Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • P. Płecha - Szukając Boga (03.06.2018)

  2018-06-03 13:40

  Chrześcijaństwo to relacja z żywym Bogiem. To nasz czas poświęcony na czytanie i rozważanie Słowa Bożego poprzez wsłuchiwanie się w cichy Boży głos. To także czas spędzony na modlitwie i uwielbianiu Pana, bo przecież Bóg mieszka w chwałach swego ludu.

  Jeżeli mówimy, że kochamy Jezusa to znaczy, że lubimy spędzać z Nim czas. Tak jest z miłością.

  Niestety żyjemy zbyt intensywnie, często jesteśmy zajęci ogromem codziennych obowiązków, ale to od nas samych zależy czy zdyscyplinujemy swoje duchowe życie i uporządkujemy priorytety.

  Posłuchaj...
 • J. Kenig - Język (27.05.2018)

  2018-05-27 23:31

  Słowa, które wypowiadamy pod czyimś adresem i które słyszymy na swój temat mają duży wpływ na nasze otoczenie i na nasze życie. Każde słowo ma znaczenie. Język ma moc by budować drugiego człowieka, zachęcać i okazywać miłość, ale również wyśmiewać, obrażać, oceniać i krytykować.

  Często możemy utożsamiać się z wypowiadanymi słowami na nasz temat, co może spowodować utratę poczucia własnej wartości.

  Warto więc zastanowić się nad wypowiadanymi słowami i zacząć kontrolować to, co mówimy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Nauczanie o Duchu Świętym i nie tylko (22.05.2018)

  2018-05-22 23:25

  Biblijnie wierzący chrześcijanin oddający życie Jezusowi Chrystusowi pozwala Duchowi Świętemu zmienić swój charakter, dotychczasowy sposób myślenia i postępowania. Poddaje się działaniu Ducha Świętego każdego dnia i dąży do uświęcenia.

  Jaką rolę w naszym życiu pełni Duch Święty?

  Posłuchajmy…

  Obejrzyj, posłuchaj...

 • D. Heczko - Znak bestii - Znak samolubstwa (20.05.2018)

  2018-05-20 23:07

  Egoizm, pycha, chciwość to cechy, które mogą doprowadzić człowieka do ruiny duchowej. Chęć posiadania, bogacenia się i gromadzenia dóbr materialnych jest tak powszechna, że często nie starcza nam już czasu na relacje z naszym Ojcem. Ten świat pobudza "starego człowieka" do pożądania ciągle nowych rzeczy, które tak naprawdę szczęścia nam nie dają. Jezus ostrzega nas, abyśmy wystrzegali się wszelkiej chciwości i nie gromadzili skarbów na ziemi, lecz w niebie, gdzie mają prawdziwą wartość.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz. 4: Sprawiedliwość Boga (15.05.2018)

  2018-05-15 22:52

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 4

  Poczucie naszej, ludzkiej sprawiedliwości jest o wiele niższe, niż poczucie i poznanie sprawiedliwości naszego Ojca, który jest w Niebie. On ma pełne zrozumienie naszego życia, podczas gdy nasze pojmowanie jest tylko cząstkowe.

  Mamy prawo niejednokrotnie nie rozumieć sprawiedliwości Bożej, ale musimy zrozumieć, że Boża sprawiedliwość jest doskonała, mająca wiele płaszczyzn i motywów. Jako ludzie patrzymy przez pryzmat naszego życia, szukając własnej sprawiedliwości, natomiast Bóg patrzy głębiej i potrafi przewidzieć konsekwencje.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Skarby ukryte w Niebie (13.05.2018)

  2018-05-13 22:45

  W sercu każdego człowieka jest miejsce, które powinien wypełnić Bóg, nasz Stwórca i Ojciec. Jeżeli nie dopuszczamy do siebie Boga, to miejsce wówczas zapełniamy różnymi rzeczami materialnymi, które z czasem ulegają zniszczeniu

  Słowo Boże zachęca nas, by skupiać się na rzeczach, które są trwałe, i na tym, co ma wieczną wartość w oczach Bożych.

  A w czym ty pokładasz swoją nadzieję?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz. 3b: Boża powszechna łaska (08.05.2018)

  2018-05-08 22:33

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 3b

  Słowo Boże naucza nas, abyśmy całą swoją ufność położyli w łasce Jezusa Chrystusa, a nie w naszych zdolnościach i uczynkach.

  Wobec tego zadajmy sobie pytanie, w czym my, chrześcijanie, pokładamy swoją nadzieję?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz.3: Boża łaska (6.05.2018)

  2018-05-06 22:27

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 3

  Prawdziwy chrześcijanin powinien być w pełni świadomy swoich grzechów i złożyć całą swoją nadzieję w łasce Chrystusa. Nie powinien pokładać nadziei w sobie i w swoich uczynkach, lecz całkowicie zaufać Jezusowi i dziełu zbawienia dokonanemu na krzyżu Golgoty. Nie jest możliwe, aby ktokolwiek z nas mógł sobie na nią zapracować czy zasłużyć.

