Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Służba Młodzieżowa

Służby » Służba Młodzieżowa

Od lat w naszym Zborze mają miejsce regularne spotkania młodzieżowe. Spotkania młodzieżowe odbywają się w prawie każdą sobotę o godzinie 18:00.

Na spotkaniach młodzieżowych rozważanie jest Boże Słowo, jest czas modlitwy oraz czas uwielbienia Boga. Spotkania są bardzo zróżnicowane gdyż czasami oglądamy ciekawe filmy, prowadzimy dyskusje, przygotowujemy wspólne posiłki, gramy w ping-pong, gramy w piłkę, chodzimy na wycieczki w góry, na basen i rowery. Wszystko po to aby pokazać młodym ludziom, że Chrześcijaństwo nie jest "nudne", że tylko Bóg daje prawdziwą radość, miłość i pokój w naszych sercach i tylko On daje sens naszemu życiu.

Celem spotkań młodzieżowych między innymi jest zachęcanie młodych ludzi do życia w bliskiej relacji z Bogiem. Naszą wizją i marzeniem jest to aby:
  • Pozyskać młodych ludzi dla Królestwa Bożego.
  • Mieć dobry wpływ na nasze otoczenie.
  • Mieć postawę pełną pasji i poświęcenia dla Chrystusa i "zarażać" tym innych.
  • Mieć właściwe poznanie tego kim prawdziwie jesteśmy w Jezusie Chrystusie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszą Młodzież. Wierzymy, że Bóg ma wobec niej plan i dostrzegamy ogromny potencjał w tych osobach, który chcemy użyć ku Jego Chwale.
Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi do uczęszczania w naszych spotkaniach.