Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

R. Gaweł - Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie (11.11.2018)

Kazania » R. Gaweł - Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie (11.11.2018)

2018-11-11 20:06

Słowo Boże uczy nas, że zbawienie pochodzi od Żydów. To właśnie z tego narodu wywiódł Bóg Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa, którego Żydzi odrzucili, abyśmy jako poganie mogli być wszczepieni do Drzewa Oliwnego, aby mieć udział w zbawieniu, które przygotował Bóg od początku świata dla każdego człowieka. Na krzyżu Chrystus zniweczył mur nieprzyjaźni pomiędzy Żydami i poganami, aby połączyć nas w jeden Kościół, którego Sam jest fundamentem.

Naszym zadaniem jest błogosławić naród Izraelski i modlić się, aby poznali oni drogę zbawienia i pojednali się z Bogiem.


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz