Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Otwarte domy

Czy są otwarte domy?
To prywatne domy członków kościoła. Które otwierają dla innych, aby mogli lepiej się poznać, nawiązać bliższe relacje, przeżyć coś razem, spotykając się jak pierwszy kościół – po domach, na modlitwie i rozważaniu słowa.

Na spotkaniach w małych grupach skupiamy się na Piśmie Świętym. Na tym co mówi do naszego życia. Zastanawiamy się jak możemy wprowadzić to przesłanie w codziennym życiu.


Kolejne spotkania (dla grup które zdecydowały się kontynuować spotkania)

Po pierwsze cieszymy się, że zdecydowaliście się kontynuować spotkania w Waszej grupie. Chcemy Wam je ułatwić na ile to tylko będzie możliwe.
Proponujemy rozważanie na grupach niedzielnego nabożeństwa (na bieżąco czyli z ostatniej niedzieli). Nie będziemy mieli już skrótów tych kazań w formie video, jednak z reguły w naszej pamięci pozostanie przesłanie kazania od niedzieli do spotkania w grupie w ciągu tygodnia.
Wersety przewodnie z kazania… będą wskazane przez usługującego w daną niedzielę i dostępne podobnie jak dotychczas w formie konspektu.

Pytania ?
Także będą przygotowane przez usługującego i dostępne wydrukowane jak dotychczas na kazalnicy po nabożeństwie. A także w poniedziałek na tej stronie.

Potrzebujecie więcej ?
Zdajemy sobie sprawę, że dalsze regularne spotkania to nowe wyzwania. Z pewnością napotkacie potrzeby w grupie lub przyjdzie Wam się zmierzyć z jakimiś problemami. Chcieliśmy to uprzedzić i przygotować Was organizując w któreś majowe popołudnie krótkie (ok 2h) szkolenie. Wystarczy, że z Waszej grupy będą 1-2 osoby, które przekażą to reszcie. Oczywiście, może być więcej. Będziemy Was na bieżąco informować.Niedziela 2019-04-14 - Moc modlitwy

Werset przewodni: Efezjan 6:10-18

Myśli do dyskusji:
1. Celem zakładania na siebie zbroi jest modlitwa.
2. Do czego byłaby Ci potrzebna ta zbroja, jeśli nie do wykorzystania w modlitwie?
3. Jesteśmy obywatelami nieba, korzystajmy z praw przysługujących obywatelom (Ef. 2:19).
4. W modlitwie trzeba śmiało przystępować do „Tronu łaski” (Hebr. 4:16).


Niedziela 2019-04-21 - Wielkanoc

Wersety przewodnie: Ew. Łuk. 24:13-35

Myśli do dyskusji:
1. Dlaczego ktoś może przeżywać kryzys wiary, czuć się rozczarowany Bogiem?
2. W jaki sposób Jezus wyprowadza z takiego stanu?
  • Poświęca im czas.
  • Objawia się im w Słowie.
  • Pozwala się przymusić do pozostania dłużej.
  • Nie działa "na siłę", zostawia czas dla działania Ducha Świętego
  • Znika, by żyli wiarą, nie oglądaniem.
3. Czy wolisz mieć tylko „bogatego wujka”, czy może zechcesz być „wujkiem dla innych”?


Niedziela 2019-04-28

Tekst: Ew. Marka 4:35-41 i 5:1-43

Werset przewodni:
"Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Jer. 32:27

Myśli do dyskusji:
1. Jak znam Boga? Czy wiem, że On jest wszechmogący w mojej sytuacji?
2. Po czym mogę poznać jak bardzo (lub słabo) umiem zaufać Bogu w chwili kryzysu?
3. Z czego wynika mój ewentualny strach w takich sytuacjach?
4. Jaka jest recepta na taki stan?
5. Jak mogę pomóc innym, którzy przeżywają doświadczenie?

Niedziela 2019-05-05 - Nie ma potępienia dla dziecka Bożego

Tekst: Rzym. 8,31-39

Werset przewodni: „Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Jezusa Chrystusa” Rzym 8,1 (wg PSZ)

Myśli do dyskusji:
1. Jak mógłbyś opisać stan swoich emocji jeśli czujesz się potępiany (oskarżany przez diabła)?
2. Jaka jest biblijna prawda odnośnie potępienia wobec ludzi niezbawionych?
3. Jaka jest biblijna prawda odnośnie potępienia wobec ludzi zbawionych?
4. Dlaczego i w jaki sposób (trzy aspekty) Boże dzieci nieraz czują się potępiane?
5. Jak Bóg patrzy na ciebie i dlaczego?
6. Jakiego wyboru będziesz dokonywał każdego dnia, kiedy diabeł przyjdzie z oskarżeniem?

