Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

S. Popławski - Powrót do pierwszej miłości (25.09.2018)

Kazania » S. Popławski - Powrót do pierwszej miłości (25.09.2018)

2018-09-25 22:23

Jezus po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia, pokuty, zerwania z grzechem i pojednania się z Nim. Choć zbawienie mamy za darmo, z łaski, to wymaga naszego poświęcenia, czasu. Bóg pragnie naszej miłości, naszego oddania, bo chce nierozerwalnej, ciągłej relacji z nami. Chce, abyśmy zmienili swój dotychczasowy sposób myślenia, postępowania i poddali się prowadzeniu Ducha Świętego.

Skonfrontujmy swoje życie ze Słowem Bożym i odpowiedzmy sobie szczerze, czy Jezus jest naszym Skarbem, Miłością, Sensem i Celem naszego życia?


Obejrzyj

Posłuchaj

  • Pobierz