Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • Odwar Linkas/Erik Szel - Napełnieni Duchem świętym (15.11.2016)

  2016-11-15 09:51

  Bóg w swoim Słowie dał obietnicę Ducha Świętego. Ta obietnica dotarła także do Polski, do każdego, kto otwiera swoje serce na Boże obietnice.

  Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, a Bóg ma jej wystarczająco, aby dać.

  Pocieszyciel pomaga w codziennym życiu i służbie dla Jezusa.

  Czy przeżyłeś już napełnienie Duchem Świętym?

  Posłuchaj...
 • B. Raszka - Pocieszyciel i pragnienie (13.11.2016)

  2016-11-13 09:34

  O własnych siłach i mocy nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, iść zwycięsko przez życie. Bezwzględnie potrzebujemy pomocy Ducha Świętego.

  Duch Święty przekonuje nas o grzechu, daje usprawiedliwienie z łaski przez Bożą sprawiedliwość oraz o sądzie.

  Jesteśmy wolni ponieważ Jezus Chrystus osądził i zniszczył moc szatana na krzyżu.

  Dlatego pragnijmy Pocieszyciela, Ducha Świętego.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Hydzik / D. Zajonc - W mocy Ducha (08.11.2016)

  2016-11-08 21:13

  Działanie Ducha Świętego nie ustało wraz z założeniem pierwszego Kościoła.

  Duch Święty dany jest na wieki.

  Nie obejdzie się bez Niego także Kościół w czasach ostatecznych.

  Potrzebujemy Ducha Świętego, Jego mocy do przemiany naszego charakteru i starej natury.

  Posłuchaj...
 • J. Cieślar - Wróć do miejsca, w którym ostatnio słyszałeś Jezusa (06.11.2016)

  2016-11-06 21:07

  Jezus jest kimś szczególnym, chce być razem z tobą.

  W Nim jesteś najbardziej bezpieczny.

  Nie zostawiaj Go zatem w kościele, zadbaj o żywą relację, rozmawiaj z Nim.

  Kiedy ostatnio słyszałeś Jego głos? Kiedy Jezus odpowiedział na twoje pytanie?

  Jeśli zaniedbałeś swoje życie modlitewne, zgubiłeś społeczność, wróć do miejsca, gdzie byłeś z Jezusem, przeproś Go, że oddaliłeś się od Niego, pokutuj.

  Gdy już się pomodlisz, zostaw sobie czas, aby słuchać Boga, aby On mógł do ciebie mówić.

  Miej zawsze Jezusa u swojego boku, żeby Go nie zgubić, trzymaj Go zawsze za rękę.

  Obejrzyj, posłuchaj
 • M. Hydzik / D. Zajonc - Duch Święty (01.11.2016)

  2016-11-01 21:02

  Najważniejszym tematem dla grzeszników jest mowa o krzyżu, a dla już nawróconych o Duchu Świętym.

  Jezus zapowiedział, że na Jego miejsce przyjdzie Duch Święty i że dla nas jest to bardziej pożyteczne.

  Z jakiego powodu?

  Ponieważ Duch Święty przebywa pośród nas, prowadzi, zachęca, pomaga.

  Duch Święty jest pocieszycielem Bożych dzieci.

  Wystarczy się wyciszyć, aby usłyszeć Jego głos.

  Nie możemy sobie pozwolić na nieobecność Ducha Świętego w naszym życiu.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Jak żyć zwycięsko wobec grzechu i starej natury (30.10.2016)

  2016-10-30 20:45

  Jezus umierając na krzyżu pokonał grzech raz na zawsze.

  Również nasza stara natura została pokonana .

  Od nas zależy, jak skorzystamy z dzieła Jezusa.

  Możemy poprzez wiarę utożsamić się z Chrystusem, tym, co On zrobił i żyć w zwycięstwie.

  Umarliśmy dla grzechu, żyjemy dla Boga.

  Nie zostawiajmy miejsca na starą naturę, zaangażujmy się w służbę i modlitwę.

  Patrzmy na krzyż i dziękujmy Bogu za to, co dla nas uczynił.

  Nie poradzimy sobie sami, potrzebujemy Jezusa.

  Jego dzieło na krzyżu jest doskonałe, kompletne, wystarczy się go tylko uchwycić.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Życie w przededniu przyjścia Pańskiego (23.10.2016)

  2016-10-23 20:35

  Żyjemy w bardzo poważnym czasie, na Bożym zegarze już dawno jest za 5 dwunasta.

  O powtórnym przyjściu Jezusa Biblia mówi bardzo często.

  Jak żyć, aby z podniesionym czołem Go przywitać?

  Czy Jezus Chrystus jest fundamentem mojego życia?

  Nasze postępowanie świadczy o tym, jaki jest nasz stosunek do krzyża.

  Czy krzyż jest dla mnie najważniejszy?

  Pan jest blisko, On nadchodzi.

  Tylko czy Jezus znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część XIII (18.10.2016)

  2016-10-18 20:31
 • J. Cieślar - Nie zasmucajcie Tego, którego tak bardzo kocham (16.10.2016)

  2016-10-16 20:09

  Duch Święty nie pojawił się w dniu Pięćdziesiątnicy, jest od początku. Jest naszym najlepszym przyjacielem, przyjacielem, którego możemy pytać, a On odpowiada.

  Duch Święty jest w nas.

  Naszym życiem chce usługiwać innym, potrzebuje nas, aby mówić innym o Jezusie Chrystusie, jesteśmy Jego narzędziem.

  Duch Święty objawia prawdę.

