Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Służba Młodzieżowa

Służby » Służba Młodzieżowa

Od lat w naszym Zborze mają miejsce regularne spotkania młodzieżowe. Spotkania młodzieżowe odbywają się w prawie każdą sobotę o godzinie 18:00. Na spotkania młodzieżowe uczęszczają osoby w wieku licealnym oraz studenckim.

Na spotkaniach młodzieżowych rozważanie jest Boże Słowo, jest czas modlitwy oraz czas uwielbienia Boga. Spotkania są bardzo zróżnicowane gdyż czasami oglądamy ciekawe filmy, prowadzimy dyskusje, przygotowujemy wspólne posiłki, gramy w ping-pong, gramy w piłkę, chodzimy na wycieczki w góry, na basen i rowery. Wszystko po to aby pokazać młodym ludziom, że Chrześcijaństwo nie jest "nudne", że tylko Bóg daje prawdziwą radość, miłość i pokój w naszych sercach i tylko On daje sens naszemu życiu.

Celem spotkań młodzieżowych między innymi jest zachęcanie młodych ludzi do życia w bliskiej relacji z Bogiem. Naszą wizją i marzeniem jest to aby:
  • Pozyskać młodych ludzi dla Królestwa Bożego.
  • Mieć dobry wpływ na nasze otoczenie.
  • Mieć postawę pełną pasji i poświęcenia dla Chrystusa i "zarażać" tym innych.
  • Mieć właściwe poznanie tego kim prawdziwie jesteśmy w Jezusie Chrystusie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za naszą Młodzież. Wierzymy, że Bóg ma wobec niej plan i dostrzegamy ogromny potencjał w tych osobach, który chcemy użyć ku Jego Chwale.
Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich młodych ludzi do uczęszczania w naszych spotkaniach.