą miłość, ale nie musisz tego robić, On cię kocha. Odpocznij w tej miłości.

  Wierz w Bożą miłość, miej zaufanie, aby pełnia tego, co Ojciec ma dla ciebie, mogła się w twoim życiu dokonać.

  Posłuchaj...
 • E. Zabłocki (Białoruś) - Krew Jezusa (06.12.2016)

  2016-12-06 21:08

  Jezus dał nam władzę, abyśmy atakowali i szli naprzeciw problemom.

  Jednak chrześcijanie dziś próbują je tylko powstrzymać, nie atakują.

  Jezus daje broń duchową - to, co uczyniła dla nas Jego krew.

  Kiedy wiemy, czego dokonała krew Jezusa, jest to siłą, mocą dla nas. Szatan nie może nas zwyciężyć.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Trzy grupy chrześcijan (04.12.2016)

  2016-12-04 21:04
 • J. S. Watson - Uwielbiajmy Boga w Duchu (29.11.2016)

  2016-11-29 19:46

  Jeżeli my będziemy uwielbiać Boga w Duchu, to będziemy Go słyszeć.

  Pięć kroków do uwielbiania Boga:

  • zaczynajmy od wdzięczności za Jego dzieła
  • śpiewajmy Panu
  • wywyższajmy Pana
  • szukajmy Pana i jego mocy
  • wspominajmy Jego wielkie dzieła
  Posłuchaj...
 • P. Borek - Postawa Jezusa wobec swojego ludu (27.11.2016)

  2016-11-27 19:37

  Biblia opisuje dwie sytuacje kiedy Jezus zapłakał.

  Pierwszy raz gdy umarł Jego przyjaciel Łazarz, drugi gdy patrzył na Jerozolimę.

  Jezus, Mesjasz, Odwieczny Król użalił się nad Jerozolimą wiedząc jaki los czeka Jerozolimę i jej mieszkańców.

  Chociaż Go odrzucili nie odwrócił się od nich, ale rzewnie zapłakał nad tym miastem i jej mieszkańcami, dlatego że nie przyjęli Go jako Zbawiciela.

  Posłuchaj...
 • P. Borek - Biblijny Izrael dzisiaj - wykład 2 - Historia Ruchu Mesjańskiego (26.11.2016)

  2016-11-26 19:33
 • P. Borek - Biblijny Izrael dzisiaj - wykład 1 - Współczesny Izrael (26.11.2016)

  2016-11-26 19:27
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Chrzest Duchem Świętym (22.11.2016)

  2016-11-22 10:14

  Biblia jest pełna obietnic, jednak poprzedzają je warunki. Podobnie jest z otrzymaniem Ducha Świętego. Bóg obiecał swojego Ducha, jednak najpierw muszą być spełnione pewne warunki.

  Ważna jest pokuta, nawrócenie, bez nich nie zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. Duże znaczenie ma też pragnienie i proszenie; jeśli nie prosimy, to nie mamy.

  Stań więc śmiało przed Bożym tronem i proś o Ducha Świętego.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy żyjesz w obecności Ducha Świętego? (20.11.2016)

  2016-11-20 09:56

  Wiele kazań poświęca się osobom, które nie przeżyły jeszcze chrztu w Duchu Świętym. A co z osobami, które już tego doświadczyły?

  Czy pielęgnujemy naszą relację z Panem?

  "Chodzenie" każdego dnia z Duchem Świętym nie jest alternatywą dla chrześcijanina. Jezus wyraźnie nakazuje nam, abyśmy żyli w bliskiej więzi z naszym Pocieszycielem.

  Obejrzyj, posłuchaj...