Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Służba Kobiet

Służby » Służba Kobiet

Kobiety w zborze "Betel" są zaangażowane w wiele służb zborowych, zwłaszcza w służbę gościnności, w nauczanie dzieci w Szkółce Niedzielnej, w Misji Nowa Nadzieja, odwiedzania chorych i starszych kobiet, które nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. Od roku organizujemy koncerty, w celu ewangelizowania starszych ludzi, w Domu Opieki w Ustroniu.

Raz w miesiącu, w drugi poniedziałek m-ca o godz. 17:30, mamy spotkania dla kobiet o charakterze nauczająco-ewangelizacyjnym. Nauczanie dotyczy tematyki poruszające specyfikę kobiecą, określającą powołanie i zadania kobiety w życiu osobistym, rodzinnym i duchowym. Kobiety w takim gronie otwierają się przed sobą, modlą o rozwiązanie swoich problemów, o zbawienie członków rodziny. Mają możliwość uzyskania porady duszpasterskiej.

Raz w roku organizujemy całodzienne spotkania dla kobiet z okręgu cieszyńskiego. Na te spotkania zapraszane są kobiety spoza naszego kościoła. Zachęcamy się do dzielenia się świadectwami, niesienia pomocy duchowej i materialnej rozbitym rodzinom, sierotom, alkoholikom i nastolatkom z marginesu społecznego.
Służba w tym zborze funkcjonuje już od roku 1985.