Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Słowo od Pastora - Tak wielkie zbawienie (B. Wrzecionko)

Czytelnia » Słowo od Pastora - Tak wielkie zbawienie (B. Wrzecionko)

2016-03-01 13:03

W tym miesiącu obchodzimy pamiątkę najważniejszego i najbardziej doniosłego wydarzenia w całej historii ludzkości, która na zawsze zmieniła rzeczywistość duchową, a w pewnych aspektach i realność doczesną wokół nas. Tak, będziemy świętować triumf Jezusa, Jego męczeńską śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie.

Autor listu do Hebrajczyków określa to wydarzenie słowami tak wielkie zbawienie (2,3)

W jednym, chwalebnym momencie Jezus umożliwił całkowity, nieograniczony dostęp do Ojca. Biblia mówi, że na Golgocie, na splamionym krwią krzyżu, Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu (Mat 27,50-51).

W momencie śmierci Jezusa zasłona w świątyni w Jerozolimie została dosłownie rozerwana. To jest moment, kiedy nasza wieczność została zapieczętowana. W tym momencie, kiedy Jezus oddał ducha, otrzymaliśmy całkowity i nieograniczony dostęp do miejsca najświętszego:

Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje (Hebr 10,19-20). Słowo ufność w tym wierszu oznacza „działać otwarcie, z pewnością lub publicznie”. Mam przekonanie, że to „publicznie” jest ze względu na diabła. To znaczy, że możemy powiedzieć do każdego demona z piekła: Przez krew Jezusa Chrystusa mam prawo wejść przed oblicze Boga i rozmawiać z Nim – a On ze mną! I nikt mnie nie może przed tym powstrzymać, żadna siła, żadne oskarżenie, żadne potępienie! Nikt i Nic!!!
Wreszcie możemy się cieszyć czymś, czego nie miało wiele pokoleń. Mamy taki przywilej, jakiego nie miał nawet Abraham, Mojżesz i Dawid – dostęp do Miejsca Najświętszego, samego tronu Boga Wszechmogącego. Drzwi już nie są dla nas zamknięte. Nieograniczony dostęp stał się możliwy.

Początek listu do Hebrajczyków skupia naszą uwagę od razu na czymś i Kimś najważniejszym: Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach (1,1-3).

Autor tegoż listu jest tak skoncentrowany na osobie i dziele Jezusa Chrystusa, że nie poświęca czasu, żeby rozpocząć od przywitania. Nie daje też swoim czytelnikom instrukcji, jakie widzimy w niektórych listach apostolskich; ma natomiast na myśli jedno: „Jezus jest większy!” Jest rozkochany, wzruszony i przejęty Chrystusem i WIELKIM Zbawieniem którego On dokonał.
Pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków powtarza prawdę, którą zna każdy chrześcijanin: „Jezus jest większy”, ale tak naprawdę na ile ją rozumiemy, na ile nią żyjemy, na ile umiemy się nią cieszyć i traktować jako praktyczną prawdę dla naszej codzienności? Prawdę która zmienia rzeczywistość wokół nas!
„Jezus jest większy niż co?” możemy zapytać. W pierwszym rozdziale listu do Hebrajczyków znajdujemy odpowiedź. On jest większy niż wszyscy prorocy, kapłani, królowie i aniołowie. A ja bym jeszcze uzupełnił, że jest większy niż jakikolwiek nasz problem. Możemy wskazać cokolwiek co przyjdzie nam na myśl, a On i tak jest większy niż to. Ziemia jest podnóżkiem Jego stóp. To nie jest nic nowego dla nas, którzy znamy Chrystusa, jako żywego, Zmartwychwstałego Zbawiciela, Króla królów i Pana panów. Tak, On był obecny podczas stwarzania i panuje wiecznie jako Król. Tak, On jest większy niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić. Pytanie tylko na ile ta wiedza nas przenika i żyje w nas. Tak pragnę abyśmy bogaci w tą wiedzę, żyli życiem w pełni wolnym i zwycięskim jak przystało na powołanie nasze

Niedługo będziemy wchodzić w okres Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Chciałbym, abyśmy mogli na nowo zobaczyć Jego wspaniałość, majestat, chwałę i rozkoszować się Jego WIELKIM ZBAWIENIEM. Życzę wam drogie siostry i bracia wiele Bożego błogosławieństwa w tym nadchodzącym świątecznym okresie. Niech z nową siłą i świeżością dociera do nas Kim On jest i jak WIELKIE jest Jego zbawienie.

Wasz pastor Bogusław Wrzecionko