Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

L. Wrzecionko - Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (07.07.2019)

Kazania » L. Wrzecionko - Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (07.07.2019)

2019-07-07 21:43

Trzech mężów Bożych przedstawionych w Biblii z którymi my sami możemy się utożsamiać. .

Dzisiaj Bóg osobiście mówi do każdego z nas, że jest moim i twoim Bogiem.

Wszyscy jesteśmy wędrowcami adoptowanymi przez Boga.

Żyjemy na obczyźnie i tęsknimy za naszą ojczyzną w niebie.

Mamy społeczność z Bogiem, On mówi do nas a my przez Ducha Świętego Go rozumiemy.

Mamy to samo Słowo i zawarte w nim obietnice, ale jakże różne jest nasze życie.


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz