Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Służba Katechetyczna

Służby » Służba Katechetyczna

Odpowiedzialna za służbę jest Jan Kenig. Zwana popularnie szkółką niedzielną funkcjonuje w naszym zborze od wielu pokoleń. Na przestrzeni lat metody pracy i sposób funkcjonowania ulegały zmianom i modyfikacjom, aby móc w jak najbardziej efektywny sposób docierać do dzieci, ale celem niezmiennie jest nauczanie Biblijnych prawd i postaw.

Zajęcia w szkółce niedzielnej w naszym zborze prowadzone są głównie czasie niedzielnych nabożeństw w następujących grupach wiekowych:

  • grupa przedszkolna - od 3 do 6 lat
  • dwie grupy szkolne - od 7 do 9 lat i od 10 do 12 lat
  • grupa gimnazjalna - od 13 do 15 lat
  • grupa ponadgimnazjalna - od 16 do 18 lat

Ogółem dzieci objętych nauczaniem jest ok. 80 a nauczycieli jest 20-stu.

W ramach systemu oświaty przy naszym zborze w roku szk. 2006/2007 został utworzony Punkt Katechetyczny. Nauczaniem katechetycznym - religią zielonoświątkową - są objęci uczniowie klas: 1-3, 4-6, a także gimnazjaliści i młodzież ponadgimnazjalna. Nauczanie odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez władze Kościoła Zielonoświątkowego i przedstawione Ministerstwu Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 czerwca 1999r (Dz.U.Nr.67,poz.753) w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach.

Poza nauczaniem katechetycznym, które jest realizowane w ramach szkółki niedzielnej, organizujemy dla naszych dzieci i młodzieży również inne ciekawe zajęcia. W kanon naszej działalności weszły już na stałe:

  • Spotkania weekendowe - organizowane raz na kwartał
  • Zimowisko organizowane co roku w czasie ferii zimowych

Na zimowisku, oraz spotkaniach weekendowych główny nacisk kładziemy na nauczanie biblijne, śpiew, uwielbienie. Wiele też czasu przeznaczamy na zajęcia sportowe w plenerze i na sali gimnastycznej, wycieczki w góry, zimą kulig konny. Atrakcjami tych spotkań są wyjazdy autokarowe np. Kraków, Wieliczka, Park wodny, Zakopane itp. A wszystko po to, by dzieci i młodzież mogli się integrować we własnym środowisku. Często zapraszamy młodych ludzi spoza zboru. Jest to szczególny czas i dzięki modlitwie naszej i całego zboru mamy przywilej obserwować jak Bóg zmienia serca naszych kochanych młodych ludzi.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!