Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2014, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • E. Lorek - Wprowadzenie do listu do Hebrajczyków (24.05.2016)

  2016-06-24 19:14

  List ten napisany jest do wierzących Żydów doskonale rozumiejących Stary Testament.

  Jest klamrą, która spina Stary Testament z Nowym.

  Zawiera wiele cytatów starotestamentowych pokazując je w zupełnie nowym świetle.

  List do Hebrajczyków ukazuje wyższość Jezusa Chrystusa jako osoby wobec postaci i autorytetów Starego Testamentu, przedstawia Jezusa jako autora, sprawcę, a zarazem wykonawcę dzieła.

  Posłuchaj...
 • B. Haręża - Milość (19.06.2016)

  2016-06-19 12:56

  Chrześcijańska postawa powinna mieć wiele wspólnego z miłością.

  Czy naprawdę tak jest?

  Nieraz łatwiej okazać miłość osobie znajdującej się daleko od nas niż takiej, z którą żyjemy na co dzień.

  Bóg jednak chce nas uczyć prawdziwej miłości objawiającej się w naszym życiu.

  Pragnie, abyśmy kochali tych, którzy są wokół nas, w miejscu, gdzie nas postawił.

  Bóg czeka, aż przejdziemy do działania, bo miłość to czyn.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część II (14.06.2016)

  2016-06-14 12:49
 • M. Zabłocki - Bóg jest zawsze blisko (12.06.2016)

  2016-06-12 12:44

  Wielu ludzi traktuje Jezusa jako S.O.S. lub 999.

  Przypominamy sobie o Nim, gdy nie mamy już żadnej nadziei.

  Tymczasem On pragnie, abyśmy Go poznali i mieli z Nim relację, intymną społeczność z żywym Bogiem.

  Bóg zawsze jest blisko, bliżej niż myślimy.

  Otwórz swoje serce i umysł, aby zrozumieć i wejść w wymiar duchowy, w głębszy wymiar relacji z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - List do Hebrajczyków - część I (07.06.2016)

  2016-06-07 12:41
 • J. Cieślar - Ogrodnik (05.06.2016)

  2016-06-05 12:09

  Tak jak ogród w upalne lato nie może zachwycać swoją okazałością bez wody, tak chrześcijanin nie może żyć pełnią bez trwania u wodopoju społeczności z Duchem Świętym.

  W Starym Testamencie potok, który wypływał spod tronu bożego, nawadniał wszystko wokoło, niosąc życie wszelkiemu stworzeniu czerpiącemu z niego.

  Sam Bóg wszczepił nas niczym latorośle w drzewo życia i tylko będąc zakorzenionymi w nim, mamy szansę żyć.

  Bóg jako Ogrodnik chodzi po swoim ogrodzie i przycina wybujałe, dzikie a także suche gałęzie.

  Wie, że nie ma sensu pielęgnować pędów, które nie dają owoców, bądź które zarażają inne latorośle.

  Nie bój się rosnąć na chwałę Bogu, rozwijać się i wydawać dobre owoce, gdyż są one pokarmem dla innych - mają służyć.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Dolina wyschłych kości (31.05.2016)

  2016-05-31 19:33

  Ogólnie panujące zrozumienie tego znanego fragm. Bożego Słowa z Księgi Ezechiela odnosi się do człowieka/społeczności, która zletniała, a która pod wpływem ożywczego tchnienia, czyli Ducha Świętego przemienia się w żywy, duchowy, owocny kościół.

  W oryginalnym zrozumieniu ten tekst odnosi się do narodu izraelskiego znajdującego się w ówczesnym czasie w niewoli.

  Jednak Bóg przez proroka zapowiada powrót do ziem izraelskich.

  I tak się stało, co pokazuje, że to, co Bóg zapowiedział, wypełnia się.

  Posłuchaj...
 • D. zajonc - Pan kieruje moim życiem (29.05.2016)

  2016-05-29 19:25

  Jest ktoś nad moim życiem, kto ma absolutną władzę, ktoś kto kieruje mną, kto mnie prowadzi.

