Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się:

 • w niedziele o godzinie 10:00
 • we wtorki o godzinie 18:00 - Godzina Biblijna
2-5.01 Post i modlitwa Kościoła - spotkania o godz. 19

Program nabożeństw niedzielnych

6.01 Usługa Słowem i Wieczerza Pańska
 • prowadzi nabożeństwo: Jan Śliwka
 • usługuje Słowem: pastor Bogusław Wrzecionko
 • prowadzi Wieczerzę: Marek Błahut
 • uwielbianie: Przemysław Wrzecionko
13.01 Usługa Słowem
 • prowadzi nabożeństwo: pastor Bogusław Wrzecionko
 • usługuje Słowem: pastor Tadeusz Chraścina
 • uwielbianie: Marek Błahut
20.01 Usługa Słowem
 • prowadzi nabożeństwo: Marek Błahut
 • usługuje Słowem: Janusz Cieślar
 • uwielbianie: Ruta Koziej
27.01 Usługa Słowem
 • prowadzi nabożeństwo: Bogusław Raszka
 • usługuje Słowem: pastor Bogusław Wrzecionko
 • uwielbianie: Przemysław Wrzecionko

Program nabożeństw wtorkowych

08.01 Godzina Biblijna
 • prowadzi: Krzysztof Zięba
 • usługuje Słowem: pastor Bogusław Wrzecionko
15.01 Godzina Biblijna
 • prowadzi: Dawid Heczko
 • usługuje Słowem: pastor Bogusław Wrzecionko
22.01 Godzina Biblijna
 • prowadzi: Sebastian Popławski
 • usługuje Słowem: Dawid Heczko
29.01 Godzina Biblijna
 • prowadzi: Krzysztof Zięba
 • usługuje Słowem: Sebastian Popławski