Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Miłość braterska (21.02.2016)

  2016-02-21 20:02

  Jakże łatwo przyzwyczaić się do wygodnych aspektów życia w Duchu Świętym.

  Niestety nasze wygodnictwo prowadzi do niczego innego jak do duchowej ślepoty, która utrudnia nam dostrzeżenie tego co jeszcze dzięki modlitwie możemy osiągnąć i jakie nowe możliwości Bóg z łaski swojej stawia przed nami.

  Boża obietnica "Proście o cokolwiek byście chcieli, a dam wam" ma jednak pewne obostrzenia.

  Warunkiem do jej spełnienia jest miłość w relacjach ja-Bóg oraz ja-bracia i siostry.

  Nasza miłość ma być gorliwa nie tylko do Boga, ale także do ludzi nas otaczających do tego stopnia, że bylibyśmy w stanie oddać własne życie za nich i kochać ich taką miłością jaką sam Bóg nas umiłował.

  Dowodem na to, że przeszliśmy z królestwa ciemności do jasności jest miłość do braci.

  Bóg obiecał, że powróci po swoją oblubienicę: czystą, świętą i przygotowaną na jego powtórne przyjście.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Pan przychodzi (14.02.2016)

  2016-02-14 13:55

  Temat ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa powinien stale być na naszych ustach i w myślach.

  Naszą ojczyzną jest niebo, a na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami.

  Nie dajmy się związać życiem, myślmy o tym, co w górze i gromadźmy skarby w niebie.

  Życie chrześcijańskie wiąże się z nadzieją, że kiedyś powitamy Pana.

  Ten dzień jest bardzo bliski.

  Czuwajmy więc, trwajmy w modlitwie, aby móc stanąć przed Synem Człowieczym.

  Nie zapominajmy o przyjściu Pańskim, wołajmy: Przyjdź, Panie Jezu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Boża wiara (07.02.2016)

  2016-02-07 13:36

  Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.

  Rodzi się w naszym sercu a nie umyśle i całkowicie ufa Bogu.

  Wiara rodzi się w komorze modlitwy przebywając sam na sam z Bogiem.

  Bez tej relacji nie ma wzrostu duchowego.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Uczniostwo (31.01.2016)

  2016-01-31 13:30

  Ile na prawdę warta jest twoja miłość do Jezusa?

  Jaka jest jej prawdziwa wartość, a jaką powinna mieć?

  W świetle Pisma Świętego powinna być większa niż do kogokolwiek czy czegokolwiek innego.

  Jesteś fanem czy naśladowcą?

  Czy jesteś w stanie brać tylko to co przychodzi ci z łatwością i co jest w tzw. pakiecie wraz z samym tylko byciem chrześcijaninem?

  Ile z siebie oddajesz innym i samemu Bogu?

  Czy potrafiłbyś zachować wiarę w obliczu prześladowań bądź zagrożenia życia?

  Czy po prostu stanąłbyś z boku i powiedział: "Nie, ja już nie jestem jego fanem."

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Bóg, który uzdrawia (24.01.2016)

  2016-01-24 12:54

  Uzdrowienia nie są dziełem przypadku.

  Nie są też szczególnym wynikiem pobożności modlącego się o to człowieka.

  Tylko Bóg może uzdrawiać.

  To też my będziemy stać mocno na skale, na twierdzeniu, że to co nazywamy uzdrowieniem, dzieje się za sprawą podniesionej prawicy Boga.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Jak szukać by znaleźć Boga (17.01.2016)

  2016-01-17 12:46

  Słowo Boże zachęca, abyśmy szukali Boga, jednak jak robić to skutecznie?

  Jak szukać, aby znaleźć?

  Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Biblii.

  Jeśli chcemy naprawdę znaleźć Boga, musimy nie tylko czytać Jego Słowo, ale wykonywać je.

  Jednym z zaleceń Jezusa jest, aby miłować swego bliźniego, ponieważ po miłości, jaką okazujemy innym, świat pozna, że należymy do Jezusa.

  Miłość szczera, prawdziwa, wybaczająca potrafi zmienić człowieka, otwiera ona drogę do Bożego błogosławieństwa.

