Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Modlitewne

 • Wieczory modlitwy i uwielbienia

  Ach, Wszechmogący Panie! Oto stworzyłeś niebiosa oraz ziemię. Uczyniłeś to dzięki swojej wielkiej mocy. Dokonało tego Twe wyciągnięte ramię. Dla Ciebie bowiem wszystko jest możliwe! Jer 32,16

  Tak! Ja jestem Panem, Bogiem wszelkiego stworzenia. I rzeczywiście nie ma dla mnie nic niemożliwego. Jer 32,27

  W miesiącach wakacyjnych wieczory modlitwy i uwielbienia nie odbywają się. Zapraszamy natomiast na regularne cotygodniowe modlitwy kobiet - w czwartki oraz mężczyzn - w piątki o godzinie 20.

 • Modlitwa dla mężczyzn

  DZIADKOWIE, OJCOWIE, SYNOWIE, WNUKI
  Zapraszamy na modlitwę dla mężczyzn, która odbywa się w każdy piątek o godzinie 20:00 w zborze "Betel" .

  Słowem przewodnim jest werset z Księgi Izajasza 62:6.
  Bracia stańmy na murach w gotowości, stańmy w modlitwie!!!
 • Modlitwa dla kobiet

  Boś Ty wielki i czynisz cuda: Ty jedynie jesteś Bogiem Ps 86:10

  Zapraszamy serdecznie wszystkie siostry na spotkania modlitewne, które odbywają się w czwartki o godzinie 20 w zborze "Betel" (sala 102)


  Stańmy wspólnie w uwielbieniu i wołajmy do naszego wszechmogącego Boga, a On na pewno odpowie.

  Wysłucham Was, gdy będziecie Mnie wzywać i zbliżać się do Mnie w modlitwie Jer 29:12