  To znaczy, że ja sam nie muszę tego robić, bo to On jest moim przewodnikiem, któremu mogę bezkrytycznie ufać, w którego ręce mogę oddać swoje życie.

  Ale to nie znaczy że nie mam wpływu na swoje życie, mam - tylko jak to wykorzystam.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Czas (22.05.2016)

  2016-05-22 19:06

  CZAS - towar jakże deficytowy na dzisiejszym rynku.

  Bez względu na to jak nim zarządzamy, każdy z nas ma go po równo - 24 godziny na dobę.

  Wielu rodziców wychodzi z założenia, że lepiej wolny czas jest zainwestować w pogoń za dobrami materialnymi i finansowym zabezpieczeniem rodziny.

  Nic jednak bardziej mylnego.

  Pokolenie, które idzie za nami nie będzie korzystało z naszych 'dobrych rad', tylko będzie brało przykład z naszych czynów i zachowań.

  O ile lepiej jest zostawić własnemu potomstwu duchową spuściznę w postaci bogobojności i błogosławieństwa aniżeli dobra materialne...

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Przyjdź ożywcze tchnienie (15.05.2016)

  2016-05-15 21:21

  Moc i obecność Ducha Świętego Pięćdziesiątnica jest przede wszystkim przeżyciem.

  Ale nie zdarzyło się to ot tak po prostu.

  To przeżycie było odpowiedzią Boga na posłuszeństwo dzieci Bożych.

  Pan Bóg mówi idźcie na cały świat i służcie, angażujcie się w służbie, ale najpierw weźmiecie moc Ducha Świętego, a potem będziecie Mi służyć.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • M. Błahut - Kondycja Duchowego Życia (10.05.2016)

  2016-05-10 18:55

  Musimy mieć dobrą kondycję, aby przetrwać burze w naszym życiu.

  Nie możemy się poddać, musimy podnosić się w górę na skrzydłach wiary jak orły.

  Nie możemy ustawać.

  Bóg nas pobudza, nie zostawia nas samym sobie, jest wyczulony, patrzy na nas i strzeże.

  Jesteśmy źrenicą Jego oka.

  Nasz Ojciec pobudza nas do życia, do społeczności z Nim, mobilizuje.

  Poddaj się w zaufaniu Jemu.

  Posłuchaj...
 • J. Cieślar - Społeczność z Duchem Świętym (08.05.2016)

  2016-05-08 18:43

  Czytanie Słowa Bożego oraz modlitwa powinny być nieodzowną częścią naszego każdego dnia.

  Dzięki temu budujemy także relację z Duchem Świętym, który został nam posłany jako pocieszyciel i towarzysz.

  Co to znaczy znać serce Boga?

  Oznacza to codzienną relację z Nim, w celu poznawania go poprzez społeczność.

  Pamiętaj, że nie jesteś w stanie więcej dać aniżeli to, co sam odbierzesz od Ojca.

  Jako dzieci Boże powinniśmy nieustannie zabiegać o obecność Ducha Świętego w naszym życiu.

  Jeżeli poprosimy go, aby napełnił nasze naczynie, z pewnością zrobi to do przelewu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Bóg nigdy o nas nie zapomni (01.05.2016)

  2016-05-01 19:25

  Bóg w swoim Słowie powtarza, że nigdy o nas nie zapomni...

  Te słowa pokrzepiają, gdy przeżywamy trudne chwile, namnażają się problemy lub gdy wydaje się, że Bóg o nas nie pamięta.

  Nie zasmucajmy Ojca myśląc w ten sposób.

  Bóg jest wierny i jeśli wybrał nas już w łonie matki, On też dokończy dzieła.

  Pamiętaj, że Bóg nigdy o tobie nie zapomni.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Troszczmy się o siebie (26.04.2016)

  2016-04-26 16:28

  Bogu podoba się, gdy Jego dzieci troszczą się o siebie nawzajem.