  Ale łaska jest Bożym darem dla każdego człowieka.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz.2: Wszechobecność Boga (29.04.2018)

  2018-04-29 22:20

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 2

  Czasami ludziom trudno jest uwierzyć w to, że Bóg jest obecny wszędzie. Musimy jednak pamiętać, że dla Boga nie ma żadnych granic i barier. Bóg nie ma określonego miejsca bytowania, nic Go nie ogranicza i nikt nie jest w stanie Boga ogarnąć.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Mocha - Relacja z podróży misyjnej do Indii (24.04.2018)

  2018-04-24 22:03

  Dobra nowina o Bożym Królestwie będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo wszystkim narodom - i wtedy nadejdzie koniec.

 • D. Zajonc - Poznanie Boga, cz.1: Atrybuty Boga (22.04.2018)

  2018-04-22 21:39

  z cyklu: poznanie Boga, cz. 1

  W obecnych czasach człowiek stworzył w swoim sercu Boga na swój obraz, na swoje podobieństwo, tym samym odwracając się od prawdziwego Boga.

  Bóg milczy, nie przychodzi z karą, a człowiek nadal przesuwa granicę i uznaje Boże milczenie za aprobatę. Nic bardziej mylnego. Człowiek musi uznać świętość Boga i w pokorze skłonić kolana przed Nim, swoim Stwórcą. Musi przyjąć Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela, aby mieć zbawienie i życie wieczne.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Ewangelia - Dobra Nowina (17.04.2018)

  2018-04-17 14:04

  Ten świat ginie nie znając Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Bóg potrzebuje robotników takich jak ty i ja. Posyła nas między ludzi, abyśmy dzielili się z nimi dobrą nowiną. Mówi o żniwie, które musi być zebrane dzisiaj.

  Prośmy Jezusa, aby nas wyposażył i abyśmy wsłuchawszy się w głos Ducha Świętego, byli użytecznym narzędziami w rękach Pana każdego dnia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Raszka - Dziedzictwo (15.04.2018)

  2018-04-15 13:54

  Nasz stosunek do dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie, czyli do tego wszystkiego, co przysługuje nam z tytułu bycia dziećmi Bożymi, może okazać się rozstrzygający w kwestii Bożego upodobania nad naszym życiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Hanks - Wiara (10.04.2018)

  2018-04-10 13:46

  Biblijnymi bohaterami wiary byli zwykli ludzie, tacy sami jak ty i ja. Co więc my możemy uczynić, aby nasze życie miało wpływ na wieczność? Czy jest możliwe, aby Bóg użył ciebie i mnie w dniach obecnych, w których przyszło nam żyć?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Królestwo Boże (08.04.2018)

  2018-04-08 13:35

  Stańmy dziś przed lustrem Słowa Bożego i przyjrzyjmy się uważnie czy nasze życie jest takie, o jakim mówi Pan Jezus? Czy najważniejszą rzeczą dla nas jest głoszenie Królestwa Bożego? Czy priorytetem jest niesienie ludziom Ewangelii czyli dobrej nowiny o życiu wiecznym z Bogiem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Od Getsemane do zmartwychwstania (03.04.2018)

  2018-04-03 13:26

  Jezus poszedł na krzyż dobrowolnie w posłuszeństwie, aby wypełnić wolę Ojca i zbawić świat. Jego ofiara była absolutnie wyjątkowa. On poniósł grzechy całego świata, będąc przy tym opuszczonym przez Ojca.

  Jezus przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie , odnowił naszą relację z Bogiem Ojcem. Czy pamiętamy o tym każdego dnia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Realność zmartwychwstania (01.04.2018)

  2018-04-01 13:13

  Po śmierci Jezus objawił się swoim uczniom i tym, którzy Go szukali, kochali i za Nim tęsknili.

  Dziś wielu ludzi chce widzieć dowody, a potem mówią, że uwierzą, podczas gdy Bóg działa odwrotnie. On chce naszej wiary, zaufania, aby nasze serca były poruszone, a zobaczymy Zmartwychwstałego Jezusa. Jeżeli naprawdę wierzysz, będziesz oglądał Boga i realne dowody na to, że On żyje i jest prawdziwy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Dzieło zbawienia dokonane na krzyżu (30.03.2018)

  2018-03-30 20:46

  Nie ma większej miłości niż ta, jaką okazał Jezus umierając za każdego z nas na krzyżu.

  Czy miłość płynąca z krzyża dotyka Twoje serce? Czy poznałeś tę Miłość osobiście? Doświadczyłeś przebaczenia grzechów i pojednania z Bogiem?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Znaczenie i funkcje krwi Pana Jezusa Chrystusa (27.03.2018)

  2018-03-27 20:31

  Najważniejszym w życiu chrześcijanina powinien być krzyż Golgoty i moc przelanej krwi Jezusa Chrystusa. To, aby one były w centrum kościoła i przyciągały ludzi do Boga. Krew Chrystusa daje nam autorytet nad mocami ciemności, nad wszelką słabością, chorobą i atakami przeciwnika. To ona oczyszcza nas z grzechów, uświęca i dzięki niej możemy śmiało stanąć usprawiedliwionymi przed Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uzdrowienie (25.03.2018)

  2018-03-25 20:23

  Bóg ma moc rozprawić się z kajdanami grzechu i z każdym przekleństwem, ale również z jego konsekwencjami w postaci choroby, zniewolenia, depresji, odrzucenia czy myśli samobójczych.

  Jezus czeka, abyśmy przyszli pod krzyż i wiary spojrzenie skierowali na Niego, bo chce oczyścić nasze serce i uzdrowić nasze ciało.

  Obejrzyj, posłuchaj...