Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • D. Zajonc - Czasy ostateczne - Izrael a czasy ostateczne (13.06.2017)

  2017-06-13 23:34

  Czasy ostateczne i Izrael są ze sobą ściśle powiązane, bo co Bóg rozpoczął to na pewno skończy.

  Bóg nad Izraelem rozpoczął piękną pracę i na pewno doprowadzi do tego, by Jego imię było w Izraelu uwielbione.

  Posłuchaj...

 • D. Zajonc - Owocne zbawienie (11.06.2017)

  2017-06-11 23:06

  Jak owocnie sprawować zbawienie? Jak mamy żyć, aby je sprawować? Co mamy robić?

  Przede wszystkim po nawróceniu nie możemy spocząć na laurach, musimy zadbać o dobre relacje z naszym Bogiem. A to znaczy, że nie wysilamy się, aby być zbawionym, bo zbawienie otrzymujemy z łaski, ale wysilamy się, aby to zbawienie sprawować przez posłuszeństwo Bożemu prawu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Pełnia Ducha Świętego (04.06.2017)

  2017-06-04 22:50

  Biblia uczy nas, abyśmy byli pełni Ducha. Jak tego dokonać?

  Pierwszym krokiem jest przeżycie chrztu w Duchu Świętym, drugim - trwanie w tym przeżyciu.

  ak napełniać się Duchem? Po prostu przyjdź i pij!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Czasy ostateczne w kontekście Izraela (30.05.2017)

  2017-05-30 22:45

  Bóg wybrał Izrael jako swój naród - naród, przez który się objawił.

  W Biblii możemy znaleźć wskazówki, jaki będzie stan Izraela i co się z nim stanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy jesteś szczęśliwy jako rodzic (28.05.2017)

  2017-05-28 22:37

  Jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci nie tylko pod kątem fizycznym, ale przede wszystkim duchowym.

  Powinniśmy przyjąć postawę wołania, toczyć bój o dziecko, wylewać swoje serce przed Panem.

  Zróbmy wszystko to, co możliwe, a Pan Bóg "zajmie się" tym, co niemożliwe.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Zapnij pas i zapal lampę (23.05.2017)

  2017-05-23 22:25

  Musimy uważać na to, co się dzieje, w jakich czasach żyjemy. A żyjemy w czasach końca, utwierdza nas w tym Biblia i wydarzenia na świecie.

  Duch antychrysta działa, świat pędzi do przodu, nikt nie ma czasu.

  Dlatego chrześcijanie powinni przyjąć postawę czujności, zapiąć pas i zapalić lampę, aby być gotowym do drogi i czekać na przyjście Jezusa.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Zaspokojona potrzeba, spełnione życie (21.05.2017)

  2017-05-21 22:07

  Spełnione życie to życie w ręku Pana. Gdy będziemy skryci w Jego dłoniach, będziemy się tym dzielić z innymi. Każdy, kto napił się żywej wody, nie patrzy już na siebie, lecz jest oddany innym.

  Przebywajmy w pełni Ducha Świętego, gdyż jest to nasze podstawowe powołanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Lota, cz. 3 - Przyczyna niemoralności (16.05.2017)

  2017-05-16 23:42
 • D. Zajonc - Pamiętajcie o żonie Lota (14.05.2017)

  2017-05-14 21:57

  Jeżeli czytamy Słowo Boże, które może nas uratować, potraktujmy je poważnie.

  Nie oglądajmy się za siebie na naszą przeszłość, ale uchwyćmy się tego słowa i ratujmy się.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Nie bój się tylko wierz (07.05.2017)

  2017-05-07 12:22

  Jaka jest nasza wiara? Gorąca, letnia czy już całkiem ostygła...?

  Miejmy gorącą wiarę.

  Będzie ona rosła wtedy, gdy będziemy przebywać z Panem. Pragnienie bowiem przywołuje Boga.

  Pamiętajmy, że nikt kto wzywał imienia Pana, nie został odrzucony, dlatego wołajmy do Niego i oczekujmy na odpowiedź.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Próby i doświadczenia (30.04.2017)

  2017-04-30 12:04

  Ludzie, którzy idą za Bogiem, przeżywają trudności i przechodzą próby. Poprzez doświadczenia Ojciec chce nas kształtować, abyśmy pozbywali się rzeczy, które przeszkadzają w pójściu za Nim w 100%. Jeśli Bóg nas dotyka to po to, aby wykorzenić z nas złe rzeczy i nauczyć współczucia dla potrzebujących.