Niedziela 2019-05-12 - WIERNA KOPIA

Tekst: Ew. Mat. 28:18-20

Myśli do dyskusji:
1. Być Jego uczniem: to nie zachęta do zdyscyplinowanego stylu życia, a „wierna kopia” Mistrza.
2. Aby Go naśladować, musimy poznać Boga.
3. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” Jan 10:30
4. Jak poznać Boga?
5. Jak Go naśladować?

Niedziela 2019-05-19 - ZNIECHĘCENIE

Teksty: Nehemiasza 4:6 i 4:10, Ew. Mateusza 16:26, Izajasza 40:28-31

Pytania do dyskusji:
1. Jak reaguję kiedy jestem zmęczony?
2. Co powoduje, że jestem sfrustrowany?
3. Jaka jest moja postawa kiedy ponoszę porażkę?
4. Jak strach wpływa na moje zachowanie?
5. Które z tych 4 przyczyn są powodem naszego częstego zniechęcenia?
6. Jak reaguję w sytuacji zniechęcenia? Polegam na sobie czy szukam Bożych rozwiązań?
7. W jaki sposób mogę być zachęceniem dla innych ludzi?
8. Co wybierasz: zarażanie innych zniechęcaniem czy zarażanie innych zachęcaniem?

Niedziela 2019-05-26 - Sztafeta pokoleń wiary

Teksty: 5 Mojż. 6:1-25, Psalm 78

Pytania do dyskusji:
1. Jaka jest nasza rola i odpowiedzialność w sztafecie pokoleń wiary?
2. Czy i jak zrozumiałeś poszczególne idee?
• W sztafecie pokoleń - mamy nie tylko przekazać życie ale nauczyć jak żyć.
• W sztafecie pokoleń - Bóg wymaga zaangażowania na bieżni życia każdego z nas.
• W sztafecie pokoleń - Bóg wymaga od nas, aby przekazać Jego Słowo kolejnym pokoleniom.
• W sztafecie pokoleń - Bóg wymaga od nas, aby nasze codzienne życie nasączone było żywą wiarą.
3. Główna myśl: W sztafecie pokoleń nasze życie ma znaczący wpływ na doprowadzenie dzieci do wiary w Boga.
4. Jak wygląda współpraca w sztafecie pokoleń wiary pomiędzy domem – szkołą – kościołem w miejscu twego zamieszkania?


Niedziela 2019-06-16 On - Jezus

Fragmenty Pisma Świętego: Dz. Ap. 8:26-40

Myśli do dyskusji:

1. On stał się grzechem, abym ja mógł się stać sprawiedliwością – Izaj. 53:11
2. On został ukarany, abym otrzymał przebaczenie – Izaj. 53:5
3. On umarł, abym ja mógł żyć.
4. On stał się przekleństwem, abym mógł otrzymać błogosławieństwo – Gal. 3:13-14
5. On poniósł moje choroby, abym ja mógł zostać uzdrowiony – Izaj. 53:4
6. On poniósł moje ubóstwo, abym mógł stać się bogaty (obficie zaopatrzony) – 2 Kor. 8:9
7. On poniósł moje cierpienia emocjonalne (wzgardzony był i opuszczony) , abym ja mógł być emocjonalnie zdrowy – Izaj. 53:3


Niedziela 2019-06-23 - Budowanie na fundamencie łaski

Tekst: Rzym. 8,15-16; 1Piotra 5,8-9

Werset przewodni: ”Czy możemy grzeszyć dlatego, że jesteśmy pod łaską? W żadnym wypadku! Rzym 8,15

Myśli do dyskusji:
1. Czy dziecko Boże może doświadczać oskarżeń i potępienia?
2. Jak mogę z tym walczyć?
3. Dlaczego każdy grzech jest tak groźny i niszczący?
4. Porównaj postawę Saula i Dawida wobec grzechu jakiego się dopuścili. Wyciągnij wnioski.
5. Jak możesz odeprzeć ataki nieprzyjaciela. Porównaj z kuszeniem Jezusa na pustyni.