  Wybierz miłość, bądź posłuszny Bożemu Słowu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - I spocznie na nim Duch Pana (10.01.2016)

  2016-01-10 12:37

  Bóg wyposaża swoje dzieci we wszelkie potrzeby: w mądrość, rozum, radę, moc, a także poznanie i bojaźń Pana.

  Jednak z pośród nich wszystkich Bóg szczególnie wynagradza postawę bojaźni względem niego samego.

  To jest właśnie ten stan, gdzie nie patrzysz na to co jest dobre dla ciebie, ale raczej w cichości serca czekasz na wolę bożą.

  Pan Jezus powiedział, że musimy zaprzeć się samych siebie i nie dał żadnej innej alternatywy.

  Musimy znaleźć się w takim miejscu przed Bogiem gdzie powiemy:

  Nie jako ja chcę, ale jako Ty bo bojaźń Pana to nie to co widzą nasze oczy czy słyszą nasze uszy, ale to co jest w naszym sercu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Dziesięcina (05.01.2016)

  2016-01-05 18:46

  Oddawanie Bogu dziesięciny było w Bożym zamyśle od samego początku.

  Ponieważ wszystko co posiadamy pochodzi od Boga,  dlatego część naszych dochodów powinniśmy uczciwie z otwartym sercem oddawać Panu okazując Mu przez to wdzięczność, chwałę i uwielbienie a to przyniesie nam obfite Boże błogosławieństwo.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Szukajcie mego oblicza (03.01.2016)

  2016-01-03 18:37

  Gdy mówimy, że nie mamy czasu, musimy zrezygnować z czegoś, poświęcić coś, aby zarezerwować czas dla spraw naprawdę ważnych.

  Takim priorytetem jest przebywanie w komorze sam na sam z Bogiem.

  Bóg wzywa nas, abyśmy zbliżyli się do Niego, abyśmy szukali Jego oblicza.

  Odpowiedź na to wezwanie jest bardzo ważna.

  Szukaj Bożej obecności, szukaj Go, a da ci się znaleźć.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Oddzielenie (31.12.2015)

  2015-12-31 18:30

  Bóg dał nam obietnicę błogosławieństwa w naszym życiu, gdy całkowicie oddzielimy się od świata i jego grzechu.

  Jako dzieci Boże powinniśmy wyróżniać się spośród tego świata przewrotnego Bożym sposobem myślenia i postępowania w żaden sposób nie idąc na kompromis.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • A. Duchniak - Noe, zwiastun sprawiedliwości (zbuduj sobie Arkę) (27.12.2015)

  2015-12-27 20:21

  Bóg dał człowiekowi plan, zawarty w Słowie Bożym, w którym uprzedził nas, co wydarzy się, kiedy skończy się na ziemi czas łaski.

  Noe jest dla nas przykładem posłuszeństwa względem Boga, który, wbrew okolicznościom, zbudował sobie Arkę, dzięki której przeszedł ze śmierci do żywota.

  Budujmy więc swoje zbawienie na Słowie Bożym, które nigdy nie niszczeje.

  Posłuchaj...
 • L. Mocha - Napromieniowani Bogiem (15.12.2015)

  2015-12-15 22:13

  Pragnieniem Boga jest przenikanie do naszego wnętrza po to, aby zmienić nasz sposób mówienia, myślenia i postępowania na sposób Boży.

  Dzięki temu, że jesteśmy napełnieni Bogiem, promienie tej miłości mogą lśnić na zewnątrz światłem Ewangelii, zachęcając innych do szukania Boga.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Tomczyński - Boże pytania (13.12.2015)

  2015-12-13 21:55

  Bóg często komunikuje się z ludźmi zadając im pytania.

  Mają nas one skonfrontować z obecnym stanem naszego serca.

  Nie mają na celu osądzać, ale zachęcić do wykonania zadań, jakie Bóg ma dla nas oraz wypełnienia powołania, aby iść za Jezusem Chrystusem i służyć Mu przyprowadzając innych ludzi do Niego.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Machnicki - Święto Chanuka (08.12.2015)

  2015-12-08 22:22

  Żyjemy w świecie konfliktu światłości z ciemnością.

