Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Słowo od Pastora - Refleksje na przełomie roku (B. Wrzecionko i A. Duchniak)

Czytelnia » Słowo od Pastora - Refleksje na przełomie roku (B. Wrzecionko i A. Duchniak)

2014-11-29 17:15

Jak ten czas prędko leci… Ani się nie obejrzeliśmy, a znów mamy grudzień, przed nami Święta Bożego Narodzenia i przełom roku. To zawsze chwila, która sprzyja refleksjom; spojrzeniu wstecz. Budzą się nowe oczekiwania, plany, marzenia na rok następny.

Mijający rok (a zwłaszcza od marcowych wyborów) bezsprzecznie był dla nas rokiem wyjątkowym i szczególnym. Pisząc „nas” – mam na myśli cały zbór, jak również nas - wybranych przez zbór pastorów.
Dziękujemy Bogu za Jego prowadzenie i wybranie, a także uzdolnienie i namaszczenie do służby, którego jedynie On może nam udzielać. Dziękujemy również zborowi za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Jest to dla nas przywilejem usługiwać Wam - zborowi - ciału Chrystusa, wybranym, odkupionym, cennym - bo wykupionym bezcenną krwią Chrystusa.

„Bracia i siostry nasze, umiłowani i pożądani, radości nasza…” (parafraza Flp. 4,1) wierzymy, że Bóg ma wspaniały plan dla naszego zboru i że wszyscy pragniemy obfitego Bożego błogosławieństwa i Jego działania pośród nas.
Pragniemy by zbór nasz był jak krzak gorejący na pustyni, który przykuł uwagę Mojżesza. Mojżesz nie tyle zainteresował się płonącym krzakiem (bo to częste zjawisko na pustyni) ile faktem, że wciąż się palił i nie gasł.

Pozostając w konwencji tego obrazu - to jest naszym (myślę, że całego zboru) pragnieniem, by zbór nasz płonął ogniem Ducha Świętego, Jego miłością i obecnością (i to niegasnącym mimo upływu czasu), by ludzie z bliższych i dalszych okolic mogli go dostrzegać - a przychodząc do zboru mogli doświadczać zbawienia, a także Jego odpowiedzi na ich pytania, problemy, dylematy. Dlatego więc życzymy i sobie całemu zborowi, by w tym nadchodzącym Nowym Roku, Pan mógł nas napełniać do przelewu, byśmy mogli funkcjonować jako źródła wody wytryskującej by mógł nas używać jak On sam chce.

Składając sobie życzenia, czy to z okazji urodzin, różnych rocznic, czy Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, życzymy szczęścia. I choć są to często bezmyślnie powtarzane slogany, jeśli jednak właściwie je rozumiemy, to jak najbardziej warte są tego, by skierować je za pośrednictwem niniejszego artykułu do całego zboru. Najlepiej oddaje treść i sens tego życzenia psalmista Asaf, mówiąc:

Lecz moim szczęściem być blisko Boga, pokładam w Panu w Bogu nadzieję moją.

Tak pojmowanego szczęścia życzymy całemu zborowi na ten nadchodzący Nowy Rok 2015. Szczęścia które wynika z bliskiej relacji z Nim, życia w pełnym zaufaniu do Niego, życia które jedynie On wypełnia treścią, jak mówią słowa pieśni Wszystkie moje źródła w Tobie są…

Życzymy również przeżywania w Bożym błogosławieństwie, w radości, pokoju i rodzinnej atmosferze tych oczekiwanych i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Pastorzy: Bogusław Wrzecionko i Arkadiusz Duchniak