  Pragnie, abyśmy szli razem ręka w rękę, bez Niego nic nie zrobimy.

  Potrzebujemy obecności Przyjaciela - Ducha Świętego.

  Jak jest w twoim życiu? Czy masz z Nim relację?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część XII (11.10.2016)

  2016-10-11 20:06
 • B. Wrzecionko - Spójrz wyżej (09.10.2016)

  2016-10-09 20:00

  Jak mamy reagować kiedy przyjdzie jakieś doświadczenie, co mamy robić.

  Przede wszystkim nie możemy myśleć, że Bóg nas opuścił i że się nami nie interesuje.

  On jest obok nas, On nam współczuje w naszych doświadczeniach.

  On nam da ukojenie, ale to my musimy zrobić pierwszy krok, musimy zaufać że On chce nam pomóc.

  Musimy spojrzeć do góry, spojrzeć na Boga z ufnością i polegać tylko na Nim.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część XI (04.10.2016)

  2016-10-04 21:34
 • B. Raszka - Relacje z braćmi i siostrami w społeczności (02.10.2016)

  2016-10-02 21:29

  W Biblii odnajdujemy wiele wersetów, w których pojawia się wyrażenie "jedni drugich", "jedni drugim". Wskazuje to na miłość braterską, która powinna przepełniać nasze serce.

  Warto zdać sobie sprawę, że jeśli "ja" osobiście nie doświadczyłem Bożej miłości, nie potrafię przekazywać jej dalej.

  Każdy z nas powinien zmierzyć się z pytaniem - jakie zmiany muszę wprowadzić w relacjach z moimi braćmi, siostrami?

  Pamiętajmy, że w czystości relacji bardzo ważne jest przebaczenie, które łączy się z aktem naszej woli, decyzją. Nie liczmy, że czas uleczy nasze zranienia w relacjach, a zmiany rozpocznijmy przede wszystkim od siebie!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • R. Maasbach - Moc życia w Jezusie Chrystusie (27.09.2016)

  2016-09-27 21:16

  Życie w Bożym Synu to życie, w którym żyjemy, a które do nas nie należy.

  Boży plan dla nas to życie w Jego Synu, abyśmy mogli doczekać życia wiecznego.

  Bez życia które mamy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy martwi duchowo, więc dążmy wszelkimi siłami do społeczności z Nim.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - O doświadczeniach Bożych (25.09.2016)

  2016-09-25 21:06

  W jaki sposób przygotować się na doświadczenia?

  Jak umocnić się przed życiowym sztormem?

  Co będzie się liczyło, kiedy powróci Pan Jezus?

  Warto zdać sobie sprawę, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą przechodzić przez doświadczenia. Słowo Boże uczy nas, że wiara musi być uzupełniona pewnymi „składnikami”, a są to: pobożność, braterstwo i miłość.

  Podobnie jak Job, jesteśmy w stanie przezwyciężyć z Panem każdą trudność, jeśli tylko będziemy wykonawcami Słowa w codziennym życiu oraz pojmiemy praktyczny wymiar okazywania sobie miłości braterskiej.

  Posłuchaj...
 • Goście z Zakarpacia - Powierz się Jezusowi (20.09.2016)

  2016-09-20 20:49

  Jezus wie, co zrobić z twoimi problemami, tylko Mu wierz!

  Diabeł chce, abyś się poddał, ale wytrwaj do końca.

  Jezus Chrystus jest taki sam, czyni takie same cuda, jak czynił 2 tysiące lat temu.

  Jest żywy i jest z tobą, aby ci pomóc, ma plan dla twojego życia.

  Posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Stan letności (18.09.2016)

  2016-09-18 20:51

  Bóg jest zainteresowany stanem naszego serca.

  Czy kochamy Go z całego serca? Czy może stopniowo i niedostrzegalnie oddaliliśmy się od Niego? Ten stan jest bardzo niebezpieczny, może doprowadzić do zatwardziałości.

  Nasz przeciwnik diabeł zmyla naszą czujność i kusi nas tym, czym najłatwiej odciągnąć nas od Jezusa.

  Jesteśmy w takim stanie, że już sami nie widzimy, jak daleko jesteśmy od Boga.

  Bóg posyła jednak słowo ostrzeżenia, aby każdy z nas codziennie sprawdzał stan, w jakim się znajduje.

  Jeśli zgrzeszyliśmy, to zatrzymajmy się, pokutujmy i wróćmy do Boga.

  Posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część X (13.09.2016)

  2016-09-13 20:47
 • M. Siczek - Jaki jest Bóg (11.09.2016)

  2016-09-11 20:43

  Każdy z nas zadaje sobie pytanie jaki tak naprawdę jest Bóg.

  Wiemy że jest dobry, sprawiedliwy i że nas kocha, a czy wiemy jak działa i jak blisko niego mamy być?

  Ten wykład Bożego słowa nauczy nas bliskości do Boga, zaufania do Bożego słowa, ale przede wszystkim pokarze nam,  jak Bóg działa i czego oczekuje od Ciebie jak będziesz przechodzić kryzys w swoim życiu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Pastor Abraham z Indii - Bądź silnej wiary (06.09.2016)

  2016-09-04 21:00

  Mimo wielu cudów, które Jezus uczynił na oczach swoich uczniów, w czasie wielkiej burzy, kiedy ich życie było zagrożone i strach opanował ich serca, zapomnieli o wielkiej mocy swego Pana.

  Wszystko czego potrzebujemy w naszej „łodzi” to Jezus, jeżeli On jest z nami to wszystko dobrze się skończy i nie musimy się niczego obawiać.

  Posłuchaj...