Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Misja "Nowa Nadzieja"

Służby » Misja "Nowa Nadzieja"

Jeśli więc Chrystus was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ew. Jana 8:36

Jeśli potrzebujesz pomocy - przyjdź na nasze spotkania, zadzwoń, napisz! Chcemy przedstawić ci Kogoś, kto może rozwiązać wszystkie twoje problemy!

Głównym punktem działalności misji są trzydniowe "Dni Upamiętania", które odbywają się co kwartał. Ich celem jest przedstawienie drogi zbawienia, uzdrowienia i uwolnienia od nałogów wszystkim, którzy tego potrzebują poprzez wykłady Słowa Bożego, świadectwa ludzi wyzwolonych, koncerty, grupowe i indywidualne poradnictwo.
Każdy uczestnik w czasie trwania Dni Upamiętania ma zapewniony nocleg i pełne wyżywienie.

Ponadto, każda druga niedziela miesiąca jest tzw. Niedzielą Ewangelizacyjną, za którą odpowiedzialna jest również "Nowa Nadzieja". Poza świadectwami i pieśniami, które misja prezentuje podczas nabożeństwa, tuż po nabożeństwie wydawany jest obiad dla zaproszonych gości oraz wszystkich potrzebujących. Posiłek jest jednak dopiero wstępem do popołudnia pieśni, świadectw i spędzania wspólnie dobrego czasu.

Misja jest także organizatorem Dnia Nowej Szansy - grup wsparcia, które odbywają się w każdy poniedziałek w Skoczowie (ul. Stalmacha 24 G, godz. 17) oraz w każdy piątek w Ustroniu (zbór Betel, godz. 18).
Każdy, kto zmaga się z nałogiem lub innymi problemami może tu uzyskać pomoc, wsparcie i poczuć się jak u siebie! Dobry posiłek jest tylko wstępem do dobrego śpiewu, modlitw, świadectw i dzielenia się Słowem Bożym.


Organizacje i ośrodki oferujące pomoc uzależnionym i bezdomnym:

"Dom Nadziei" to dom w Rybniku - Niewiadomiu, prowadzony przez Zygmunta Krzywodajća, przewodniczącego Oddziału Terenowego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Rybniku - Niewiadomiu. Mieszkają w nim osoby bezdomne, chore, uzależnione, które utraciły nadzieję. Celem stawianym przed każdym mieszkańcem jest przywrócenie nadziei, powrót do produktywnego życia i, przede wszystkim, uzdrowienie jego wnętrza.

Ośrodek "Reto" jest rehabilitacyjnym ośrodkiem chrześcijańskim dla pomocy i leczenia osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu. Tu Biblia jest drogowskazem. Dom w Bojszowach jest przystosowany do przyjęcia 50 osób i chętnie przyjmiemy każdego, który wyrazi pragnienie zmiany rządzonego nałogami stylu życia. Więcej o ośrodku i warunkach przyjęcia dowiesz się tutaj...

"Ranczo Nadzieja" w Mirostowicach Górnych (koło Żar) jest ośrodkiem dla ludzi, bezdomnych. Każdy dzień rozpoczyna się tu od studiowania Bożego Słowa, a każdy mieszkaniec otrzyma tu pomoc w rozwiązaniu jego problemów, będzie miał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, ukończenia szkół, kursów, studiów. Czytaj dalej...