  Wzorem pierwszych chrześcijan pomagajmy sobie, dzielmy się z innymi tym, co posiadamy, co Bóg nam dał.

  Boże Słowo zachęca do gościnności, wspierania tych, którzy są w potrzebie, pamiętania o ubogich.

  Gdy jesteśmy posłuszni Bożym nakazom i wypełniamy je, On zsyła swoje błogosławieństwo.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Przebywanie w chwale (24.04.2016)

  2016-04-24 16:14

  Dzięki temu, że zasłona świątyni rozdarła się od góry aż do dołu, mamy przywilej osobiście stawać przed obliczem Boga.

  Dzięki temu chwała boża obecna jest w naszym życiu za pośrednictwem Ducha Świętego...

  Jeżeli pielęgnujemy relacje z Bogiem codziennie, to nasz duch na nowo się w nas odradza.

  Im więcej się modlimy i spędzamy czasu przed Bogiem, tym więcej jesteśmy w stanie od Boga otrzymać i tym lepiej poznajemy jego serce i charakter...

  To w jakim stanie jest nasz duch dziś, jest efektem tego co robiliśmy wczoraj, a od tego co robimy dziś, zależeć będzie nasza kondycja duchowa jutro.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Modlitwa (19.04.2016)

  2016-04-19 16:04

  Bóg kocha swoje dzieci i chce, abyśmy do Niego przychodzili w modlitwie.

  Modlitwa jest bardzo ważna, to kontakt z Ojcem, przychodź więc do Niego jako Jego dziecko.

  W modlitwie bądź wytrwały, nigdy nie odpuszczaj, bo kto prosi, ten otrzymuje, kto szuka, znajduje.

  Szukaj Bożej obecności w swoim codziennym życiu, nie traktuj modlitwy jak ostatniej deski ratunku, lecz raczej jak pierwszą pomoc.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uczynkowość czy łaska (17.04.2016)

  2016-04-17 15:56

  Człowiek zdający sobie sprawę z własnych grzechów pragnie wyratowania siebie samego ze stanu, w jakim się znalazł.

  Wielu ludzi uważa, że mogą uwolnić się własnymi siłami z pęt win, w które sami się uwikłali oraz z ich niszczących ludzkie życie konsekwencji.

  Bóg wiedząc o tym nie pozostawia nas samym sobie w naszej bezradności wobec problemu grzechu lecz daje nam swoją ofertę łaski w Jezusie Chrystusie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Słuchaj idż i głoś (12.04.2016)

  2016-04-12 16:40

  Nie zapominajmy o tych którzy nie znają Boga.

  Nie pozostawiajmy naszej wiedzy o Bogu tylko dla siebie, idźmy z nią do innych, głośmy im zbawienie.

  Uważajmy, abyśmy nie byli zawstydzeni gdy staniemy przed Jezusem, aby nam nie powiedział „nie znam was”.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • G. Kloc - W której grupie jesteś? (10.04.2016)

  2016-04-10 20:52

  Historie biblijne pokazują nam dwie grupy chrześcijan, tych którzy mają świadomą relację z żywym i prawdziwym Bogiem oraz tych, którzy tylko uważają się za wierzących.

  Jedni wyczekują powrotu Jezusa będąc gotowymi na spotkanie z Nim, pozostali zaś myślą,  że mają czas i zdążą się jeszcze przygotować.

  Aby nie było dla nich za późno...

  W której grupie Ty jesteś ?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Nie daj się odwieść od celu (05.04.2016)

  2016-04-05 20:27

  Nie daj się odwieść od celu swojego życia, od celu swojego powołania, którym jest społeczność z Panem i aby z tej społeczności wynikała konkretna służba.

  Dlatego też musimy być w stałej społeczności z naszym Bogiem poprzez modlitwę i służbę.

  Boże dzieła są w idealnej harmonii, dlatego że wszystko jest na swoim miejscu.

  Każda chwila rozproszenia odsuwa nas od zwycięstwa, a prowadzi do klęski.

  Obejrzyj, posłuchaj...