  Jeśli prawdziwie spotkamy się z Bogiem, nasze wnętrze przemienia się. Człowiek przemieniony przez Boga zaczyna widzieć Jego oczami.

  I na tym Mu zależy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Mocha - Relacja z misji w Indiach (25.04.2015)

  2017-04-25 11:54
 • B. Raszka - Próby i doświadczenia w naszym życiu (23.04.2017)

  2017-04-23 11:46

  W obliczu doświadczeń ważne jest przyjęcie odpowiedniej postawy.

  Cierpienie w naszym życiu może mieć charakter pozytywny lub negatywny.

  Zajmijmy właściwą postawę - módlmy się o dany problem, ale jednocześnie prośmy o wypełnienie się Bożej woli.

  Patrzmy na doświadczenia jak na rydwany, które chcą nas przenieść bliżej Boga.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy żyjesz zmartwychwstaniem na co dzień? (16.04.2017)

  2017-04-16 20:33

  W zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest moc. Czy żyjesz tą mocą każdego dnia? Czy ludzie wokół widzą, że zmartwychwstały Chrystus żyje w tobie? Czy raczej widzą rozbieżności między tym, co mówisz, a jak żyjesz?

  Nie wstydź się Jezusa, Jego mocy i miłości. Żyj w zaufaniu, że Bóg ma najlepsze drogi dla ciebie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Krew Chrystusa (14.04.2017)

  2017-04-14 20:09

  Przed wiecznym sądem chroni tylko krew Jezusa przelana na krzyżu. Dzięki niej jesteśmy oczyszczeni w Bożych oczach. Jeśli wierzymy, okazujemy posłuszeństwo i wyznajemy swoje grzechy, krew Chrystusa oczyszcza nas. W Jego krwi jest niesamowite zwycięstwo, ta krew ma moc przerwać wszelkie przekleństwo.

  Jezus na krzyżu zrobił dla nas wszystko.

  Co ty zrobiłeś z Jego ofiarą na krzyżu?

  Czy jesteś pewny zbawienia? Czy krew Jezusa jest na odrzwiach twego serca? Czy twoje życie jest pod osłoną Jego krwi?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Lota, cz.2: Przyczyna niemoralności (11.04.2017)

  2017-04-11 20:03

  Zarówno w czasach Lota, jak i dziś, ludzie zamiast służyć prawdziwemu Bogu, służą posągom i innym bożkom. To bardzo niebezpieczne, gdy odrzucamy prawdziwego Boga i wybieramy fałszywego. Konsekwencją tego jest niemoralność seksualna.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Moc wiary (09.04.2017)

  2017-04-09 20:00

  Każdy z nas otrzymał dar wiary.

  Biblia mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy (zob. Hebr. 11;1).

  Módlmy się zatem wyznając, że Pan już uczynił to, o co się modlimy. Zanurzmy się w wierze, gdyż tam, gdzie koniec naszych możliwości, tam zaczyna się działanie Ducha Świętego

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Lota (04.04.2017)

  2017-04-04 19:46

  Jezus mówiąc o czasach końca przyrównał je nie tylko do czasów Noego, ale także do czasów Lota. Zboczenie i wynaturzenie było wtedy bardzo wielkie, podobnie jest i dziś - świat już dawno przekroczył granice tego, co działo się w Sodomie i Gomorze. I jak Bóg wydał sąd nad tymi miastami, tak i dziś ma prawo zrobić z nami i ziemią, co chce.

  Bóg nie da się z siebie naśmiewać i się poniżać, dlatego miej oczy szeroko otwarte, czuwaj, aby dzień Jego ponownego przyjścia cię nie zaskoczył.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Machnicki - Izrael - naród nowego przymierza (02.04.2017)

  2017-04-02 19:42

  Izrael był i pozostanie wybranym ludem Boga, nic tego nie zmieni. Bóg zawarł przymierze z tym narodem, które jest ogromnym zapewnieniem dla Izraela.

  Módlmy się o zbawienie, prośmy o Boże tchnienie dla Izraela.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Jak za dni Noego (28.03.2017)

  2017-03-28 15:13

  Mówiąc o czasach swego powtórnego przyjścia Jezus przyrównał je do czasów Noego. Dlaczego?

  Ludzie wtedy byli niegodziwi, wyniszczali się nawzajem, panowało bezprawie. W porównaniu z tym, co dzieje się dzisiaj, czasy Noego są tylko cieniem dawnych dni, świat już dawno przekroczył granice niemoralności.

  Czy Jezus znajdzie czystych, nieskalanych ludzi, gdy przyjdzie ponownie?

  Obejrzyj, posłuchaj...