  Jezus jest naszą Światłością a to jest nasz bój wiary.

  Musimy zawsze być gotowi i stanąć w pełni Bożej zbroi.

  Bóg oddzielił światłość od ciemności, dobro od zła.

  Pamiętajmy, że każdy z nas jest świątynią Ducha Bożego, tylko czy na pewno jesteśmy oczyszczeni i poświęceni dla Pana?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Bądź wola Twoja (06.12.2015)

  2015-12-06 21:47

  Całkowite podporządkowanie się woli Bożej wymaga od nas postawy pokory i uniżenia, ale w zamian otrzymujemy od Boga doskonały i unikatowy plan dla życia każdego z nas.

  Jeżeli znajdujemy się w centrum wykonywania się woli bożej względem nas, to nie ma dla nas lepszego miejsca.

  Kiedy nasze serce kruszeje pod słowami modlitwy "wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty", nasz duch jest przygotowywany na to, aby przyjąć nowe, najlepsze rzeczy od naszego Pana.

  Pan Bóg dobrze nam życzy i Jego życzenia względem nas są niezmiennie najlepsze.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Pokój Boży (29.11.2015)

  2015-11-29 21:40

  Codziennie jesteśmy bombardowani różnymi informacjami,  które wprowadzają w nas niepokój przez co czujemy się zastraszani.

  Boże Słowo uprzedza nas o tym, że nastaną trudne czasy, ale ważne jest to, jaką postawę wówczas przyjmiemy.

  Czy całkowicie zaufaliśmy Jezusowi?

  Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc naszych i to on jest darem dla tych, którzy pojednali się z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Jurku - Klasyczne chrześcijaństwo (24.11.2015)

  2015-11-24 21:32

  Jako chrześcijanie powinniśmy być świadomi tego, iż duch zwiedzenia będzie chciał nami zawładnąć próbując wykrzywić prawdziwe zasady chrześcijaństwa.

  Pamiętajmy jednak, że mamy nieomylne i zawsze aktualne Słowo Boże, które mówi nam dokładnie jak żyć i czym jest prawdziwa wiara.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Nie wysyłaj zwiadowców (22.11.2015)

  2015-11-22 23:12

  Wiara jest nam potrzebna nie tylko do wzniosłych celów, ale też do codziennego życia.

  Wiara, to bycie ponad strachem, obawą, brakiem zaufania,to posłuszeństwo Bożym obietnicom.

  Wielokrotnie nasza niewiara, zwątpienie, strach, narzekanie, nasze lenistwo, są powodem, że nie otrzymujemy tego o co prosimy.

  Nie opierajmy się na swojej mądrości, ale tylko na naszym Bogu.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Heindenreich - Będzie dobrze (15.11.2015)

  2015-11-15 23:05

  Będzie dobrze, bo znam mojego Ojca.

  Tak możemy mówić, gdy przeżywamy trudności i problemy, które nas przerastają.

  Zdarza się, że Bóg powstrzymuje wypełnienie obietnic w naszym życiu po to, aby wypróbować naszą wiarę, dopuszcza wtedy "bezpłodne dni".

  Bóg patrzy na naszą postawę i czeka na decyzję, czy oddamy Mu wszystko.

  On chce być na pierwszym miejscu w naszym sercu.

  Czy Bóg jest dla ciebie najważniejszy?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Goście z Ukrainy - Naśladowanie dziedzictwa ojców (08.11.2015)

  2015-11-08 23:06

  Nie ma żadnego innego fundamentu oprócz Jezusa Chrystusa.

  Na Nim możemy się oprzeć, gdy wróg jest blisko, kusi i chce zabrać zbawienie, które podarował Jezus.

  Wroga zwyciężymy przez naszą wiarę, dlatego wzmocnij ją, zatrzymaj dziedzictwo ojców do końca, nie rezygnuj z niego.

  Módl się i wierz.

  Obejrzyj, posłuchaj...